Ohjelma / Program / Program 2021

Huom! Kuvauksiin on määritelty kohderyhmät, joille työpajassa käsiteltävät teemat ja harjoitukset ensisijaisesti soveltuvat. Myös muut ovat tervetulleita hakemaan ideoita. Työpajan kuvaus on pajan ensisijaisella kielellä. Sen lisäksi lyhenteet (SV) (EN) kertovat millä muilla kielillä työpajassa on mahdollista kommunikoida.

OBS! Programmet är långt planerat att passa dessa målgrupper. Du är varmt välkommen av eget intresse och delta för att få nya idéer till ditt arbete. Beskrivningen av workshopen är i första hand gjort på det språk workshopen arrangeras på. Förkortningarna (FI) =finska (SV) =svenska (EN) = engelska berättar på vilka andra språk det går att få information.

NOTE! The organizers of the following workshops inform, that their workshops can be either totally or partly arranged in English, marked as EN, (EN). The description of the workshop is mentioned below in English, if the main language of the workshop is English.

Kieli / Språk / Language

FI=suomi / finska / Finnish
SV=ruotsi / svenska / Swedish
EN=englanti / engelska / English

Kohderyhmät / Målgrupper / Target groups:

varhaiskasvatus / småbarnsfostran / early childhood education
esi-ja alkuopettajat / förskolläraren / preschool and early elementary teachers
luokanopettajat / klassläraren / class teachers
aineenopettajat / ämnesläraren / subject teachers
ammatilliset opettajat / yrkesläraren / vocational teachers
nuorisotyö / ungdomsledare / youth work
sosiaali- ja terveysala / social- och hälsosektorn / health care and social services
aikuiskasvatus / vuxenpedagogik / adult education

Koko ohjelma toteutetaan ONLINE / Hela programmet implementeras ONLINE / The entire program is implemented ONLINE

Kokoa oma ohjelmapolkusi! / Välj din egen väg! / Choose your own path!

Tutustu esimerkkipolkuihin!
Kolla in programvägen på svenska!
Check out the program path in English!

HAKEMISTO / INDEX

Kuvaukset näet klikkaamalla! / Klicka för att se beskrivningar / Click to see descriptions!

TI / TIS / TUE 13:00 -15:00

Laulu ottaa kantaa -lauluntekokurssi (osa 1/4: Johdatus laulujen tekoon, kaikille avoin luento-osuus)

Koko kurssi on 8 tunnin pituinen ja se järjetetään neljässä osassa. Tarkemmat tiedot kuvauksessa

TI / TIS / TUE 15:00 -16:30

Puheenvuorot I: Näkökulmia nuorten luontosuhteisiin (LUODE- ja NYT-hankkeet)
Puheenvuorot II: Veden valtakunnassa tapahtuu (Freshabit LIFE IP)
MELKEIN TÄYNNÄ Pyöreä pöytä: Muutokseen tarvitaan johdon tuki #305
Round table: Learning for Life – outdoor learning at school supporting well-being and growth of pupils #317
Työpajat / Workshoppar / Workshops (A)

TI / TIS / TUE 17:00-19:00 (1,5h)

Avajaispuheenvuoro: Kerttu Kotakorpi
Musiikkia: Vesterinen yhtyeineen
Keynote: Wild pedagogies – Sean Blenkinsop (CA)

TI / TIS / TUE 20:00-21:00

Verkostot kokoontuvat / Nätverksmöten

TI / TIS / TUE 21:30-22:30

Nyyskän nuotiotarinoita

KE / ONS / WED 5:00-7:00

Linturetki: Aamulaulajat / Birding Tour: Morning singers FI SV EN

B1 KE / ONS / WED 9:00-10:30

Puheenvuorot III: Muuttuva koulumaailma
Puheenvuorot IV: Hyvinvointia luonnossa seikkaillen
Työpajat / Workshoppar / Workshops (B1):

KE / ONS / WED 9:00-12:00 (3h)

Pitkät työpajat / Långa workshoppar / Long workshops (B2):

C KE / ONS / WED 10:45 -12:15 (1,5h)

Puheenvuorot V: Muuttuvat oppimisympäristöt
MELKEIN TÄYNNÄ Pyöreä pöytä: Tutkiva oppiminen kestävän kehityksen kasvatuksessa #310
MELKEIN TÄYNNÄ Pyöreä pöytä: Hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä nuorisotyön ja koulun yhteistyöllä #306
Työpajat / Workshoppar / Workshops (C):

KE / ONS / WED 14:00 -15:30 (1,5h)

Keynotes (FI):
 • Ilmastokasvatus muutoksen tekijänä Essi Aarnio-Linnanvuori, Ilkka Ratinen, Sakari Tolppanen
 • Mikrobit taistelussa ilmastokriisiä vastaan Nina Pulkkis
Seikkailukasvatuksen perusteet #141
Lectures VI: OUTdoorlearnign!

D1 KE / ONS / WED 15:45 -17:15 (1,5h)

Föreläsnigar VII: Framtid och UTomhus pedagogik
Puheenvuorot VIII: Ulos luontoon (+ yhdistetty tähän Puheenvuorot IX)
Pyöreä pöytä: KeKe-kasvatuksen esteet ja käytännön ratkaisut kouluissa #302
Työpajat / Workshoppar / Workshops (D1):

D2 KE / ONS / WED 15:45 -18:45 (3h)

Pitkät työpajat / Långa workshoppar / Long workshops (D2):

E KE / ONS / WED 17:30 -19:00 (1,5h)

MELKEIN TÄYNNÄ Pyöreä pöytä: Säännöllinen ulko-opetus työvälineenä koulumaailmassa #314
Pyöreä pöytä: tutkijat ulos! #309
Työpajat / Workshoppar / Workshops (E):

KE / ONS / WED 20:00-21:00

Verkostot kokoontuvat / Nätverksmöten

KE / ONS / WED 21:00-22:00 HUOM! MUUTTUNUT KELLONAIKA!

Jukka Takalon Kajakkiorkesteri

F TO / TOR / THU 8:00-9:30 (1,5h)

MELKEIN TÄYNNÄ Pyöreä pöytä: Reflektointi- ja ryhmäytysharjoitteiden ideariihi #308
Pyöreä pöytä: Muutoksen suuntaaminen tehdään yhdessä #312
Työpajat / Workshoppar / Workshops (F):

TO / TOR / THU 10:00-11:30

Keynote: Toivo on tuolla ulkona Panu Pihkala & Minna Pyykkö
FULLY BOOKED Round table: MINDSCAPE + LANDSCAPE = LEARNSCAPE #315
Runt bord: Utomhusverksamhet för barn och unga på svenska i Finland #316

NONSTOP-ohjelma / NONSTOP-program

ULOS-UT-OUT -lajiprojekti – BioBlitz
Kyy Ympäristökasvattajan näkökulmasta #34
Elokuvat / Films
 • Vedenneito / Maiden of the Lake
 • Arvokas metsämme
 • Ursan tähtiretki

  Verkostot / Nätverk / Networks TI & KE klo 20:00-21:00

 • Muikku-verkko eli Itä-Suomen ympäristökasvatusverkosto
 • Varhaiskasvatuksen seikkailukasvatusverkosto (valtakunnallinen)
 • Ulko-opet ry (valtakunnallinen)
 • Itä-Suomen seikkailukasvatusverkosto
 • Alueellisten ympäristökasvatusverkostojen yhteistapaaminen
 • KUVAUKSET / DESCRIPTIONS / BESKRIVNINGAR

  A TI / TIS / TUE 15:00-16:30 (1,5h)

  Laulu ottaa kantaa -lauluntekokurssi

  laulaja, lauluntekijä Jukka Takalo

  Laulu ottaa kantaa -kurssilla tutustutaan laulunteon perusteisiin, opetellaan tekemään sanoitus eri tekniikoita käyttäen ja esitetään tehty laulu lausumalla tai soittamalla. Kurssilla tehtyjä lauluja esitetään tapahtumassa.
  Lauluntekokurssi on neliosainen 8h tunnin kokonaisuus,johon mahtuu mukaan 10 osallistujaa. Kurssin ensimmäinen osa 1/4 ”Johdatus laulujen tekoon” on luentomuotoinen ja avoin kaikille. Tarkemmat lmoittautumisohjeet tälle kurssille löydät ilmoittautumislomakkeen alusta.


  Kuva: Matleena Vartiainen

  Lauluntekokurssin aikataulu
  Osa 1/4: TI klo 13:00-15:00 (kaikille avoin)
  Osa 2/4: TI klo 15:00-17:00
  Osa 3/4 KE 10:45-12:45
  Osa 4/4 KE 13:30-15:30

  A TI / TIS / TUE 15:00-16:30 (1,5h)

  Puheenvuorot I: Näkökulmia nuorten luontosuhteisiin

  SEIKKAILUKASVATUS NUORTEN LUONTOYHTEYDEN RAKENTAJANA

  Paavo Heinonen, Suomen urheiluopisto

  Nuorten luontoyhteyden puhutaan olevan vahvasti polarisoitunut. Osan nuorista ollessa yhä tietoisempia ympäristöasioista, toiset ovat erkaantuneempia luonnosta kuin koskaan aiemmin. On todettu, että luontoyhteyttä on mahdollista rakentaa nuorta kokonaisvaltaisesti koskettavilla, luonnossa tapahtuvilla aktiviteeteilla. Puheenvuorossa käydään läpi elementtejä, joita on hyvä huomioida ja korostaa, kun toiminnalla tavoitellaan kokonaisvaltaisen kasvun lisäksi luontoyhteyden rakentumista. Puheenvuoro liittyy seikkailukasvatukseen.

  PAHOINVOINTIA LUONNOSTA?

  Eemeli Hakoköngäs, Helsingin yliopisto

  Löytyykö luonnosta vastaus kaikkiin ongelmiin, vai voiko luonnon hyvinvointivaikutusten korostamisella olla myös varjopuolia? Tulisiko kaikkien pitää luonnossa toimimisesta? Puheenvuorossa pohdin nuorten eriytyneiden luontosuhteiden ja luonnon hyvinvointivaikutuksia korostavan keskustelun välistä suhdetta. Puheenvuoron pohjana käytän lahtelaisten 9-luokkalaisten luonnon onnellisuusvaikutuksia käsitteleviä temaattisia kirjoituksia. Puheenvuoro liittyy LUODE-hankkeeseen (Luonto ja taide nuorten työelämätaitojen oppimisympäristönä 2018-2021).

