Önskemål och idéer rörande programmet

Hurdant program förväntar du dig som deltagare? Var behövs det förändringar och med hurdana metoder kan de förverkligas? Har du något problem med att lära ut utomhus, som du vill att konferensen ska hitta en lösning på? Eller någon metod du vill lära dig på en workshop? En lysande föreläsare, en bra typ, en expert inom något område eller en inflytelserik beslutsfattare? Eller kanske ett super roligt kvällsprogram eller ett atmosfäriskt utflyktsmål? Berätta det för arrangörerna på denna blankett! Bekanta dig med sekretespolicyn.

Om du själv ansöker om att få leda någon programpunkt, fyller du i en annan blankett.

* oblikatorisk information