Internationella storevenemanget Ulos – Ut – Out! ger nya resurser för pedagoger inom utomhuspedagogik

Pressmeddelande
Får publiceras: Genast

Internationella storevenemanget Ulos – Ut – Out! ger nya resurser för pedagoger inom utomhuspedagogik

Finska naturen är en inlärningsmiljö som lösgör oss från en stillasittande livsstil. Inlärningsmiljön stöder därtill tillväxt, interaktion, delaktighet och samarbete. Utomhuslärande har i forskningar visat goda resultat på inlärningen när det gäller olika grupper av elever, konstaterar evenemangskoordinator Maija Ihantola. Dessutom kommer barn och ungdomar i behov av särskilt stöd dra nytta av undervisningen i naturen belyser Ihantola.

Stöd till yrkeskunniga inom undervisningsbranschen

Enligt den nya läroplanen inom grundläggande utbildningen skall utbildningsanordnaren skapa en verksamhetskultur som främjar lärande, delaktighet, välbefinnande och en hållbar livsstil. Lärare efterfrågar konkreta exempel för att genomföra mångsidig och regelbunden undervisning utomhus.

I den två dagar långa konferensen kring utomhuspedagogik Ulos – Ut – Out! samlas 500 deltagare som antingen studerar eller jobbar inom småbarnsfostran, grundläggande utbildning, tredje sektorn eller social- och hälsovårdsbranschen. Konferensen består av över 100 föreläsningar och workshops varifrån deltagare själv kan plocka ihop sitt program för att få de verktyg som hen behöver i sitt arbete eller för sin personliga utveckling.

Organisationerna som står bakom evenemanget tar varje år ut tusentals med klasser och dagisgrupper för att undervisa i naturen. Där kan vi möjliggöra mångsidiga inlärnings- och arbetsmetoder. I naturen kan vi lära oss allt från problemlösning, samarbete till utveckling av våra sociala kompetenser. Vi anser att varje barn har rätt till en relation till naturen, betonar Ihantola.

Tilläggsinformation

Ulos – Ut – Out! är ett internationellt storevenemang kring utomhuspedagogik som arrangeras på Åbo slott och Ahtela lägergård i Sagu 5-6.6.2017. Tvådagarskonferensen inleds på Världsmiljödagen 5.6.2017 och är även en del av det officiella Finland 100 programmet samt Europas vecka för hållbar utveckling. Ulos – Ut – Out! förenar för första gången fyra olika evenemang: Ympäristökasvatuspäivät, Seikkailukasvatuspäivät, Kasvatus metsässä samt Mitt i Naturen.

För mera information eller kommentarer:

Maija Ihantola, tapahtumakoordinaattori Ulos – Ut – Out! Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry
041 536 8232 eller maija.ihantola@luontokoulut.fi

www.ulos2017.fi

För mera information eller kommentarer om det svenska programmet under evenemanget
Eva-Lotta Backman-Winquist, enhetschef
Finlands Svenska Idrott

050 5249 624 eller eva-lotta@idrott.fi

Evenemanget ordnas i samarbete mellan: FEE Suomi, Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry, Suomen ympäristöopisto Sykli Oy, Suomen nuorisokeskusyhdistys ja Valtakunnallinen seikkailukasvatusverkosto, Suomen Metsäyhdistys, Finlands Svenska Idrott rf och WWF Finland.

Bilagor

ekosysteemi_vilmaissakainen.jpg