  NUORET YMPÄRISTÖKANSALAISINA

  Mari Pienimäki, Maarit Marttila, Marjukka Colliander, Tampereen yliopisto

  Kerromme, millaisia ympäristökansalaisuuden mahdollisuuksia kaupungissa asuvat alaikäiset nuoret näkevät itselleen mahdollisena ja mitä he ajattelevat ympäristöongelmista. Esitys nojaa kyselyyn, johon vastasi 124–184 tamperelaista oppilasta. Tuloksena on, että valtaosa 15–16-vuotiaista pitää ympäristöongelmia aikamme suurimpana haasteena. Noin puolet nuorista kokee kuitenkin, ettei tiedä, miten he voisivat vaikuttaa ympäristöongelmiin tai usko vaikuttamisen hyödyllisyyteen. Nuoret tuntevat silti paljon erilaisia ympäristövaikuttamisen keinoja. Ristiintaulukointimme osoittaa myös, että vahvalla luontosuhteella on yhteys nuorten haluun toimia ympäristön puolesta. Puheenvuoro perustuu NYT-tutkimukseen.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  Puheenvuorot II: Veden valtakunnassa tapahtuu (Freshabit LIFE IP)

  MITÄ TAPAHTUU VEDEN VALTAKUNNAN SUURIMMASSA VESIENSUOJELUHANKKEESSA? #43
  Viliina Evokari, Metsähallitus luontopalvelut

  SISÄVESIEN PINNANALAINEN MAAILMA #44
  Jari Ilmonen, Metsähallitus luontopalvelut

  RAAKKUJEN LEMMENLOMA KYLPYLÄSSÄ #45
  Jouni Taskinen, Jyväskylän yliopisto

  TAIMENEN TYÖ TYSSÄÄ NOUSUESTEESEEN #46
  Puhuja ilmoitetaan myöhemmin

  Puheenvuorojen jälkeen tutkijat vastaavat yleisön kysymyksiin klo 16:30-16:50.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  Pyöreä pöytä: Muutokseen tarvitaan johdon tuki #305

  Miten kunta ja koulu tukevat kestävän kehityksen kasvatuksen toimintamallien käyttöönottoa? Mikä on kasvatuksen rooli yhteiskunnassa ilmastonmuutoksen torjunnassa? Millaista tukea kasvattajat tarvitsevat?

  Kenelle: päättäjät, rehtorit, opettajat, kasvattajat, nuorisotyöntekijät

  Fasilitaattori: Tanja Tuulinen

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  Round table: Learning for Life – outdoor learning at school supporting well-being and growth of pupils #317

  Outdoor learning at school should not be seen as a short visit outdoors but as a long-term process and a holistic framework for learning. In the beginning of the session we share practical examples on how we have applied outdoor learning in Finnish schools as a method of learning and teaching all school subjects and building physically, socially and mentally safe learning environment. We invite teachers and outdoor education professionals to join our round table and share their ideas, methods and good practices of making use of nature and other outdoor learning enviroments to support holistic learning end well-being of pupils. Goal of the discussion is to share experiences, build mutual understanding and increase the variety of our methods of learning outdoors.

  Fasilitators: Tero Lämsä and Ulla Myllyniemi

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  Työpajat / Workshoppar / Workshops (A):

   178. Lärotimme i skogen: från Betula till Pinus – Träd och deras tillväxt

   Martin Antell, Suomen Metsäyhdistys

   SV

   I workshoppen får deltagaren mångsidiga uppgifter och övningar i närskogen. Det föredras ett färdigt program som fördjupar kunskapen om skogen. Olika teman är klimatförändring, varför skog avverkas, trädslag, kolets bindning, trädets tillväxt och olika produkter från träd samt träförädling och miljöpåverkan. Workshoppen grundar sig på Från Betula till Pinus uppgiftskort, som delas ut till deltagarna.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   110. Paikkalähtöinen ympäristökasvatus Geoparkissa

   Emma Marjamäki, Lahden kaupunki

   FI

   Salpausselkä Geoparkiin, Lahden urheilukeskuksen maastoon, on suunniteltu opetuskokonaisuuksia, jotka tukevat opetussuunnitelmaa ja lisäävät kokemuksellista oppimista paikallisesta geologiasta, ekologiasta, lajistosta ja luonnonvaroista. Työpajassa esitellään 1. – 6. luokille suunnattujen opetuskokonaisuuksien sisältöjä, menetelmiä ja materiaaleja ja niiden soveltamismahdollisuuksia erilaisiin luonnonympäristöihin. Geopark-konseptissa tärkeässä roolissa on ympäristökasvatus ja paikallisten ihmisten oman lähiympäristön tuntemuksen ja arvostuksen lisääminen. Paikkalähtöinen opetus sopii erityisen hyvin näiden tavoitteiden toteuttamiseen.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   111. Kansalaishavainnointi ympäristökasvatuksessa

   Teija Peura & Katri Pasanen, Luonto-Liitto

   FI

   Kansalaishavainnoinnin kautta tutkijat saavat käyttöönsä havaintoja lajien esiintymisestä ja ympäristön tilasta. Samalla kansalaisille tarjoutuu mahdollisuus osallistua tieteellisen tutkimuksen tekoon, toimia ympäristön puolesta ja samalla viettää aikaa luonnossa sitä havainnoiden. Miten kansalaishavainnointia voi hyödyntää osana opetusta ja ympäristökasvatusta?

   Luonto-Liitolla on kaksi kansalaishavainnointiin kannustavaa kampanjaa Kevätseuranta ja Talviseuranta, jotka molemmat sopivat hyvin ympäristökasvattajan työkalupakkiin. Työpajassa tutustutaan kansalaishavainnoinnin menetelmiin, sovelluksiin ja materiaaleihin.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   118. Kiertotalousseikkailu

   Marjo Myllyniemi, HSY

   FI

   Tule tutustumaan miten digipelien avulla voi opettaa innostavalla tavalla kiertotaloutta ja kestäviä elämäntapoja. Seppo pelialustalle toteutetut Helsingin seudun ympäristöpalvelujen oppimispelit ovat helppokäyttöisiä ja ne sopivat lähiopetukseen, etäkouluun tai niiden yhdistelmään. Ulkona pelaamiseen tarvitaan tabletti tai älypuhelin. Paja on ”Kiertotaloutta koulun pihalla” -työpajan online-toteutus.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   127. Metsämörri esiopetuksessa

   Mari Parikka-Nihti, Suomen Latu Ry

   FI

   Kiireettömyys, ilo ja kokemuksellisuus luonnossa ovat Metsämörritoiminnan avainsisältöjä, joihin työpajassa tutustutaan. Tule kokemaan ja aistimaan sekä saamaan ideoita luontokasvatukseen esiopetuksen näkökulmasta!
   Hoi Kolikok, nyt kaikki lapset metsään! Metsä ja luonto ovat oppimisympäristönä vertaansa vailla. Suomen Ladun lastentoiminnan vankka kulmakivi on metsämörritoiminta. Metsämörri on satuhahmo, joka innostaa lapset lähiluontoon leikkimään, liikkumaan, ihmettelemään ja tutkimaan. Toimintaa toteuttavat Suomen Ladun metsämörriohjaaja -koulutuksen saaneet ohjaajat. He toimivat mm. varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja Suomen Ladun jäsenyhdistyksissä. Suomen Latu koordinoi ja kehittää suomenkielistä metsämörritoimintaa.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   131. My2050 – elämyspeli ilmastonmuutoksesta

   Elina Harju, Visia GameFactory

   FI

   Työpajassa osallistujat pääsevät tutustumaan My2050-peliin tapahtumaan varten luodun pelin “miniversion” avulla ja pohtimaan innostavia uudenlaisia ilmastokasvatuksen menetelmiä. Pelin jälkeen pohditaan yhdessä innostavaa lähestymistä ilmastokasvatukseen sekä pelien ja digitalisaation tuomia uusia mahdollisuuksia. Mietitään myös yhdessä ideoita, kuinka levittää My2050-hankkeen hyviä ideoita laajemmalle.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   136. Palloässät – päiväkotien sankarit

   Leena Nukari, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

   FI

   Työpajassa tutustutaan varhaiskasvatusikäisille suunnattuun Palloässät materiaaliin. Kierrätyskeskuksen maskottieläimet ovat päättäneet perustaa Palloässät sankariryhmän, joka ryhtyy parantamaan maailmaa Kansainvälisten kehitystavoitteiden eli Agenda 2030 tavoitteiden hengessä. Tule ja tempaudu mukaan Palloässien lauluihin, tarinoihin, videoihin, puuhatehtäviin ja peleihin. Pian jo itsekin olet perustamassa sankariryhmää. Palloässät -materiaalit ovat ilmaiseksi kaikkien käytössä ja löytyvät osoitteesta www.kierratyskeskus.fi/palloassat

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   140. Villi luonto lautasella

   Maria Kröger, WWF Finland

   FI

   Ympäristön kannalta tärkeimmät arjen valintamme koskevat ruokaa. Ruuan ilmastovaikutukset alkavat olla jo varsin hyvin tiedossa. Sen sijaan se, miten valtava vaikutus ruuantuotannolla on luonnon monimuotoisuuteen, on toistaiseksi vähemmän tunnettu asia. Työpajassa paneudutaan ruokavalintojemme vaikutuksiin luonnon monimuotoisuuteen ja opitaan erilaisia tapoja käsitellä aihetta toiminnallisesti oppilaiden kanssa. Työpaja perustuu WWF:n ruokakiertueen sisältöihin ja materiaaleihin.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   162. Uutta biotalousopetukseen yläkouluissa ja lukioissa

   Niina Mäntyniemi, Maaseutuammattiin ry

   FI

   Biotalouden mahdollisuudet ja luova yrittäjyys -hankkeessa kehitetään yhteensä 8 pilottikoulun (4 yläkoulua ja 4 lukiota) kanssa uusia tapoja biotalouden opetukseen. Hankkeessa kehitetään monialaisia oppimiskokonaisuuksia, teemaopintoja, valinnaisaineita ja aiheen huomioimista nykyisillä kursseilla ja opinnoissa. Tavoitteena on tarkastella aihepiiriä monipuolisesti, kukin pilottikoulu päättää itse päänäkökulman. Se voi olla metsäsuhde, green care, yrittäjyys, tutkimus, ilmastonmuutos jne. Kussakin koulussa mukana on kuitenkin aina yrittäjyyskasvatus. Työpajassa kerrotaan pilottikoulujen kokemuksista havainnollisesti ja toiminnallisesti. Mukana on pilottikoulujen opettajia. Lisätietoja hankkeesta: www.biotalousopit.fi

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   116. Kestävällä ajattelutavalla muutosta

   Stella Aaltonen, NPL-kouluttaja, ympäristökasvattaja

   FI

   Tule tutkimaan omaa ajattelutapaasi ja muovaamaan ajatteluasi niin, että saat muutoksia aikaan. Pienikin muutos ajattelumallissa voi mullistaa koko elämän.

