Ställningstagande: Varje barn skall ha rätt till en relation till naturen

 

Julkaistu 7.6.2017

Den finska naturens hälso- och välbefinnande effekter hos barn och ungdomar är odiskutabelt. Naturen är en enastående inlärningsmiljö för den stillasittande generationen, och stöder tillväxt, interaktion och delaktighet. Mångsidig aktivitet i naturen också ökar motståndskraften och främjar god psykisk hälsa. En mångsidig natur är en källa till många hälsoeffekter, vilka arrangörerna till storevenemanget kring utomhuspedagogik Ute – Ut – Out! vill uppmuntra från tidig barndom till vuxen ålder. Ett bra förhållningssätt till naturen redan från barndomen stöder antagandet av en hållbar livsstil.
De långsiktiga effekterna av välbefinnande i naturen för Finländarna, kan främjas genom att flytta ut inlärningen för småbarnspedagogik, samt undervisning och verksamhet för barn och ungdomar. Pedagoger, ungdoms- och socialarbetare och andra aktiva behöver stöd och utbildning för att förverkliga utomhuspedagogiken.
Arrangörerna för Ulos – Ut – Out! evenemanget betonar att det måste ingå utomhusundervisning som metodstudier i den grundläggande utbildningen av pedagoger och lärare. Även de som arbetar som lärare behöver fortbildning i utomhuspedagogik. Utomstående organisationer som främjar lärande skulle backas upp av att organisera olika utbildningar, skolbesök och evenemang, som främjar inlärning genom att publicera material som främjar utomhuspedagogik. Dessutom bör staten se till att upprätta en nationell plan för utbildning av hållbar utveckling.
Arrangörernas önskan är att så många som möjligt skall kunna ta del av de praktiska metoderna som användes under evenemanget Ulos – Ut – Out! i juni 2017 i Åbo och Sagu. Arrangörerna kommer att utmana alla finska kommuner för att främja utomhus lärande och stödja lärare i detta viktiga arbetet.
Hur inför vi olika fördelar för finländarna, hur den finska naturen används på ett mångsidigt sätt? Berätta detta via de sociala medierna! #ulos2017
Det nationella stor evenemanget för utomhuspedagogik Ulos – Ut – Out! arrangerades i Åbo och Sagu den 5-6 juni 2017. Evenemanget arrangerades i samarbete mellan FEE Suomi, Finlands natur och miljöskolförbund rf, Suomen ympäristöopisto Sykli Oy, Suomen nuorisokeskusyhdistys ja Valtakunnallinen seikkailukasvatusverkosto, Finska Fortsföreningen, Finlands Svenska Idrott rf, WWF Suomi ja Valonia.

Mera information ger:
Maija Ihantola
Evenemangs koordinator
Ulos–Ut–Out!
Finlands natur- och miljöskoleförbund rf
Tfn. 041 536 8232
maija.ihantola@luontokoulut.fi
www.ulos2017.fi

På svenska: Eva-Lotta Backman-Winquist, Finlands Svenska Idrott Tfn. 050-5249624, eva-lotta@idrott.fi