Suomen suurin ulkona oppimisen tapahtuma Ulos – Ut – Out 2021 torjuu ilmastonmuutosta ulkona oppien

TIEDOTE 18.2.2019 (päivitetty 4.9.2020)

Ulos – Ut – Out rantautuu kesällä 2021 Itä-Suomeen, Nurmekseen. Tapahtuma on siirretty vuodelta 2020 vuoteen 2021 (lue tiedote siirrosta). Suurtapahtuma kokoaa satoja kasvatus-, nuoriso-, terveys-, liikunta- ja sosiaalialan ammattilaisia ja opiskelijoita innostumaan ulkona oppimisesta ja kehittämään opetusta. Tapahtuman ohjelman valmistelu on jo täydessä käynnissä. Ohjelmaa suunnitellaan yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa ja kootaan avoimen ohjelmahaun kautta tulleista ehdotuksista. Täydennetty ohjelma julkistetaan kokonaisuudessaan lokakuussa 2020.

Ulos – Ut – Out on kohtaamispaikka, jossa tekijät, tutkijat ja päättäjät etsivät yhdessä keinoja ilmastonmuutoksen torjuntaan opetuksen ja kasvatuksen keinoin.

 – Lapsuuden luontokokemukset ovat välttämättömiä, sillä ne luovat perustan luonnon kunnioittamiselle ja ympäristöstä välittämiselle. Välittömien ilmastotoimien lisäksi on huolehdittava siitä, että lapsilla ja nuorilla on riittävät tiedot ja taidot kestävän tulevaisuutensa varmistamiseksi, tapahtumakoordinaattori Maija Ihantola perustelee.

Myös luonnosta saatava hyvinvointi, kestävä elämäntapa ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ovat tapahtuman kantavia aiheita. Ulkona oppiminen edistää tutkitusti oppimista ja luonto oppimisympäristönä tukee kasvua, vuorovaikutusta, osallistumista ja yhteisöllistä tiedon rakentamista.

Pääpuhujana seikkailu- ja ympäristökasvattaja, professori Sean Blenkinsop

Tapahtuman pääpuhujaksi on lupautunut professori  Sean Blenkinsop, Simon Fraserin yliopistosta, Kanadasta. Hän on seikkailu- ja ympäristökasvatuksen arvostettu tutkija ja ollut perustamassa kouluja, joissa oppimisympäristönä on luokkien sijaan luonto.

Professori Sean Blenkinsop Toubkal-vuorella Marokossa Kuva: Sean Blenkinsop

Lisätietoja:

Tapahtuma järjestetään 15.-17.6.2021 Nurmeksessa Hyvärilän nuorisokeskuksessa. Sen toteutuksen mahdollistaa ainutlaatuisen yhteistyö. Järjestäjät ovat ympäristökasvatuksen, seikkailukasvatuksen ja metsäopetuksen valtakunnallisia toimijoita. Lisäksi ohjelmaa on toteuttamassa useita kymmeniä muita alan toimijoita ja yhteistyökumppaneita. Tapahtuman taustalla olevat organisaatiot vievät vuosittain kymmeniätuhansia lapsi- ja nuorisoryhmiä ulos oppimaan. Ensimmäisen kerran tapahtuma järjestettiin vuonna 2017 Turun linnassa, jonne kokoontui 500 ulkona oppimisesta innostunutta.

Tapahtuman järjestävät: Finlands Svenska Idrott r.f, Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry/ LYKE-verkosto, Suomen Metsäyhdistys, Suomen nuorisokeskusyhdistys ry, Suomen ympäristöopisto Sykli, Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi, WWF Suomi sekä Freshabit LIFE IP -vesiensuojeluhanke.

Yhteyshenkilö:

Maija Ihantola
tapahtumakoordinaattori
Ulos-Ut-Out 2021
info@ulos2021.fi
puh. 041 5368 232
verkkosivut: www.ulos2021.fi

Julkaistu 18.2.2019
Tieto ilmoittautumisen avautumisesta päivitetty 16.8.2019
Korjattu päivämäärät tapahtuman uuden ajankohdan mukaisiksi 4.9.2020

Toiminnallinen työpaja Ulos-Ut-Out -tapahtumassa kesällä 2017.
Kuva: Vilma Issakainen, Suomen metsäyhdistys