   Työpajassa osallistujat tutustuvat oman ajattelumallinsa luomiin rajoituksiin ja mahdollisuuksiin sekä kehittävät ajattelutapaansa niin että se palvelee mahdollisimman hyvin kulloistakin tilannetta ja tavoitteita. Työpajassa käsitellään ajattelumallien eri tasoja, osa-alueita ja tilannesidonnaisuuksia. Työpaja pohjautuu NLP-metodeihin ja kouluttajan laajaan kokemukseen kestävän kehityksen jalkauttamisesta eri yhteisöissä.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   187. Ilo kasvaa ulkona

   Riina Fågel, Suomen ympäristöopisto Sykli ja Tuija Laitinen, Suomen Latu

   FI

   ”Ilo kasvaa ulkona -työpajassa tutustutaan toiminnallisesti luonnon tarjoamiin monipuolisiin toimintamahdollisuuksiin niin varhaiskasvatuksessa kuin esi- ja alkuopetuksessa. Saat tukea metsäretken pedagogisen sisällön tuottamiseen sekä parhaat toimintavinkit luontohetkiinne.
   Lähiluontoon tutustuminen sekä erilaiset leikit ja -tehtävät osallistavat lapsia ja tukevat luontaisesti vuorovaikutusta sekä lasten luontosuhteen kehittymistä. Luonnossa tulee liikuttua lähes huomaamatta ja lasten motoriset taidot kehittyvät samalla. Pienet seikkailut vievät mukanaan niin tutkimaan kuin havainnoimaan!”

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  TI / TIS / TUE 17:00-19:00 (1,5h)

  Avajaiset – Öppningen – Opening

  Avajaispuheenvuoro: Kerttu Kotakorpi

  Kerttu Kotakorpi on tietokirjailija ja Ylen tv-uutisten meteorologi. Puheenvuorossa pohditaan, miten ilmastonmuutos tulee muokkaamaan luontoamme tämän vuosisadan aikana. Puheenvuoro pohjautuu Kotakorven uutuusteokseen Suomen luonto 2100 (Bazar, 2021), joka on viimeisimpään tietoon perustuva tulevaisuuden tutkimusretki. Miltä Suomen lajisto, maisemat ja elinympäristöt näyttävät, kun nykyiset lapset ja heidän lapsensa ovat aikuisia?

  Vesterinen Yhtyeineen on soittanut itsensä suomalaisten sydämiin vuosikausien ahkeralla keikkailulla. Yhtye on vuosien saatossa löytänyt omaleimaisen ja hienon soundin, joka ammentaa välillä ruotsalaisen positiivisuuden boolimaljoista, välillä slaavilaisesta synkkyydestä. Yli kymmenen vuotta sitten Vesterinen Yhtyeineen aloitti mustan huumorin ja äärimmilleen vietyjen syvyyksien tutkijana, kunnes bändistä kuoriutui viihdyttäjä ja livebändi, ja nyt, vuonna 2021, yhtye tekee nousun Suomen musiikin suurten seuraan.

  Keynote: Wild pedagogies (Sean Blenkinsop)

  … or … what skills outdoor/environmental/nature-based/place-based educators have to offer education in a changing world?

  This talk will explore three key pedagogical strands that exist in outdoor/environmental education: the relational, the critical, and the existential. The focus will be on what they are, what they do well, and how they might be extended and even challenged. Then using the frame of the six touchstones for Wild Pedagogies I hope to make a careful list of the pedagogical offerings outdoor and environmental educators might make to the larger world, including public education, in the hopes of supporting the changes that must occur.

  Sean Blenkinsop is a Professor of Education at Simon Fraser University, Vancouver, Canada. He grew up in the boreal forests of northern Canada and has more than 30 years of background in outdoor, environmental, and experiential education. Now, as a researcher and educator he has been involved in starting and researching three nature-based, place-based, eco-schools (all in the public system). He is the author of more than one hundred articles and chapters, editor of The Imagination in Education (Cambridge Scholars Press, 2009), and most recently, author and editor of Wild Pedagogies: Touchstones for renegotiating education and the environment in the Anthropocene (Palgrave-Macmillan, 2018).

  Comment talk: Arja Kaasinen (Helsingin yliopisto) & Kai Lehtonen (Humak)

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  TI / TIS / TUE 21:30-22:30

  Nyyskän Nuotiotarinoita: Luonnon monimuotoisuuden monikäyttö

  Tarinatuokio täynnä tunnelmaa! Pysähdy ja kuuntele tarinoita luonnon monimuotoisuuden monikäytöstä: Pilveä pullossa, vaskisontiaissuoloja, sammakon käyttö naapuruussuhteissa ja taikakalut kalasopasta
  Tarinankertoja: Riitta ”Nyyskä” Nykänen. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita!

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  KE / ONS / WED 5:00-7:00

  Linturetki: Aamulaulajat – Fågeltur: Morgonsångare – Birding tour: Morning singers FI (SV) (EN)

  Herätään aikaiseen kesäaamuun yhdessä! Nyt mennään linturetkelle ympäri Suomen.
  Upplev atmosfären på en tidig sommarmorgon tillsammans! Nu går vi på en fågeltur runt Finland.
  Experience the atmosphere of an early summer morning together! Now we go on a birding tour around Finland.
  Oppaana / Fågelguide / Bird guide: BirdLife Suomi

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  B1 KE / ONS / WED 9:00-10:30

  Puheenvuorot III: Muuttuva koulumaailma

  JOHDANTO: KOULUN MAHDOLLISUUDET TOIMIA EKOLOGISEN KESTÄVYYDEN EDISTÄJÄNÄ #11 –
  Osion puheenjohtaja Niina Mykrä, Tampereen yliopisto, Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto

  UUDISTAVA OPPIMINEN – UUDISTAVA OPPILAITOS #12
  Erkka Laininen, OKKA-säätiö

  Kestävä tulevaisuus edellyttää vaihtoehdon löytämistä nykyiselle kasvuun ja kulutukseen perustuvalle edistyksen ihanteelle. Tarvitsemme kulttuurista muutosta kohti yhteiskuntaa, jossa hyvän elämän laadulliset ja aineettomat tekijät nähdään materiaalisia asioita tärkeämpinä. Muutoksen taustalla on ihmisen maailmansuhteen uudistuminen, joka tuo yhteen paikallisen ja globaalin, inhimillisen ja ei-inhimillisen sekä historian, nykyisyyden ja tulevaisuuden. Tämä edellyttää oppimista tietämisen, tuntemisen ja kehollisen kokemuksen tasoilla. Jotta oppimisen maailmankuvaa ja kulttuuria uudistava voima voidaan saada käyttöön, tarvitsemme oppilaitoksia, jotka omaksuvat tehtäväkseen yhteiskunnan uudistamisen.

  YHDESSÄ ULOS MAAILMAAN – AIDOT OPPIMISYMPÄRISTÖT HYVINVOINNIN JA OSALLISUUDEN VAHVISTAJINA #15
  Tero Lämsä, Humanistinen ammattikorkeakoulu

  Kasvavan nuoren arvostava suhde luontoon ja omaan lähiympäristöön rakentuu kokemusten ja elämysten kautta, joiden syntymiseen koulua ympäröivä luonto, muu lähiympäristö ja -yhteisö tarjoavat monipuolisen oppimisympäristön. Autenttiset oppimisympäristöt, eri toimijoiden välinen yhteistyö sekä koulun tarjoamat mahdollisuudet toimia aktiivisessa roolissa omassa yhteisössä vahvistavat myös koettua hyvinvointia ja rakentavat osallisuutta. Nostan puheenvuorossa esiin käytännön esimerkkejä ja pohdin seikkailukasvatuksen, kulttuuriympäristökasvatuksen ja yhteisöllisen pedagogiikan mahdollisuuksia hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistajana.

  RADIKAALI TOIVO – IHAN TAVALLISEN PERUSKOULUN MATKA KOLLEKTIIVISESTA HILJAISUUDESTA KOKO KOULUN TOIMIJUUTEEN #23

  Sanni Virtanen, Ruusuvuoren koulu

  Ilmastokriisi ravistelee koko maailmaa, myös koulua ja oppimista eikä tästä muuttumatta selvitä. Muutos voidaan nähdä myös positiivisena; ilmastokriisi kutsuu meitä pohtimaan uudestaan arvoja, koulun roolia sekä opettamisen ja oppimisen mielekkyyttä. Se on mahdollisuus lähteä rakentamaan parempaa koulua ja oppimista. Ensin on saatava rikki kollektiivinen hiljaisuus ja sitten lähdettävä opettajien muutostoimijuus edellä kohti toimintakulttuuria, johon uskoo koko koulu. Puheenvuorossa kerron miten Ruusuvuoren koulu Vantaan Korsossa päätti lähteä liikkeelle ja kuinkas sitten kävikään.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  Puheenvuorot IV: Hyvinvointia luonnossa seikkaillen –

  HELMIÄ VIDEOLLA – KOKEMUKSIA TYTTÖ OLET HELMI! -KEHITTÄMISHANKKEESTA #24
  Niina Hakala, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö

  Kun teini-ikäisen tytön mieli särkyy, on toimiva suhde äitiin tärkeää. Tyttö olet helmi! -kehittämishankkeessa tytön ja äidin suhdetta vahvistetaan yhdistämällä toiminnalliset menetelmät videoreflektiiviseen menetelmään.

  MYÖTÄTUULTA OMAN ELÄMÄN MUUTOKSEEN – CASE MERIHEIMO – NUORTEN OMA VÄYLÄ! -HANKE #26
  Heini Kaasalainen, Y-säätiö

  Tarina siitä, kuinka merestä, ahtaista tiloista, muuttuvista olosuhteista ja vieraista ihmisistä rakennetaan unohtumattomia kokemuksia, oma heimo ja alusta oman elämän muutokselle. Monelle Meriheimo-purjehdus on käänteentekevä kokemus tai uuden alku. Puheenvuorossa avataan sitä, kuinka tämä kokemus rakentuu ja mitkä elementit sail training -menetelmässä edesauttavat kokemuksen syntymistä.

  MIKSI KOKEMUKSET OVAT NIIN MERKITYKSELLISIÄ? #40
  Arto Tiihonen, Outward Bound Finland ry

  Kokemuksellisen oppimisen menetelmin pyritään osallistujien vahvistamiseen ja ohjaajien toimintatapojen muutokseen.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  Työpajat / Workshoppar / Workshops (B1):

  190. Vesistölähettiläät

  Virpi Sahi, Suomen luonnonsuojeluliitto, Freshabit LIFE IP

  Haluatko oppia tuntemaan paremmin lähivesiesi luontoa ja ymmärtää, miten vesistöt toimivat? Haluaisitko esimerkiksi toimia oman lähijärvesi puolesta, mutta et tiedä mistä aloittaa? Suomen luonnonsuojeluliiton työpaja johdattaa osallistujan veden äärelle vesistölähettilästoiminnan avulla. Vesistöopas ja Vesistölähettiläät johdattavat tutustumaan lähivesiin ja tarjoavat vinkkejä vesistöaiheisen opintopiirin järjestämiseen.

