Anmälning och inkvartering för dig som leder program

Anmälning

Även alla som leder program under konferensen bör anmäla sig som deltagare till konferensen!

Undantag: Om du enbart leder ditt eget program, och inte deltar vid något annat program under evenemanget, då skall du inte anmäla dig. Skicka e-post till oss ( info@ulos2021.fi ), vi skickar tilläggsinformation för dig.

Tilläggsinformation för ifyllandet av anmälningsformuläret: Välj tidpunkten för din programpunkt i nerdragningsmenyns nedersta förslag “egna utfärder och äventyr”. Du hittar detta alternativ då du kryssar “deltar vid korta föreläsning/rundabord/workshopar”. På detta sätt tar du inte en plats från din egen workshop.

Billigare deltagaravgift för dig som leder program är 80€ (LIVE) / 0€ (ONLINE). Obs! Det är en subventionerad deltagaravgift för workshop, föreläsning eller runda bord diskussion. Möjliga övriga personer för föreläsningar och workshoparna anmäler sig som deltagare (deltagaravgift 100 €). Deltagaravgiften betalas i samband med anmälningen och den innehåller även måltider som hör till programmet. 

Anmälningsblanketter för dig som leder program:

Gruppanmälningar: Du skall inte använda formuläret nedan om ni är en större grupp (deltagare och/eller programförverkligare), som har samma betalare.  Kontakta då direkt info@ulos2020.fi. Meddela antal deltagare, samt faktureringsadress. Vi skickar tilläggsinformation. 

Inkvartering

Det är gratis att övernatta i tält eller hängmatta. Bekanta dig även med övrigainkvarteringsmöjligheter och bokningsinstruktioner. Innomhusinkvarteringen är begränsad!

Vägbeskrivning och transport

Vi föredrar kollektivtrafik och samtransport! Vi ordnar gemensamma transporter till Nurmes åtminstone från Kuopio, Joensuu och Uleåborg.  Lär mer om transporterna >

> Anmäl dig här som programförverkligare – Registeringen öppnas igen den 1 februari 2021! <

> Anmälning av fler personer – Registeringen öppnas igen den 1 februari 2021!<