Ett programförslag tas emot 25.5.-30.9.2022 !

UUO2023-programmet bygger till stor del på förslag som samlats in från allmänheten.

Så här föreslår du ett program

Vi söker efter förslag på programaktörer

 • Workshoparna är praktiska och hålls huvudsakligen utomhus. Workshopens längd är antingen 1,5 timmar (korta workshops) eller 3 timmar (långa workshops). I undantagsfall kan workshopen även vara längre än 3 timmar. Workshopen kan arrangeras en eller två gånger under evenemanget (beroende på arrangörens önskemål och deltagarnas intresse). Workshopar kan även innehålla förberedelse.
 • Virtuella workshoparna är speciellt utformade för deltagare online. De är interaktiva och/eller funktionella och kan nås på distans (video eller ljud) eller med hjälp av workshopens egen diskussionsforum (evenemangsplattformen). Workshopen sker under av en viss tid, eller så kan det vara en fristående workshop, då kan deltagaren delta oavsett tid. Varaktigheten av den virtuella workshopen är 1,5 timmar eller 3 timmar. Varaktigheten av egenföretagandet kan skilja sig från detta. Workshops kan även innehålla förarbeten.
 • Virtuella talturer: Talens längd är cirka 15 minuter. Du kan prata om din egen forskning, utvecklad metod, framgångsrikt experiment, pågående projekt, kommande kampanj etc. Tal spelas in som en video- eller ljudinspelning i förväg och kan ta formen av videoföreläsningar med en högtalare eller poddar av diskussionstyp. Var särskilt uppmärksam på ljudkvaliteten vid inspelning: Vi rekommenderar att du använder ett headset istället för en telefon eller dator. Inspelade tal kan ses oavsett tid och plats på evenemangsplattformen. Om så önskas kan talet även innehålla en publikaktiveringsuppgift eller tillhörande material. Om du vill kan du kommunicera med dina lyssnare såväl som andra talare i evenemangsapplikationens diskussionsområde.
 • Vid runda bordet söks tillsammans lösningar och medel för önskade förändringar.  Här identifieras olika hinder för förändringarna och sätt man kan övervinna dessa på. Varje rundabord har en arbetstid på ca 1,5 timmar under evenemanget. Runda bords diskussionerna arrangeras i virtuellt och på plats. Deltagande distans möjliggör även att bjuda in speciallister på ett flexibelt sätt. Diskussionerna vid runda borden bandas inte, men det görs ett sammandrag från diskussionen för framtida bruk. Till diskussionerna kan höra förhandsuppgifter som t.ex. olika inspelningar.
 • Du kan också föreslå andra programpunkter.

Tidtabell

 • Ett programförslag tas emot 25.5.-30.9.2022
 • Val av program görs: oktober 2022
 • Programmet publiceras: november 2022

Ulos-Ut-Out erbjuder dem som arrangerar program

 • Synlighet och publicitet för talare och workshopar före, under och efter evenemanget i den nationella marknadsföringen
 • Många nätverks- och samarbetsmöjligheter
 • Rabatt på den deltagaravgiften för evenemanget * (deltagandet för 1 person per verkstad / föreläsning / rundabord)