  FI

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  102. Biodiversitet i skogen genom spel och naturundersökningar

  Ida Berg och Jonas Heikkilä, Natur och Miljö

  SV (FI)

  Kom med på upptäcktsfärd bland mossor, småkryp och trädstammar! Du får ryggsäcken full med kunskaper och övningar att använda i undervisningen om biodiversitet och artkännedom.

  Vi lär känna vanliga, men inte alltid välkända, skogsarter genom spel, sagor och naturundersökningar. Vi forskar i mossor, letar reda på småkryp och lär oss namnen på växter i fartfyllda lekar. Vi diskuterar kring hur var och en av oss kan påverka biodiversiteten i vår närskog och provar på att bygga en faunadepå. Det här är verkstaden där du själv kan förkovra dig i artkännedom och samtidigt få praktiska tips för hur du kan jobba med biodiversitet med dina elever ute i skogen.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  I workshoppen får deltagaren mångsidiga uppgifter och övningar i närskogen. Det föredras ett färdigt program som fördjupar kunskapen om skogen. Olika teman är klimatförändring, varför skog avverkas, trädslag, kolets bindning, trädets tillväxt och olika produkter från träd samt träförädling och miljöpåverkan. Workshoppen grundar sig på Från Betula till Pinus uppgiftskort, som delas ut till deltagarna.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  125. Metsien kestävä käyttö pelastaa maailman –

  Satu Kokko, Tiedekeskus Pilke, Metsähallitus

  FI

  Kestävän elämäntavan tukeminen tiedekeskuksen keinoin. Tutustu Tiedekeskus Pilkkeen osallistaviin menetelmiin, jotka tukevat kestävän elämäntavan omaksumista.

  Työpajassa esittelemme metsäisiä pelejä ja tehtäviä, jotka tukevat kestävän elämäntavan omaksumista. Metsä Makanatsu-pelin avulla innovoimme yhdessä uusia metsään liittyviä ilmastoviisaita keksintöjä tämän päivän ja tulevaisuuden varalle. Pelit ja tehtävät ovat saatavilla myös työpajamme jälkeen käyttöönne. Tehtävät soveltuvat kaikenikäisille oppijoille.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  159. Metsien lentävä rukkanen – liito-orava tutuksi

  Mari Wikholm, Kuopion luonnontieteellinen museo

  FI

  Metsien lentävä rukkanen – liito-orava tutuksi Millainen on tämä metsien salaperäinen harmaaturkki ja miksi se saa kokoaan enemmän huomiota? Työpajassa tutustaan liito-oravan elintapoihin ja ekologiaan. Havainnollistamme erilaisten tehtävien avulla elinympäristöverkostojen toimintaa ja monimuotoisuutta sekä pohdimme, miten luonnonsuojelun ja maankäytön näkökulmat voidaan yhdistää. Sopii ala- ja yläkouluille.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  135. Oppitunti metsässä: Betulasta Pinukseen – puut ja puiden kasvu –

  Eveliina Pokela, Suomen metsäyhdistys

  FI

  Työpajassa osallistuja saa monipuolisia tehtäviä ja harjoituksia lähimetsään. Esittelyssä on valmis oppituntipaketti, jota voi lähteä syventämään. Teemoja ovat puulajitietous, kansanperinne, puiden iän arviointi, puun rakenne leikin kautta, kasvilajituntemus, puiden kasvu, hiilen sitoutuminen ja varastoituminen puihin. Pohditaan myös miten metsät liittyvät ilmastonmuutokseen metsien kehitystä sekä miksi puita kaadetaan. Työpaja pohjautuu Betulasta Pinukseen – Puut ja puiden kasvu -tehtäväkortteihin, jotka jaetaan työpajan osallistujille.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  139. Siisti rantaretki –

  Karoliina Eronen, SATAKOLKYT-hanke

  FI (EN)

  Jokainen roska pois rannalta on askel kohti puhtaampia vesistöjä.Rantaretkellä siivotaan rantaa roskista ja johdatetaan erilaisin leikein ja harjoittein lapset ja nuoret hoksaamaan, miksi rantojen siivoaminen on tärkeää. Löydettyjä roskia tutkimalla pohditaan ihmisten vaikutusta omaan ympäristöönsä. Ketä ne roskaajat oikein ovat? SATAKOLKYT-hanke on Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden, Pääkaupunkiseudun Partiolaisten, Helsingin NNKY:n, Helsingin 4H-yhdistyksen ja Helsingin Vihreiden Nuorten yhteishanke, joka on palkittu Kansanvalistusseuran vuoden 2019 Sivistyspalkinnolla.

  Työpajassa tutustutaan SATAKOLKYT-rantaretkikonseptiin. Osallistujat saavat mukaansa vinkkivihon, joka tarjoaa laajan valikoiman leikkejä ja muuta tekemistä rantaretkille. Vihon avulla rantaretken voi räätälöidä eri ikäryhmille ja eri oppiaineisiin tai teemoihin sopivaksi. Mukana on niin taiteellista, tiedollista, liikunnallista kuin ryhmäyttävääkin tekemistä rannalle. Itämeri-aiheinen rantaretki sopii hyvin ilmiöpohjaiseen oppimiseen ja sisämaassa aineistoa voi soveltaa järven ja jokien rannoilla retkeilyyn. Työpajasta saat uusia ideoita myös esimerkiksi koulun lähiympäristön siivoustalkoiden järjestämiseen. Lisätietoa www.satakolkyt.fi

  136.Palloässät – päiväkotien sankarit
  Lue kuvaus
  211. Muovipussin vaiherikas matka luonnonvesistöissä

  Asta Ekman ja Pekka Paaer, Harakan luontokeskus, Helsingin kaupunki

  FI

  Työpajan teema on mikromuovit luonnonvesissä.
  Työpajassa hahmotellaan yhdessä muovipussin matka vesiekosysteemissä ja sulautuminen osaksi ravintoketjua.
  Lisäksi käydään läpi muovin kemiallinen koostumus pääpiirteittäin ja tutkitaan mikroskoopilla, löytyykö suomalaisista kaloista mikromuovia.
  Etsimme vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:
  Miten muovia kertyy vesistöihin? Miten muovi hajoaa vesistöissä? Mitä vaikutuksia mikromuovilla ja siitä irronneilla kemikaaleilla on eliöstöille ja ihmisille? Ja voidaanko asialle tehdä mitään?

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  KE / ONS / WED 9:00-12:00 (3h)

  Työpajat / Workshoppar / Workshops (B2):

  203. Evoluutiopajat, Evolution in Action -workshops –

  Tiina Hirvonen & Carita Lindstedt-Kareksela & Anu Käppi, Evoluutiopajat / Evolution in Action

  FI (EN)

  Opi evoluutiosta ja luonnon monimuotoisuudesta tieteen ja taiteen keinoin. Evoluutiopajat toteuttaa ilmiöoppimiseen sopivan työpajan, jossa havainnollistetaan miten luonnon vuorovaikutukset ovat muovanneet meille tuttujen lajien evoluutiota ja opitaan miten luonnon monimuotoisuus on syntynyt. Työpajassa yhdistyvät tieteellinen ja taiteellinen tieto. Ulos-Ut-Out -tapahtuman työpajassa tutustutaan meille kaikille tuttujen lajien evolutiiviseen historiaan ääniluontopolun kautta. Ääniluontopolku sisältää kuvitteluharjoitteita ja kehollisia tehtäviä. Esittelemme myös muita kasvattajille saatavilla olevia materiaaleja. Työpajan materiaalit ovat vapaasti osallistujien käytettävissä omissa opetustarkoituksissa. www.evolutioninaction.fi

  Learn about evolution and biodiversity through science and arts. In this workshop participants will learn about the biological interactions and how they shape the evolution of different types of organisms familiar to us. To do that, they will listen to an audio nature trail about the evolutionary history of species that contains scientific information mixing it with embodied imagination. We will also introduce other teaching materials available. The workshop group will be divided to Finnish and English speaking groups.

  Teaching materials published on our webpages are available in both languages: www.evolutioninaction.fi

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  206. Ilmastonmuutos minussa -luovan kirjoittamisen työpaja / Climate Change in Me – A creative writing workshop

  Henna Laininen, Taideyliopiston Kuvataideakatemia

  FI (EN)

  Miten voin tukea ympäristötunteiden käsittelyä ryhmässä luovan kirjoittamisen harjoitusten avulla? Työpajassa keskustelemme ilmastonmuutokseen liittyvistä tunteista, kokeilemme inspiroivia kirjoitusharjoituksia ja kehollisia harjoituksia ulkona luonnossa sekä kuulemme lukuvinkkejä ympäristötunteisiin liittyvästä tieto- ja kaunokirjallisuudesta. Työpaja liittyy kuvataiteilija-tutkija Henna Lainisen väitöstyöhön, jossa kestävän elämäntavan opettelua tuetaan luovan kirjoittamisen menetelmin.

  How can I support acknowledging environmental emotions in a group by the means of creative writing? In the workshop we will discuss about emotions related to climate change and try out inspiring creative writing exercises and bodily exercises out in the nature. We will also get further reading references about literature related to environmental emotions. The workshop is related to artist-researcher Henna Laininen´s doctoral thesis about supporting the process of learning a sustainable lifestyle by the means of creative writing.

  Työpaja on osa kuvataiteilija-tutkija Henna Lainisen väitöstyötä. Laininen tutkii, miten kestävän elämäntavan opettelua voi tukea luovan kirjoittamisen menetelmin. Laininen kokoaa pitämiensä työpajojen pohjalta Ilmastonmuutos minussa -verkko-opetusmateriaalin, joka antaa välineitä ilmastonmuutokseen liittyvien tunteiden käsittelyyn. Opetusmateriaali soveltuu yläkoulu- ja lukioikäisille sekä aikuisille. Osallistuessasi työpajaan voit halutessasi osallistua myös tutkimukseen. Lisätietoja: www.hennalaininen.net

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  212. Me aarteenvartijat – luonnon monimuotoisuus opetuksessa

  Sinikka Kunttu, Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi ja Anna Muotka, WWF Suomi

  FI

  MMitä luonnon monimuotoisuus oikein on – ja miten sitä voisi käsitellä opetuksessa? Työpajassa paneudutaan ensin luonnon monimuotoisuuden käsitteeseen ja harjoitellaan sen havainnointia toiminnallisesti. Sen jälkeen edetään kohti luonnon monimuotoisuuden suojelua ja erityisesti sitä, mitä koulussa voidaan tehdä. Työpajassa yhdistyvät monialainen ympäristökasvatus ja toiminnallinen oppiminen. HUOM! Alkuperäisistä suunnitelmista poiketen työpaja järjestetään kokonaan etänä.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  215. Majaa rakentamaan

  Mervi Eskelinen, Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu ry

  FI

  Tässä työpajassa perehdytään majojen rakentamiseen ja rakennetaan maja.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  217. Metsäsuhdekävely – monta suhdetta metsään

