UUO2023 KEYNOTES

Keynote I: Tiede & Taide – Art & Science

Puhuja / Speaker: Bart HM Vandeput, Aalto Yliopisto
Kommenttipuheenvuoro / Comment Speaker: Jan Lundell, Keski-Suomen LUMA-keskus
Puheenjohtaja / Chairperson: Mervi Asikainen, Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus


Artists and scientists have been partnering more and more over the last decades. With varying motivations, objectives, knowledge domains, creative fields and contexts. Speaking with the tongue of experience, I will introduce selected projects and elaborate upon the points of bliss and tension and the importance of the initial design of such art & science constellations. As well, I will scrutinize the notions of inter-, multi- and transdisciplinarity, and how these can evolve further in a truly transformative relationship. I will clarify the reason as well why I do not use the word collaborating in the first line of this short description of the contents of my contribution.

Taiteilijat ja tieteentekijät ovat tehneet viimevuosikymmeninä yhteistyötä yhä enenevässä määrin. Puheenvuorossa mm. esitellään valikoituja projekteja ja tarkastellaan moni- ja poikkitieteellisyyden käsitteitä sekä annetaan selitys sille, miksi sanaa yhteistyö ”collaborating” ei käytetä ensimmäisellä rivillä tässä esittelyssä. Puheenvuoro on englanninkielinen, yleisö voi esittää kysymyksiä myös Suomeksi.

Bartaku (Bart HM Vandeput): I am an artist-researcher in the field of Bio- and energy art. I hold a MSc. in Social Sciences (1994, KULeuven, BE) and am Doctor of Arts (2021). Since 2016 I live and work in Finland, following 20 years in Brussels. My art practice has over two decades of collaboration-based experience in tying species disciplines and practitioners within and in-between art, science, and humanities. The workings explore in-depth relations with light, electrical energy, plants and recently microbes. My practice features media like ceramics, glass solar cells, sound and language. They manifest through exhibitions, talks/lectures and public labs. Most acclaimed are the temporary Photoelectric Digestopians´ lab series featuring digestible solar cells, tested on sapiens´ tongues sticking out to the Sun.

The most recent is ´Blck Vlvt´, a plant-coloured glass solar cell mosaic entangling the Baroa b. (Aronia m.) plant with the JMW Turner painting Snowstorm – Steamboat off a Harbour´s Mouth …. ´. The work has been made with the art-science research group AAMO at Aalto University that I founded.

From 2023-2026 I will start a new line of work featuring microbiomes of cooling towers of electrical energy generating facilities and lungs. Belgian/Finnish Partners are the Centre for Synthetic Biology, UGent; X-LAB, UHasselt; dept of Philosophy, UAntwerp; New Energy Technologies group, Aalto University; Bioart Society, Finland and Z33, House for Contemporary Art, Design and Architecture, Hasselt.

Keynote II: Luonto kuuluu kaikille?

Puhujat / Speakers: Erwin Borremans & Hannele Cantell
Puheenjohtajat / Chairpersons: Heli Eischer, Suomen nuorisokeskusyhdistys & Ulla Myllyniemi, Suomen ympäristöopisto SYKLI

Erwin Borremans: Everyone belongs outside – Inclusive outdoor education in Live: weatherproof from -20C to 100C

Being outside in the outdoors is wonderful for our health and well-being, and we all deserve the opportunity to experience it. Nature really is available to everyone. Whatever way people experience the outdoors, they belong there. Here at Live, we often get questions from people asking, “Am I too clumsy for this?” or “I don’t think I’m fit enough”, or “I don’t think I’m experienced enough”, and our response is usually “No Way, let´s try it together!”. We need to be realistic about what our bodies can handle and what adventure is appropriate, but everyone´s outdoors dreams might be within reach! Erwin Borremans: The aim of our innovation presentation is to present experiences and share ideas from our inclusive outdoor adventure programs. While using lots of pictures taken during education, we aim to introduce our outdoor education´s seasonal cycle and give inspiring tips on how to broaden participation and strategic leadership for all.

Erwin Borremans on belgialaislähtöinen liikunnanopettaja ja tutkija, joka on työskennellyt yli kahdenkymmenen vuoden ajan Ammattiopisto Livessä erityisopiskelijoiden parissa. Hän on opiskellut Belgiassa, Suomessa ja Yhdysvalloissa ja väitellyt soveltavan liikunnan erityisalasta. Vuonna 2020 Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi hänelle palkinnot liikunnan yhdenvertaisuustyöstä sekä esimerkillisestä työstä lasten ja nuorten liikkumisen edistämisessä. Erwin on myös Special Olympicsin Suomen triathlon tiimin päävalmentaja.

