Vi ses ONLINE den 15.-17.6.2021

Ulos-Ut-Out 2021 – Kom med och förändra!

Ulos-Ut-Out

  • Är ett aktivt socialt evenemang där aktiva utövare, forskare och beslutsfattare gemensamt söker efter sätt att bekämpa klimatförändringarna genom undervisning och utbildning
  • Inspirerar lärare och utbildare att agera som förändringsaktörer, dvs att exportera och etablera nya arbetsmodeller på sina arbetsplatser för att uppnå bredare och mer permanent förändring
  • Uppmuntrar olika sociala aktörer att utveckla sina utbildnings- och inlärningsmiljöer
  • Ökar allmänhetens medvetenhet om utomhuspedagogikens betydelse och presenterar metoder för inlärning och hållbar utveckling

Så deltar du i Ulos-Ut-Out

  • Sprid informationen om evenemanget vidare, på din arbetsplats och inom dina nätverk
  • Delta i evenemanget!

Arrangörer

Huvudarrangörer för Ulos – Ut – Out Evenemanget är Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto rySuomen nuorisokeskusyhdistys rySuomen Metsäyhdistys ryFinlands Svenska Idrott rfSuomen Ympäristöopisto SYKLIFEE Suomi och WWF Suomi. Evenemanget förenar även fyra nationella evenemang (Ympäristökasvatuspäivät, Seikkailukasvatuspäivät, Mitt i Naturen och Kasvatus metsässä -foorumi) till en enda stor konferens. Det första Ulos – Ut – Out evenemanget arrangerades sommaren 2017.

Mer information om vad miljöpedagogik, äventyrspedagogik och inlärning utomhus innebär finns här:

Miljöpedagogik

Miljöpedagogiken är viktig inom småbarnspedagogiken och -läroplanen och är en nödvändighet för förverkligandet av en hållbar livsstil. Miljöpedagogik förbättrar naturförhållandet, styr mot en hållbar livsstil och ökar människans förmåga att agera för miljön. Läs mer (finsk text)

Äventyrspedagogik

Inom äventyrspedagogiken erbjuder man gruppaktiviteter som stärker och stöder förmågan att samarbeta. Genom att använda sig av lärmiljöer ute i naturen öppnas nya perspektiv på olika roller och förverklingssätt sammanbundet med spännande aktiviteter. Läs mer (finsk text)

Inlärning utomhus

Skogen är en utmärkt inlärningsmiljö. Det är viktigt att alla finländare känner till våra förnybara naturresurser väl. Undervisning i skogen klarlägger också hursana jobben inom skogsbruket är. Läs mer (finsk text)

Beställ Ulos- ut Out -nyhetsbrevet, så får du all aktuell information!

Mera information:
www.ulos2021.fi
Facebook, Instagram och Twitter: @ulosutout

info@ulos2021.fi
Maija Ihantola, evenemangskoordinator

Du kan övernatta t.ex. i hängmatta eller tält