Ulos-Ut-Out ordnas 15.-17.6.2021

Det här är on Ulos-Ut-Out-evenemangets information om hur pandemin påverkar arrangemangen.

Uppdaterat 12.4.2021

ULOS–UT–OUT ordnas virtuellt den 15.-17.6.2021

ULOS–UT–OUT samlar hundratals lärare, pedagoger m. fl. för att tillsammans ta sig an en hållbar framtid och inspireras av utomhuspedagogik.  Fastän evenemanget i år är virtuellt är det inte fråga om ett vanligt webinarium utan programmet är interaktivt och innehåller verksamhet. Programmet håller som bäst på att omvandlas till virtuell form och det kommer ännu att ske både förändringar och tillägg. Det blir fina upplevelser trots distansen!

För er som redan anmält er till LIVE-evenemanget: Eftersom covid-19 inte har försvunnit tar vi alltså i bruk plan B.  Alla som redan har anmält sig till LIVE-evenemanget är automatiskt anmälda också till det virtuella ULOS–UT–OUT (vi returnerar en del av den betalda deltagaravgiften) Närmare information via e-post.  Arrangörerna ansvarar inte för rese- och inkvarteringsbokningar. Inhibera själv sådana. Alla som hade reserverat inomhusinkvartering bör kontrollera sin reservation direkt från inkvarteringens anordnare.

Vi håller vad vi lovat: ULOS–UT–OUT är en träffpunkt för hundratals lärare och pedagoger där vi tillsammans söker efter nya vägar mot en hållbar framtid.  Vi ordnar ett säkert evenemang som håller hög kvalitet där deltagarna får lära sig nya kunskaper och färdigheter. Vi gör tillsammans ULOS–UT–OUT till sommaren 2021s evenemang.

ULOS–UT–OUT är ett evenemang med stort hjärta. Alla tillsammans!