ULOS-UT-OUT -uutiskirje

Lähetämme vuosittain sähköpostiisi noin 2 uutiskirjettä, joissa kerromme mm. UUO-tapahtumien ohjelmahaun ja ilmoittautumisen ajankohdista sekä tapahtuman järjestelyjen etenemisestä. Tarvittaessa käytämme yhteystietojasi myös muuhun sähköiseen viestintään tapahtumasta. Emme spämmää ja kunnioitamme yksityisyyttäsi. Voit myös milloin tahansa peruuttaa tilauksen uutiskirjeen alareunassa olevasta linkistä.

TILAA uutiskirje tästä!

 
 

Tietosuojaseloste: Ulos – Ut – Out -asiakas- ja markkinointirekisteri

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme:
 1. Rekisterinpitäjä

Olen Maija, Ulos – Ut – Out -tapahtuman koordinaattori. Työskentelen suunnittelijana Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitossa. Tapahtumasta tiedottamiseksi tarvitsemme hieman tietoja sinusta. Haluamme olla luottamuksesi arvoisia ja kunnioitamme yksityisyyttäsi.

Tässä tietosuojaselosteessa pyrimme kertomaan mahdollisimman avoimesti ja selkeästi, miten käsittelemme tietojasi.

Tutustu rauhassa, vastaan mielelläni, jos sinulla herää jotain kysyttävää.

-Maija

Yhteystiedot:

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry (2219607-5)
Kuninkaankatu 39
33200 Tampere

Maija Ihantola
suunnittelija
041 5368232
maija.ihantola@luontokoulut.fi

 1. Rekisteröidyt

 • Asiakkaat (tapahtuman osallistujat)
 • Potentiaaliset asiakkaat (uutiskirjeen tilanneet)
 • Yhteistyökumppanit (tapahtumassa mukana olevat ja potentiaaliset yritykset ja yhteisöt)
 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

 • Asiakkaat
  • käsittelyn tarkoitus: Tapahtumaviestinnän edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen ja asiakassuhteen ylläpito
  • käsittelyperuste: rekisterinpitäjän oikeutettu etu
 • Potentiaaliset asiakkaat
  • käsittelyn tarkoitus: verkkosivuston kautta tulevat yhteydenottopyynnöt ja uutiskirjetilaukset
  • käsittelyperuste: suostumus
 • Yhteistyökumppanit
  • käsittelyn tarkoitus: Tapahtumaviestinnän edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen ja yhteistyön ylläpito
  • käsittelyperuste: rekisterinpitäjän oikeutettu etu
 1. Rekisteriin tallennettavat tiedot

Rekisteriin tallennetaan etu- ja sukunimi sekä sähköpostiosoite yhteydenpitoa varten.

 1. Käsittelyn kesto

Käsittelemme asiakkaiden henkilötietoja niin kauan kuin se on Ulos – Ut – Out -ulkona oppimisen suurtapahtuman tiedottamisen osalta tarpeen.

Uutiskirjeen tilauslistalta pääset poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme uutiskirjeessä olevan poistumislinkin kautta tai ottamalla yhteyttä rekisterin pitäjään.

 1. Oikeutesi

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä rekisterinpitäjälle osoitteeseen maija.ihantola@luontokoulut.fi

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

Poisto-oikeus

Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (ohjeet valituksen tekemiseen). Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että henkilötietojasi käsitellessämme rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (ohjeet valituksen tekemiseen).

 1. Säännönmukaiset tiedonlähteet

Asiakkaiden tiedot saadaan tapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan suostumuksella häneltä itseltään verkkosivuston kautta tulevan yhteydenottopyynnön tai uutiskirjeen tilauksen yhteydessä.

Yhteistyökumpaneiden (yritysten ja yhteisöjen yhteyshenkilöt) tiedot saadaan julkisista tietolähteistä tai henkilökohtaisen tai digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä.

 1. Tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton ulkopuolelle. Voimme kuitenkin siirtää ja jakaa henkilötietoja Ulos – Ut – Out -tapahtuman muille järjestäjille ko. tapahtuman viestintään liittyen.

Voimme jakaa henkilötietojasi meille palveluja suorittaville kolmansille osapuolille kuten ohjelmistopalveluille ja henkilötietojen tekniseen hallintaan. Jakaminen tarkoittaa, ettemme salli kyseisten osapuolten käyttää tietoja muuhun kuin kyseisten palvelujen tarjoamiseen. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:

 • MailChimp (uutiskirjepalvelu)
 • Louhi (sähköposti)

Voimme luovuttaa henkilötietoja tuomioistuimen tai muun lainsäädäntöön perustuvan viranomaisvaatimuksen perusteella.

 1. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Käytämme uutiskirjeen lähettämiseen MailChimp-uutiskirjepalvelua, joilla voi olla pääsy asiakkaan henkilötietoihin EU- tai ETA-alueen ulkopuolelta. Olemme varmistaneet, että kyseinen  palveluntarjoaja on liittynyt EU:n ja Yhdysvaltain väliseen ns. Privacy Shield -ohjelmaan (https://www.privacyshield.gov/list), jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietojen tietoturvallinen käsittely Yhdysvalloissa.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä käyttävät vain ne Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton toimihenkilöt ja muut määritellyt henkilöt, joilla työnsä puolesta on siihen tarve ja tarvittavat käyttäjätunnukset. Käytämme tarpeellisia teknisiä tietoturvakeinoja, kuten palomuureja ja salasanoja. MailChimp-palvelun käyttöoikeudet ovat Ulos – Ut – Out -tapahtuman koordinaattori Maija Ihantolalla. Tili on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. MailChimp huolehtii, että rekistereihin ei ole ulkopuolisilla pääsyä.

Päivitetty 24.5.2018