ULOS-UT-OUT 2023

UUlos omista kuplista!
Ulos luontoon!
Ulos oppimaan!

UUt ur din bubbla!
Ut i naturen!
Ut för att lära in!

OOut of the bubble!
Out into nature!
Get out to learn!

ULOS–UT–OUT samlar hundratals lärare, pedagoger, forskare och beslutfattare m. fl. för att tillsammans ta sig an en hållbar framtid genom utomhuspedagogik. Kom med på detta inspirerande internationella storevenemang för utomhuspedagogik som anordnas i Finland nästa gång sommaren 2026.

UUO2023 Inspelningar

UUO2021 Inspelningar

Temaryggsäck i MAPPA

Andra inspelningar (på finska och på engelska)