Ett NYTT programförslag tas emot 1.8.-15.9.2020 !

Ulos-Ut-Out 2021-programmet bygger till stor del på förslag som samlats in från allmänheten.

Så här föreslår du ett program

 • Förslag 1: Ansök själv som programförverkligare -> Fyll blanketten här
 • Förslag 2: Föreslå ett program, som du skulle vilja delta i. Föreslå en bra föreläsare eller sakkunnig du skulle vilja lyssna på eller ett problem du skulle vilja få lösningen på. -> Fyll blanketten här

Vi söker efter förslag på programaktörer

 • Workshops ger praktiska verktyg för undervisning-, utbildning- och ungdomsarbete. De är funktionella och ordnas i huvudsak utomhus. Längden på verkstaden är antingen 1,5 timme (korta verkstäder) eller 3 timmar (långa verkstäder). I undantagsfall kan verkstaden också vara längre. Workshopsledaren bör vara beredd att hålla sin workshop 2 gånger under evenemanget. Långa workshops hålls bara en gång.
 • Föreläsare,som håller korta föreläsningar på cirka 20 minuter som ger  information om forskning, metoder som utvecklats, lyckade experiment, pågående projekt eller kommande kampanjer m.m. Talturerna består av en serie av tre föreläsningar på 1,5 h teman, som möjliggör en dialog mellan föreläsarna kring samma tema. Föreläsarna skall vara förberedda att föreläsa 2 gånger under evenemanget. En sammanfattning av föreläsarna kommer att vidarebefodras till evenemangsarrangörerna hösten 2019.
 • Vid runda bordet söks tillsammans lösningar och medel för önskade förändringar.  Här identifieras olika hinder för förändringarna och sätt man kan övervinna dessa på. Varje rundabord har en arbetstid på ca 3 timmar under evenemanget (i antingen en eller två delar).
 • Du kan också föreslå andra programpunkter: huvudtalare, kvällsprogramnummer, utflykter, ytterligare program för familjer …

Tidtabell

 • Tips på programförslag tas emot från och med: 15.9.2020
 • Val av program görs: oktober 2020
 • Programmet publiceras: oktober 2020

Ulos-Ut-Out erbjuder dem som arrangerar program

 • Synlighet och publicitet för talare och workshopar före, under och efter evenemanget i den nationella marknadsföringen
 • Många nätverks- och samarbetsmöjligheter
 • Rabatt på den deltagaravgiften för evenemanget * (deltagandet för 1 person per verkstad / föreläsning / rundabord)