  Sirpa Kärkkäinen, Suomen Metsäyhdistys

  FI

  Oletko kiinnostunut kehittämään dialogia? Ahdistaako sinua vastakkainasettelu? Kiinnostaako sinua, mitä muut, jotka ovat kanssasi eri mieltä asioista, tuntevat ja ajattelevat metsässä ja metsistä. Lähde rohkeasti kävelylle, jossa käydään kauniissa, rumissa, yksitoikkoisissa, moninaisissa metsissä.
  Meillä kaikilla on eri tilanteissa ja eri rooleissa erilaisia metsäsuhteita. Ne on hyvä tunnistaa ja osata viestiä tarvittaessa toisillekin. Metsäsuhdeajattelu ei tavoittele yksimielisyyttä, eikä kyse ole oikeassa tai väärässä olemisesta. Metsäsuhteet ovat jo lähtökohtaisesti moninaisia ja uuden luomisessa erilaiset näkökulmat ovat tärkeitä. Myös kasvattajan on hyvä oppia hahmottamaan yksilön metsäsuhteen syntyä, ymmärtää siihen liittyviä erilaisia arvoja, niin itsensä kuin oppijoidenkin osalta. Työpajassa pohditaan, miten monin eri tavoin metsät vaikuttavat meidän hyvinvointiimme ja millaisia erilaisia suhtautumistapoja metsiin on.
  Etäkävely aloitetaan tutustumalla suomalaisten ja osallistujien erilaisiin metsäsuhteisiin liittyviin tunnetyyppeihin. Sen jälkeen lähdemme kävelylle, kukin omalla sijaintipaikkakunnallaan ja/tai omin metsäkuvin. Käymme kohteissa, jotka osallistujat ovat keskustelun pohjaksi valinneet tai missä sattuvat työpajan hetkellä olemaan.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  222. Toivoa ja toimintaa

  Pinja Sipari, Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry

  FI

  Biologian ja maantieteen opettajien liiton kehittämässä super-suositussa Toivoa ja toimintaa -mallissa yhdistetään tieto kestävästä kehityksestä, aiheeseen liittyvien tunteiden käsittely sekä aito vaikuttaminen kestävän kehityksen asioiden puolesta. Pääset tässä työpajassa tutustumaan malliin ja sen harjoituksiin sekä kuulemaan ensimmäisten joukossa Toivoa ja toimintaa -hankkeen uusista tuulista. Työpaja sisältää lyhyitä luento-osuuksia ja paljon toiminnallisuutta. Hanke on suunnattu pääasiassa yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille, mutta tähän työpajaan ovat lämpimästi tervetulleita kaikki kiinnostuneet!.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  230. Metsä Escape

  Jussi Tomberg, Oulun kaupungin sivistys ja kulttuuripalvelut

  FI

  Pakohuoneet ovat suosittuja pelimuotoja. Ongelmanratkaisu ryhmässä on mukavaa ja kaikenlainen kryptisyys tuo kivasti lisää mielenkiintoa. Luomupakohuoneessa pyritään sisällyttämään pakohuonepeli-elementtejä, mutta vahvasti tiedostaen missä toimimme. Voisiko metsäluonto avautua uudella tavalla. Voisiko lajintuntemusta tai historiaa opiskella pakopelin avulla?

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  232. Empatia seikkailukasvatuksessa / Empathy in Adventure Education

  Jari Kujala, Helsingin kaupunki

  FI (EN)

  Empatia Seikkailukasvatuksessa on kuvaus kahden empatian kentän välisestä työstä, jossa formaalinen työskentely palvelee kognitiivisen ja non-formaalinen affektiivisen kentän empatiaa. Kognitiota korostavassa työskentelyssä korostetaan päätösten tekemistä. Affektiivisessä toiminnassa lisätään osallistujien motivaatiota. Kognitiivisellä kentällä työntekijät luovat näkemyksen asiakkaiden tarpeista luomalla oman mielikuvan projisoimalla projektiivisen empatian välinein. Rationaalisessa empatiassa työntekijä rationalisoi ja sijoittaa tämän osaksi laajempaa kokonaisuutta. Kun työskentely lähenee loppuaan työntekijän tekee yhteenvedon kognitiivisen empatian avulla. Affektiivisella kentällä työskentelyssä käytetään simuloivaa empatiaa, joka auttaa tunnistamaan oppijan arvoja ja normeja. Kun työntekijät ja asiakkaat resonoivat vahvasti toistensa tunteisiin käytetään affektiivista empatiaa. Kehollinen myönteinen tunnistaminen ja tunnustaminen käyttää kehollista empatiaa. Reflektiivisessä empatiassa yhdessä koetut, resonoidut tunteet voidaan siirtää reaalimaailmaan, jos tarina itsestä ja muista on vahva. Työpajassa harjoitellaan näiden eri empatialajien harjoittelua toiminnallisin keinoin.
  The lecture-part is held in finnish, but we are also learning by doing and you can take part to discussion in English.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  C KE / ONS / WED 10:45 -12:15 (1,5h)

  Puheenvuorot V: Muuttuvat oppimisympäristöt –

  LAJITTELUTAITOJA JA YMPÄRISTÖKASVATUSTA – YHDELTÄ LUUKULTA #13
  Kaisa Halme, Suomen Kiertovoima ry KIVO

  Tieto lisää ymmärrystä ja motivaatiota jätteiden vähentämiseen sekä lajitteluun. Suomen Kiertovoima ry KIVOn 31 jäsenellä on tarjolla ympäristökasvatusta tarjolla eri ikäisille ja eri kohderyhmille maksutta kaikkialla Suomessa.

  ENERGIAVIISAS KOULULAINEN – viestinnällinen materiaalipaketti alakouluihin
  Silja Ngobese, Valonia

  Energiaviisas koululainen on viestinnällinen materiaalipaketti, jonka avulla oppilaat pääsevät oppimaan energia-asioista omassa koulurakennuksessaan. Tavoitteena on osallistavien tehtävien kautta innostaa oppilaita pohtimaan omia vaikutusmahdollisuuksiaan energian kuluttajana niin koulussa kuin kotona. Tutustu materiaaliin!

  ILMASTOKIRITTÄJÄT – toimintamalli ilmasto- ja kestävän kehityksen opetukseen
  Anna von Zweygbergk, Valonia

  Ilmatokirittäjät-toimintamalli tuo yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinot lähemmäs nuoria ja edistää nuorten ja päättäjien välistä keskustelua kestävyys- ja ilmastotyöhön liittyvien teemojen parissa. Mallissa nuoret kutsuvat kotikaupunkinsa päättäjiä yhteiseen keskusteluun kolmessa eri tilaisuudessa. Malli sopii hyödynnettäväksi opetustilanteisiin, joissa ilmastonmuutosta käsitellään ennen kaikkea yhteiskunnallisesta näkökulmasta Tutustu materiaaliin!

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  Pyöreä pöytä: Tutkiva oppiminen kestävän kehityksen kasvatuksessa #310 –

  Keskustellaan koulujen ja tutkimuksen yhtymäkohdista sekä käytännön keinoista, jotka mahdollistavat tutkimuksen mielekkäänä osana oppimista. Tavoitteena on, että tutkimus ja tutkiva ote tukevat oppimista ja kestävään elämäntapaan kasvamista läpäisevästi eri oppiaineissa ja oppimiskokonaisuuksissa.

  Kenelle: Opettajat, kasvattajat, päiväkotien johtajat, rehtorit, nuorisotyön ja järjestöjen toimijat sekä kuntien kasvatuksesta ja koulutuksesta vastaavat päättäjät.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  Pyöreä pöytä: Hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä nuorisotyön ja koulun yhteistyöllä

  Pöydässä nostetaan esiin innostavia esimerkkejä koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen hyödyntämisestä. Pyrimme yhdessä löytämään keinoja, jotka rohkaisevat yhä useampia kouluja tekemään yhteistyötä paikallisten lapsi- ja nuorisotyötä tekevien tahojen (kunta ja järjestöt) kanssa hyvinvoivan ja turvallisen yhteisön rakentamisessa. Kehitellään yhdessä uusia tutkimusretkiä ja oppimisseikkailuja lähiympäristöön!

  Fasilitaattori: Tero Lämsä, Humanistinen Ammattikorkeakoulu

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  Työpajat / Workshoppar / Workshops (C):

  174. Storytelling for a sustainable world

  Essi Aarnio-Linnanvuori, Tampereen yliopisto

  EN (FI)

  We all know stories that are corner stones for our worldviews and identities. Through stories, it is possible to bond, have fun, reflect ethical questions and create alternative futures. But what kind of stories do we need to educate for a sustainable future? In this workshop we discuss the possibilities of storytelling in environmental education, share stories, and – perhaps – even create some new stories.

  173. Naturparkour

  Eva-Lotta Backman, Finlands Svenska Idrott

  SV (FI)

  I denna workshop får deltagarna prova på och genomföra olika parkourbanor.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  168. Tarinoita ilmastoahdistuksesta, epätoivosta ja toivosta – tarinateatteri ilmastokasvattajan työkalupakissa

  Anna Lehtonen, tutkija ja Tanja Parantainen, tarinateatteriohjaaja

  FI

  Työpajassa kokeillaan tarinateatteriin perustuvia työtapoja ja pohditaan yhdessä niiden soveltuvuutta ilmastokasvatukseen. Työpajassa kuunnellaan omaa kehoa, kerrotaan ja jaetaan omia kokemuksia ilmastoahdistuksesta, epätoivosta ja toivosta.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  171. Metsäreppu käytössäsi

  Meri Elonheimo, ympäristökasvattaja ja -kouluttaja

  FI

  Kuopion alakoulujen lainattavan Metsärepun yksinkertaiset välineet ja harjoitteet auttavat oppimaan metsästä havaintojen ja niiden jakamisen kautta ja tukevat kokonaisuuksien ymmärtämistä. Mietitään yhdessä metsässä opitun merkitystä ja soveltamista omalle kohderyhmälle.

  Lainattavien reppujen aineistoon voi tutustua verkossa ja koota Metsärepun mallilla itselleen oman ulko-opetusrepun.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  153. Ympäristövastuullisuutta jätetaiteen avulla –

  Reeta Rönkkö, Maaseudun sivistysliitto & Anssi Huoponen, Itä-Suomen yliopisto

  FI (EN)

  Työpaja havainnollistaa, miten jätetaidetta voidaan käyttää ympäristökasvatuksen välineenä tapahtumissa ja kouluissa. Työpaja tarjoaa pohjatiedot roskaamisen vaikutuksista ja kierrätyksen tärkeydestä. Työpajan ennakkotehtävänä on havainnoida omassa kotitaloudessa syntyvien muoviroskien määrää yhden päivän ajan ja ottaa näistä valokuva. Keskustelua laajennetaan siihen, mitkä tekijät ihmisillä vaikuttavat roskaamiseen ja kierrätykseen. Tarkoituksena on havainnollistaa, mitkä tekijät toimivat ympäristövastuullisen toiminnan esteinä ja miten nämä esteet voidaan ylittää. Työpajassa käydään läpi lasten ja nuorten kanssa toteutettuja jätetaide-esimerkkejä. Työpajassa on mukana Itä-Suomen yliopiston edustaja, joka on tutkinut nuorten ympäristökäyttäytymisen esteitä. Työpaja havainnollistaa, miten jätetaidetta voidaan käyttää ympäristökasvatuksen välineenä tapahtumissa ja kouluissa.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  KE / ONS / WED 14:00 -15:30 (1,5h)

  Keynotes (FI) –

  Ilmastokasvatus muutoksen tekijänä

  Miten ilmastonmuutosta voi käsitellä kasvatuksessa rakentavasti? Entä miten lasten ja nuorten ilmastotoimijuutta tuetaan?

