Vi bygger broar 13.-15.6.2023!

Ulos-Ut-Out

  • Är ett aktivt socialt evenemang där aktiva utövare, forskare och beslutsfattare gemensamt söker efter sätt att bekämpa klimatförändringarna genom undervisning och utbildning
  • Inspirerar lärare och utbildare att agera som förändringsaktörer, dvs att exportera och etablera nya arbetsmodeller på sina arbetsplatser för att uppnå bredare och mer permanent förändring
  • Uppmuntrar olika sociala aktörer att utveckla sina utbildnings- och inlärningsmiljöer
  • Ökar allmänhetens medvetenhet om utomhuspedagogikens betydelse och presenterar metoder för lärande och hållbar utveckling

Så deltar du i Ulos-Ut-Out

  • Delta i evenemanget!
  • Sprid informationen om evenemanget vidare, på din arbetsplats och inom dina nätverk

Arrangörer

Huvudarrangörer för Ulos – Ut – Out Evenemanget är Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto rySuomen nuorisokeskusyhdistys ry, LUMA-keskus Suomi, Suomen Metsäyhdistys ry, Suomen Ympäristöopisto SYKLI, Natur och Miljö, Tiedekeskus Pilke och WWF Suomi. Det första Ulos – Ut – Out evenemanget arrangerades sommaren 2017.

Mer information om vad miljö-, äventyrs- och inlärning utomhus innebär:

Miljöpedagogik

Miljöpedagogiken är viktig inom småbarnspedagogiken och -läroplanen och är en nödvändighet för förverkligandet av en hållbar livsstil. Miljöpedagogik förbättrar naturförhållandet, styr mot en hållbar livsstil och ökar människans förmåga att agera för miljön. Läs mer (finsk text)

Äventyrspedagogik

Inom äventyrspedagogiken erbjuder man gruppaktiviteter som stärker och stöder förmågan att samarbeta. Genom att använda sig av lärmiljöer ute i naturen öppnas nya perspektiv på olika sociala roller och verksamhetssätt sammanbundet med spännande aktiviteter. Läs mer (finsk text)

Inlärning utomhus

Naturen är en utmärkt inlärningsmiljö. Det är viktigt att alla finländare trivs i naturen och känner till och värdesätter våra förnybara naturresurser väl. Läs mer (finsk text).

Naturvetenskaplig och teknisk utbildning

LUMA-center Finland-nätverkets mål är att inspirera och uppmuntra barn och unga att intressera sig för och studera matematik, naturvetenskaper och teknologi med hjälp av ny vetenskaps- och teknologifostran. Detta uppnås genom att uppmuntra till livslångt lärande bland lärare och genom att stärka utvecklingen av forskningsbaserad undervisning.

Följ oss: Facebook, Instagram och Twitter@ulosutout

Du kan övernatta t.ex. i hängmatta eller tält