Hannele Cantell: Luontosuhteiden moninaisuus: kenelle ”oikeat luontokokemukset” kuuluvat

Puheenvuorossani rohkenen väittää, että ympäristökasvatuksessa on ylläpidetty ja rakennettu ideaalia yksipuolisesti luontosuhteesta, jossa on korostunut retkeily ja toiminnallisuus, sekä liikkuminen autenttisessa luonnossa. Haluan haastaa ympäristökasvattajat pohtimaan erilaisia luontosuhteita erityisesti vähemmistöjen – omassa tapauksessani vammaisten- kannalta. Entä jos ei pääse ns. luontoon? Millaisia luontokokemuksia erilaisten vammaisten on mahdollisuus kokea? Mitä luonto tarkoittaa, jos ei pääse ns. luontoon? Puheenvuorossani pohdin, miten voisimme vahvistaa yhdenvertaisuutta ympäristökasvatuksessa.

Hannele Cantell on maantieteen didaktiikan dosentti, joka työskentelee opettajankouluttajana Helsingin yliopistossa. Hän opettaa ympäristöaineiden didaktiikkaa tuleville aineenopettajille ja luokanopettajille. Hannele on kirjoittanut oppimateriaaleja alakoulun, yläkoulun, lukion ja korkeakoulujen opiskelijoille yli 25 vuoden ajan. Hänen uusin kirjansa ”Sekunnit ennen kaatumista” kuvaa elämänmuutosta: tunteita, ihmissuhteita ja arkista elämää vammautumisen myötä. Tämän kirjan tarinat ovat yhteisiä meille kaikille.

Keynote III: Ekososiaalisen kulttuurin muutosta etsimässä – In search of Eco-Social-Cultural Change

Puhujat / Speakers: Sean Blenkinsop; Simon Fraser University & Arja Kaasinen, University of Helsinki
Puheenjohtaja: Ulla Myllyniemi, Suomen ympäristöopisto SYKLI

Sean Blenkinsop: In search of Eco-Social-Cultural Change: 6 principles that put outdoor education right in the centre.

This keynote rises out of a year-long research project I was involved in that put education at the centre of the cultural change project needed to help Canada better ”live within the Earth’s carrying capacity.” Our argument for this work was that in light of the many global crises we face (i.e. climate, bio-diversity, over consumption, massive social justice issues) the respons.

Ekososiaalisen kulttuurin muutosta etsimässä: Kuusi periaatetta, jotka laittavat ulko-opetuksen muutoksen keskiöön: Puheenvuoro pohjautuu vuoden mittaiseen tutkimusprojektiimme, jossa koulutus asetettiin kulttuurisen muutoksen keskiöön. Projektin tavoitteena oli auttaa Kanadaa ”elämään maan kantokyvyn rajoissa”, vastata kohtaamiimme moniin maailmanlaajuisiin kriiseihin (eli ilmasto, biologinen monimuotoisuus, liikakulutus, massiiviset sosiaaliset oikeudenmukaisuusongelmat). Puheenvuoro pidetään englanniksi, yleisökysymyksiä voi esittää myös suomeksi ja ruotsiksi.

Kommenttipuheenvuoro: Arja Kaasinen

Sean Blenkinsop is a professor in the faculty of education at Simon Fraser University, Vancouver, Canada. He grew up in the boreal forests of northern Canada and has more than 30 years of background in outdoor, environmental, and experiential education. He undertook his doctoral work in philosophy of education at Harvard University with a focus on existentialism, education, dialogue, and the environment. His current research explores teacher education, school change, nature as co-teacher, and the challenges of justice and the environmental crisis in a rapidly changing world. Sean has also been, and still is, involved in creating and researching three, soon to be four, innovative public elementary schools in British Columbia that are focused on being much more community, place, and nature-based in both pedagogy and curriculum. Important strands in this work include ideas related to nature as co-teacher, questions of equity, teacher as activist, cultural change, and eco-social justice. Sean has published more than 100 articles and chapters. His most recent books are: Wild Pedagogies: Touchstones for Re-Negotiating Education and the Environment in the Anthropocene published by Palgrave-McMillan in 2018 and Ecoportraiture: The Art of Research when Nature Matters published by Peter Lang in 2022. Current projects include: a book called Ecologizing Education with Cornell University Press due out in late 2023 which gathers learnings from these school projects together and shares them with a more general public and another book with Palgrave-McMillan that focuses on the 4-C’s of education as the heart of the work towards eco-social-cultural change.