  Ilmastokasvatus on kasvatusta viheliäisen ongelman äärellä: ilmastonmuutos on monimutkainen, globaali ja poliittisesti latautunut ongelmavyyhti, jonka ratkaiseminen vaatii perustavanlaatuista kulttuurista muutosta. Monimutkainen teema edellyttää kokonaisvaltaista kasvatusta, joka ottaa huomioon tiedon ja ajattelun taitojen ohella esimerkiksi arvot ja identiteetin sekä tukee oppijan ympäristötoiminnan harjoittelua.

  Toivoa rakentava ilmastokasvatus edistää yhteiskunnan muutosta ja tarjoaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Ilmastokriisin keskellä kasvatuksen perustehtävä ei voi olla maailman säilyttäminen sellaisena kuin se aiemmin on ollut, vaan kasvatuksen tulee olla vuorovaikutuksessa ympäristön ja yhteiskunnan muutoksen teon kanssa. Tämän vuoksi ilmastokasvatuksessa tulee käsitellä myös ilmastonmuutoksen sopeutumiseen liittyviä kysymyksiä.

  Essi Aarnio-Linnanvuori työskentelee tutkijana Tampereen yliopistossa. Hän on kokenut ympäristökasvatuksen asiantuntija ja kouluttaja. Aarnio-Linnanvuori on tutkinut esimerkiksi ympäristökasvatuksen monialaisuutta ja arvolatautuneisuutta sekä ilmastokasvatusta. Hän väitteli tohtoriksi 2018 Helsingin yliopistosta ympäristömuutos ja -politiikka -oppiaineesta.

  Ilkka Ratinen toimii kestävyys- ja luontokasvatuksen apulaisprofessorina Lapin yliopistossa. Hän on tutkimuksissaan ja opetuksissaan kiinnostunut kestävän kehityksen kysymyksistä laaja-alaisesti ja ratkaisukeskeisesti. Luontokasvatuksessa häntä kiinnostaa erityisesti lapsen luontosuhteen kehittymiseen liittyvät kysymykset.

  Sakari Tolppanen Sakari Tolppanen työskentelee tutkijana Itä-Suomen Yliopistossa. Tutkijana hänen mielenkiinnon kohteena on etenkin kokonaisvaltainen ilmastokasvatus. Viime vuosina hän on mm. tutkinut miten arvot, asenteet ja tieto vaikuttavat toimijuuteen.

  Nina Pulkkis: Mikrobit taistelussa ilmastokriisiä vastaan

  Selluloosaa ilman puita? Nahkaa ilman eläimiä? Muovia ilman öljyä? Lihaa ja proteiinia mirkobeilla? Kyllä!

  Bioteknologian kehitys ja mm. synteettisen biologian työkalut ovat kehittyneet valtavaa vauhtia viimeisen kymmenen vuoden aikana. Pystymme tuottamaan yksisoluisten organismien avulla lähes mitä tahansa hyödykkeitä: biomateriaaleja, ruokaa, lääkkeitä, kemikaaleja ja biopolttoaineita.

  Synteettinen biologia mahdollistaa eläinperäisten, fossiilisten ja luonnossa kasvavien raaka-aineiden kasvattamisen suljetuissa bioreaktoreissa, hyödyntäen esimerkiksi teollisuuden jätevirtoja tai pelkkää hiilidioksidia.

  Tämän teknologian hyödyntäminen tulee olemaan tärkeässä roolissa taistelussa ilmastokriisiä vastaan. Pystymme vähentämään luonnossa kasvavien raaka-aineiden käyttöä ja kiihdyttämään kiertotaloutta hyödyntämällä vaikeasti kierrätettävien jakeiden käyttö.

  Mutta miten tämä kaikki toimii ja minkälaista tulevaisuuden osaamista tarvitaan, jotta tämä on mahdollista? Entä minkälaisia eettisiä kysymyksiä nämä uudet teknologiat herättävät? Tule kuulemaan tiedetoimittaja ja dokumentaristi Nina Pulkkiksen esitystä mikrobien vallankumouksesta.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  141. Seikkailukasvatuksen perusteet –

  Kai Lehtonen, seikkailukasvatuksen lehtori, Humak

  Tuhti peruspaketti seikkailukasvatuksen käytäntöjä ja teoriaa. “Seikkailukasvatuksen tavoitteena on tuottaa positiivinen muutos, joka hyödyttää yksilön tai ryhmän toimintaa tulevaisuudessa.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  Lectures VI: OUTdoorlearnign! –

  OUTDOOR LEARNING IN FINNISH AND TURKISH CONTEXT #27
  Gaye Amus, Learning In Nature Ltd

  A country with 4 seasons, temperature that goes down to -40 degrees, where people do ice-fishing and children go to forests. This is…Turkey. Welcoming you to the journey of inspirations Finland gave on outdoor learning &hope for change.

  REFLECT – RETHINK AND REFORM #28
  Anders Szcepanski, Linköping University

  Go out teach and learn on scientific basis and proven experience, what is the change – similarities and differences if we compare outdoor education with the traditional classroom context in teaching and learning.

  SCIENCE EDUCATION OUTDOORS – HOW DO PRIMARY SCHOOL TEACHERS DESCRIBE IT? #29
  Ann-Catherine Henriksson, Åbo Akademi

  What does the teacher tell you when he or she describes science teaching outdoors? Does the teacher describe how the students investigate plants, birds and insects or is it about water surveys, lost rainwear or a packed time-schedule? The presentation describes research results where class teachers describe their experiences and also their perceived challenges when it comes to teaching outdoors. The presentation also includes a summary of other researchers’ thoughts on what is characteristic of a good outdoor education.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  D1 KE / ONS / WED 15:45 -17:15 (1,5h)

  Puheenvuorot VIII: Ulos luontoon

  LUONNON VAIKUTUS NUORTEN HYVINVOINTIIN JA TERVEYTEEN #18
  Riikka Puhakka, Helsingin yliopisto, Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

  Miten luonto vaikuttaa nuorten hyvinvointiin ja terveyteen? Voidaanko nuoria innostaa luontoon luontoretkiä järjestämällä? Luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia koskeva tutkimustieto on lisääntynyt samalla kun Suomessakin on keskusteltu nuorempien sukupolvien luonnosta vieraantumisesta. Tuoreiden tutkimustulosten perusteella luonto on tärkeä myös nuorten psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta.

  Dosentti, FT Riikka Puhakka työskentelee akatemiatutkijana Helsingin yliopistossa Lahden yliopistokampuksella. NATUREWELL-hankkeessa tutkitaan luonnon virkistyskäytön vaikutuksia kaupunkilaisnuorten hyvinvointiin ja terveyteen.

  KESYTÄ KASVIT! KASVILAJINTUNNISTUS KASVATTAJAN KAVERINA #22
  Arja Kaasinen, Helsingin yliopisto

  Kasvilajintunnistustaidot ovat puhuttaneet ihmisiä vuosikymmenien aikana puoleen jos toiseenkin. Osa pitää lajintunnistusta turhana ja ahdistavana ja erityisesti kasvien keräämistä oppilaiden kiusaamisena. Lajintunnistuksella on kuitenkin tärkeä tehtävä luontosuhteen edistämisessä. On aika karistaa harteilta menneisyyden taakat ja tuoda uutta lajintunnistustaidot tälle vuosituhannelle.

  Arja Kaasinen kouluttaa luokanopettaja- ja aineenopettajaopiskelijoita Helsingin yliopiston Kasvatustieteiden osastolla. Tutkijana hän on erityisesti kiinnostunut biodiversiteettikasvatukseta, lajintunnistuksesta, maasto-opetuksesta, koulun ulkopuolisista oppimisympäristöistä sekä digitaalisuuden hyödyntämisestä näissä.

  ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSET METSIEN TERVEYTEEN JA RIISTAKANTOIHIN – KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ JA TUTKIMUSTA #30
  Markus Melin, Luonnonvarakeskus

  Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat voimakkaita pohjoisissa metsissä. Vanhat lajit kokevat muutoksia ja uusia on oven takana. Mm. tutkimustuloksia riistalajien ja metsätuhojen osalta. Markus Melin toimii tutkimuspäällikkönä Luonnonvarakeskuksessa.

  Föreläsnigar VII: Framtid och UTomhus pedagogik! –

  MIKROBERNA KÄMPAR MOT KLIMATKRISEN

  Nina Pulkkis

  Cellulosa utan träd? Läder utan djur? Plast utan olja? Kött och protein tillverkad med mikrober? Ja! Vetenskapsjournalisten och dokumentärfilmskaparen Nina Pulkkis berättar om den mikrobiella revolutionen!
  Framstegen av bioteknik och t.ex. verktygen för syntetisk biologi har utvecklats i en enorm takt under de senaste tio åren. Med hjälp av encelliga organismer kan vi producera nästan vilka produkter som helst: bioplast, mat, medicin, kemikalier och biobränsle. Syntetisk biologi möjligör produktionen av olika råvaror i slutna bioreaktorer utan att uttnytja fossila bränsle eller djur. Mikrober kan göra allt detta genom att använda industriavfall eller t.o.m. koldioxid som råvara. Syntetisk biologi kommer att vara ett av våra bästa vapen i kampen mot klimatkrisen. Vi kan påskynda en äkta cirkulär ekonomi genom att använda avfall på bästa möjliga sätt. Men hur fungerar allt detta och vilken typ av framtida färdigheter behövs för att göra det möjligt? Och vilken typ av etiska frågor väcker dessa nya teknologier?

  OMGIVNINGSLÄRA UTOMHUS- HUR TÄNKER KLASSLÄRARE? #29
  Ann-Catherine Henriksson, Åbo Akademi

  Vad är det läraren berättar om då han eller hon beskriver undervisningen utomhus inom läroämnet omgivningslära? Beskriver läraren hur eleverna undersöker växter, fåglar och småkryp eller handlar det om vattenundersökningar, borttappade regnkläder eller ett späckat schema? I presentationen beskrivs forskningsresultat där klasslärare har fått beskriva sina erfarenheter och också sina upplevda utmaningar då det handlar om undervisning utomhus. I presentationen ingår också en sammanställning av olika forskares tankar kring vad som är kännetecknande för en bra utomhusundervisning.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  Pyöreä pöytä: KeKe-kasvatuksen esteet ja käytännön ratkaisut kouluissa / Hindren för och praktiska lösningar till hållbar utvecklingsfostran i skolorna #302 FI & SV

  Miksi kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä kestävän kehityksen kasvatusta on kouluissa monesti niin vaikeaa toteuttaa? Mikä toimisi apuna koulun toimintakulttuurin muutokseen niin, että kestävän kehityksen kasvatukseen löydettäisiin sekä yhteistä tahtoa, aikaa että resursseja?

  Kenelle: Peruskoulujen ja lukioiden opettajat, rehtorit ja muu henkilökunta, alan tutkijat ja muut aiheen parissa työskentelevät.

  Varför är det ofta så svårt att förverkliga helhetsinriktad och långsiktig fostran till hållbar utveckling i skolorna? Vad skulle hjälpa till att förändra skolans verksamhetskultur så att man kunde hitta en gemensam vilja samt tid och resurser för fostran till hållbar utveckling?

  För vem: Grundskole- och gymnasielärare, rektorer och övrig personal, forskare inom branschen samt andra som arbetar med ämnet.
  Introduktionsföreläsningar på finska, diskussion på två språk

  Fasilitaattorit / Facilitatorer: Niina Mykrä, LYKE-verkosto & Monika Salmivalli, FEE Suomi

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  Työpajat / Workshoppar / Workshops (D1):

  189. Reality survival

  Huck Middeke

  EN

  Workshop about thriving, living and surviving (all the same thing?) as naked born members of the animal kingdom. Why bother about survival and facing realities? What do we need to survive and thrive? How to deal with survival situations locally with a global mindset? This online workshop includes the fabrication of an important survival item.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  167. Ympäristökasvatus seikkailupedagogisissa harjoitteissa

  Jenni Jelkänen, Lahden kaupunki

  FI

  Millaista uudenlaista toiminnallisuutta seikkailukasvatus voi antaa ympäristökasvatukselle? Miten ajankohtaiset ympäristöaiheet voivat jäsentää ryhmäytysharjoitteita? Tule kokemukselliseen ja toiminnalliseen työpajaan, jonka harjoitteet tarjoavat näkökulmia ympäristöaiheisiin ryhmäyttävien harjoitteiden kautta.

  Ympäristökasvatuksen keskiössä on perinteisesti yksilön suhde luontoon, ympäristötiedon lisääminen sekä toimiminen ympäristön puolesta. Seikkailupedagogiikassa puolestaan ryhmän sisäiset prosessit sekä yksilönä ja ryhmänä kasvaminen ovat keskiössä. Ympäristövastuulliseen elämään kasvaminen edellyttää ympäristötiedon syventämisen ja laajentamisen lisäksi myös muutoksia asenteissa, taidoissa ja vuorovaikutuksessa. Globaalien ympäristöhaasteiden edessä emme pärjää yksilöinä, vaan tarvitsemme yhteisöllisyyttä, yhteisvastuuta sekä yhteistyötaitoja. Ympäristö- ja seikkailukasvatuksen yhdistäminen tarjoaa mahdollisuuksia tarttua ajankohtaisiin haasteisiin innostavalla tavalla ryhmien kanssa. Työpajassa on aikaa myös keskusteluun ja pohdintaan harjoitteiden soveltamismahdollisuuksista omaan työhön.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  137. Pedagogiset pihapelit ulko-opetuksessa –

  Sanna Jahkola, Ulko-opet ry

  FI (EN)

  Oppimista pelin ja liikunnan kautta! Tule kokeilemaan pedagogisia pihapelejä ja niiden lukuisia versioita: Afrikan tähden vuodenaikaversioita, Piha-Kahootia tai Master Mindia, unohtamatta Kimblen, muistipelien, Bingon tai risti-nollan lukuisia versioita. Tervetuloa Ulko-opejen pedagogisiin pihapeleihin! We are learning by doing and you can take part to discussion in English

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  160. Metsäteollisuus pähkinänkuoressa – Industry in a Nutshell

  Kim Nguyen, Metsäteollisuus ry

  FI (EN)

  Globaalit haasteet näkyvät monin tavoin arkipäivässämme – miten metsäteollisuus vastaa näihin haasteisiin? Työpajassa tutustutaan metsäalan innovaatioihin, vastuullisuuteen sekä opiskelu- ja työmahdollisuuksiin ratkomalla kysymyksiä ja myyttejä metsäteollisuudesta. Riittävätkö joukkueenne ratkaisutaidot vai meneekö ratkaisunne metsään?
  How forest industry responds to the daily challenges that are affected by global challenges? In this workshop, we explore innovations and sustainability in Finnish forest industry as well as study and job opportunities in the field. You will solve the questions and myths related to the forest industry in teams, addressing the daily life and global challenges. Let’s see how far you can get!

  This workshop is held mainly in Finnish, but it is also possible for English-speakers to attend.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  133. Ohjaajuus seikkailutoiminnassa perhetyön näkökulmasta

  Valtteri Liimula, sosionomi AMK & Pekka Lyytinen, psykologi, perheterapeutti

  FI (EN)

  Perhekeskeisessä seikkailullisten toimintojen ohjauksessa lapsi-vanhempisuhteen huomioiminen on tärkeää ja siksi se poikkeaa muiden seikkailutoimintojen ohjauksesta. Yleensä tärkeimmät suhteet ovat osallistujien välisiä tai ohjaajan ja osallistujan välisiä. Työpajassa demonstroidaan perheseikkailun ohjaajuuden eri tapoja ja erityispiirteitä. Keskeisinä teemoina ovat toiminnan eettisyys ja vastuullisuus. Osallistujat hyödyntävät omia ammattityöstään ja omasta henkilöhistoriastaan syntyneitä kokemuksiaan työpajan harjoitteissa. Tavoitteena on raottaa osallistujien mahdollisuuksien ikkunaa ja kurkistaa perheseikkailun voimakkaaseen ja ohjaajaakin koskettavaan maailmaan.

  Child-parent relationship has to be taken into account when adventure education is done in a family-oriented manner. In that sense it is different from i.e. peer group activities, where usually the most important relationships are between participants or participants and workers. In the workshop we attempt to explore together the different ways and special features of facilitating family adventure education. Basic themes are ethics and responsibility. Participants are expected to utilize their own personal and professional experiences in small group tasks. The aim is to raise awareness of the possibilities and power of family adventure education. The working languages are Finnish and English.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  123. Me ollaan tulevaisuus – tulevaisuuskasvatuksen menetelmiä

  Elina Pilke ja Maria Salin, Metsähallitus/Suomen luontokeskus Haltia

  FI

  Miltä tulevaisuus näyttää? Työpajassa suunnataan yhdessä rohkeasti kohti tulevaisuutta ja tulevaisuusajatellaan. Takataskuun kasvattaja saa liudan tulevaisuuskasvatuksen menetelmiä monenlaisissa oppimisympäristöissä hyödynnettäväksi.

  Miltä tulevaisuus näyttää? Millaisena näet tulevaisuuden? Voiko tulevaisuuteen vaikuttaa? Millaista on tulevaisuusajattelu? Miten nuoria voi kannustaa vuorovaikutukseen, visioimaan, ottamaan kantaa ja osallistumaan hyvän tulevaisuuden rakentamiseen.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  183. Psyykkisesti oireilevan asiakkaan kohtaaminen –

  Melina Lehtonen, Veikko Vänni & Lauri Salminen, TAYS/Eva-yksikkö

  FI

  Toiminnallinen työpaja, jossa osallistujilla on mahdollisuus tarkastella psyykkisesti oireilevan asiakkaan kohtaamista rooliharjoitusten kautta.

  Kasvava määrä lapsia, sekä nuoria voi psyykkisesti heikosti. Heidän kohtaaminen, niin että asiakas tulee ymmärretyksi asettaa erityisiä haasteita työntekijöille. Pajassa on tarkoitus miettiä asiakastilanteen haasteita ja keinoja mahdollistaa kokemus asiakkaalle kuulluksi tulemisesta.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  186. Dialogilla vaikuttavuutta ympäristökasvatukseen –

  Leena Nukari & Iina Santamäki, Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus

  FI (SV) (EN)

  Haluatko tavoittaa entistä paremmin erilaiset ja monikulttuuriset kohderyhmät ja saada vaikuttavaa ympäristökasvatusta aikaan? Työskenteletkö monikulttuurisissa hankkeissa tai kohtaatko erilaisia katsomuksia? Yritätkö saada ulkopuolisena muutosta aikaan sinulle vieraassa ryhmässä? Tule kuulemaan miten kulttuuri-ja katsomusdialogin avulla voit lisätä tehokkuutta työhösi. Harjoittelemme yhdessä dialogin mahdollistamista ja tutustumme ympäristökasvattajille suunnattuun aiheeseen liittyvään oppaaseen. Opas ja siihen liittyvät julkaisuseminaaritallenteet ovat pajan aikaan vapaasti ladattavissa netissä.
  We are learning by doing and you can take part to discussion in English or Swedish.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  218. Ympäristötunteet

  Elsa Lankinen, Vaara esittävän taiteen kollektiivi

  FI

  Ahdistus, voimattomuus, suru. Kiitollisuus, luontoihmetys, ilo. Turhautuminen. Metsäikävä. Haltioituminen. Yhteenkuuluvuus. Vastarinta. Onko ympäristötunteille tilaa ilmastonmuutoksen ja ekokatastrofin käsittelyssä? Miten tunteet vaikuttavat meihin? Kuinka kohdata ympäristötunteita lasten ja nuorten kanssa? Tunteet ovat voimallinen osa elämäämme, ne ohjaavat valintojamme, tekojamme ja kokemuksiamme. Ilmastonmuutos ja ekologinen kriisi lävistävät koko elämäntapamme. Meidän on löydettävä myös uudenlaista tunnesanastoa ja yhteisöllisiä tapoja käsitellä näitä tunteita. Työpajassa tarkastellaan moninaisia ympäristötunteita ja pohditaan niiden mahdollista muutosvoimaa. Työpaja koostuu ohjatuista harjoitteista ja omaan pohdintaan syventymisestä. Työpajan fasilitoi Vaara-kollektiivin teatterintekijä ja ympäristökasvattaja Elsa Lankinen. Lankinen on valmistanut Ympäristötunnekortit -korttipakan kasvattajille tukemaan luontoyhteyteen, ympäristöön ja maapallon ekologiseen tilaan liittyvää tunnetyöskentelyä.

  221. Vahvistavia kokemuksia ja pieniä seikkailuja. Kokemukset käsitteinä ja elettyinä, tuettuina ja arvioituina

  Arto Tiihonen, Outward Bound Finland ry

  FI (EN)

  Onko sinulla vaikeita oppilaita/ohjattavia vai heille sopimattomia oppimistapoja? Löytyisiköhän sinulle sopivia toimintatapoja työpajastani “Vahvistavia kokemuksia ja pieniä seikkailuja. Kokemukset käsitteinä ja elettyinä, tuettuina ja arvioituina”.

  Työpajassa osallistujat tekevät seikkailukasvatuksellisen tehtäväradan, joka perustuu työpajan alussa opetettaviin kokemuksellisuuksiin. Jokainen ryhmä suunnittelee yhden rastin ohjauksen ja testaa sen käytännössä. Jokainen ryhmä kiertää koko tehtäväradan ja lopuksi pohditaan ja arvioidaan sitä, miten tällaista kokemuksellisen oppimisen käsitteistöä ja sovellusta voi käyttää eri ryhmien kanssa. Tavoitteena on oppia tekemään seikkailukasvatuksesta helposti toteutettavaa ilman erityisiä olosuhteita, välineitä tai valmistautumista. Tärkeää on myös oppia vaikuttamaan osallistujiin heidän kokemuksiaan arvioimalla ja vahvistamalla.

  Työpaja perustuu mm. Outward Bound Finlandin Kohti kokonaisvaltaista oppimista –koulutuksessa, eri kursseilla ja seminaareissa pidettyihin työpajoihin. Työpaja soveltuu niin opettajille, nuoriso- tai liikunnanohjaajille, sosionomeille jne., jotka haluavat oppia suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan kokemuspohjaisia seikkailukasvatussessioita, joita voi järjestää melkein missä vain. Lisätietoa linkistä: https://www.miksiliikun.fi/2018/03/14/voimaantumista-ja-kokemuksellista-oppimista/

  Empowering Experiences and small adventures. Experiences as lived, supported and evaluated concepts. In this workshop we make adventurous task route where we learn to use different kinds of meaningful and empowering experiences when we plan our courses, guide/teach, support and evaluate our pupils or participants.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  D2 KE / ONS / WED 15:45 -18:45 (3h)

  Työpajat / Workshoppar / Workshops (D2):

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  224. Kivispiraaleja historiassa –

  Milla Tuormaa, Kiertävä luontokoulu Naakka

  FI (EN)

  Tule piirtämään kivispiraaleja ja sukeltamaan kalliomaalauksiin! Kuljemme ajassa taaksepäin tarinan kerronnan siivin ja teemme erilaisia ympäristöhistoriaa käsitteleviä harjoituksia, joita voi soveltaa opetuskäyttöön ja pohtia niiden kautta ympäristön muutoksia luonnossa.

  Ympäristömuutosten käsittely auttaa ymmärtämään ihmisen vaikutuksia ja niiden vahvuuksia luonnossa. Se ohjaa myös tunteiden käsittelyyn. Kuljemme kertomuksien siivittäminä Pielisen historiassa. Teemme ympäristönmuutokseen sukeltavia harjoituksia, joita voi soveltaa historian ja luonnon muutoksien ymmärtämiseen ja havainnollistamiseen luonnossa. Käytämme draamaa, kerrontaa ja taideharjoituksia. Lisäksi jaamme ideoita aiheeseen liittyen. Työpaja on suunnattu erityisesti opettajille, mutta kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita.

  Historic pahts in stories

  Workshop agree partly in English. Guide tell historic stories in Finnish and translate in English, if this is necessary. We make practices, where you image yourself into different myhts, old stories ”walk” throught ages. You can use the practices in history theahing and they give mystic atmosphere to nature trips.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  225. Lähiympäristön aarteita

  Jaana Hiltunen, Arkkitehtuuri- Ja ympäristökulttuurikoulu Lastu ry

  FI (EN)

  Lähiympäristön aarteita työpajassa lähdetään havainnoimaan ja tutkimaan lähiympäristöä ja etsimään sieltä aarteita, roskia ja luonnonmateriaaleja. Aarteet kerätään mukaan ja kerätyistä aarteista kootaan alustalle kartta lähiympäristöstä.
  You can take part to discussion in English

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  231. Kestävämpiä alavalintoja: kokemuksellisia keinoja sukupuolirooleista vapaiden koulutusvalintojen tukemiseen –

  Maisa Anttila, LAB-ammattikorkeakoulu & Elina Elme, Outward Bound Finland

  FI

  Kuinka tietoinen olet sukupuoleen liittyvistä käsityksistäsi? Vahvistatko tietämättäsi sukupuolittuneita alavalintoja? Työpajassa tutustutaan sukupuolisegregaatioon eli alojen sukupuolenmukaiseen eriytymiseen ilmiönä ja kokeillaan erilaisia omaan työhön sovellettavia segregaatiota lieventäviä kokemuksellisia ja elämyksellisiä harjoitteita käytännössä.
  Suomessa on mahdollisuuksien tasa-arvo kouluttautua, mutta silti monet alat pysyvät mies- ja naisvaltaisina ja sukupuolistereotyyppiset alavalinna toistuvat. Alojen sukupuolittuneisuus voi osaltaan hidastaa ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän tulevaisuuden rakentamista. Sukupuolisegregaation syitä voidaan löytää sekä sosialisaatiosta sukupuoleen, työelämästä sekä koulutus- ja uravalintoihin vaikuttavista monista tekijöistä, jotka vaihtelevat minäpystyvyydestä arjen vuorovaikutuksessa välittyviin normeihin. Työpajassa tutustutaan osallistavasti sukupuolisegregaatioon eli alojen sukupuolenmukaiseen eriytymiseen ilmiönä ja kokeillaan erilaisia sukupuolisegregaatiota lieventäviä menetelmiä käytännössä. Ohjelman toteutuksessa hyödynnetään sukupuolisegregaatioon liittyvää tutkittua tietoa sekä kokemuksia Roolipeli-hankkeen kasvatus-, opetus- ja ohjausalalla toimiville suunnatusta valmennusohjelmasta, joka toteutetaan elämyspedagogiikkaa ja kokemuksellista oppimista hyödyntäen. Työpajasta osallistujat saavat ideoita sukupuolisegregaatiota lieventävistä kokemuksellisista ja elämyksellisistä harjoitteista omaan työhönsä nuorten parissa. Tavoitteena on tukea nuoria tekemään tietoisempia koulutus- ja uravalintoja: nuoret itse tai heitä ohjaavat aikuiset eivät rajaa koulutus- tai urapolkuja pois tietoisesti tai tiedostamattomasti sukupuolen perusteella. Samalla vahvistetaan nuorissa tärkeitä metataitoja kuten itsetuntemusta ja päätöksentekokykyä.

  Ohjelma soveltuu kaikille kasvattajille, ohjaajille ja opettajille, sekä harrasteohjaajille ja ohjauspalveluiden työntekijöille, parhaiten nuorten parissa työskenteleville.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  113. Kestävä arki tehdään yhdessä -työpaja, Kuinka vahvistaa kestävää elämäntapaa varhaiskasvatuksessa?
  FI

  Elena Lehtimäki ja Anu Kaila, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus

  Tervetuloa kuulemaan, miten toteuttaa vasun mukaista, iloista ja vaikuttavaa ympäristökasvatusta lapsiryhmän kanssa omassa päiväkodissa tai lapsiryhmän kanssa! Työpajassa kuullaan monipuolisia näkökulmia aiheeseen sekä tutustutaan hyviin käytänteisiin ja inspiroiviin opetusmateriaaleihin. Teemoina vesi, energia, kiertotalous, resurssiviisaus ja kaupunkiviljely. Työpaja toteutetaan sekä etänä että paikan päällä. Voit valita sinulle sopivan vaihtoehdon. Työpaja on osa Opetushallituksen rahoittamaa henkilöstön täydennyskoulutusta.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  E KE / ONS / WED 17:30 -19:00 (1,5h)

  Pyöreä pöytä: Säännöllinen ulko-opetus työvälineenä koulumaailmassa #314 –

  Mitä tarvitaan jatkuvan ulko-opetuksen motivaation ylläpitoon? Kuinka tukea kasvattajia käyttämään ulko-opetusta aktiivisesti yhtenä työtapanaan? Kuinka muuttaa koulukulttuuriamme liikkuvammaksi ja toiminnallisemmaksi? Samalla löydämme keinoja tukea koulujen kestävän kehityksen työtä mm. lasten luontosuhteen vahvistamisen ja toimintaan osallistamisen kautta. Miten koulujen ja päiväkotien pihoja ja lähiympäristöjä tulisi kehittää vastaamaan ulkona oppimisen tarpeita?

  Kenelle: Ulkona oppimisesta, seikkailukasvatuksesta ja liikkumisesta kiinnostuneet luokanopettajat, esi- ja alkuopettajat, varhaiskasvattajat.

  Fasilitaattorit: Sanna Jahkola & muita Ulko-opeja, Ulko-opet ry

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  Pyöreä pöytä: tutkijat ulos! #309 –

  Pyöreän pöydän äärelle toivotaan ympäristö- ja seikkailukasvatuksellisesta tutkimuksesta kiinnostuneita tutkijoita ja opinnäytetöiden tekijöitä tai sellaisiksi aikovia. Pöydän toteutustapa on työpajamuotoinen. Keskusteltavina ja työstettävinä voivat olla tutkimusideat ja -suunnitelmat, meneillään olevat prosessit ja projektit, tai tutkimukselliset havainnot, löydökset ja tulokset. Tutkimusaiheet voivat kiinnittyä esimerkiksi luonto-oppimisympäristöihin ja luontoon liittyviin oppimiskokemuksiin, ulkona oppimiseen, luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksiin, kestävyyskasvatukseen sekä muutoin elämys- ja seikkailupedagogisiin ja ympäristökasvatuksen teemoihin. Keskustelua nivovana punaisena lankana voidaan nähdä päivien pääteeman mukaisesti muutos: tutkimus on avain muutokseen ja voima muutoksen aikaansaamiseen.

  Kenelle: Kaikille ympäristökasvatuksesta ja seikkailukasvatuksesta ja muille tapahtuman teemoista tutkimustyötä tekeville.

  Fasilitaattorit: Maarit Marttila, Raija Erkkilä, Anita Saaranen-Kauppinen

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  Työpajat / Workshoppar / Workshops (E):

  182. Lugna barn i naturen

  Eva-Lotta Backman, Finlands Svenska Idrott

  FI

  Lugna barn är en verksamhet som riktar sig till barn på daghem. Via yoga-sagor och motorikträning hittar barnen lugnet i naturen. Workshopen är en praktisk stund i naturen med där man genom olika metoder hittar lugnet och stillheten i skogsgläntan. Du får praktiska tips och idéer på verksamheten för barn.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  135. Oppitunti metsässä: Betulasta Pinukseen – puut ja puiden kasvu

  Eveliina Pokela, Suomen Metsäyhdistys

  FI

  Työpajassa osallistuja saa monipuolisia tehtäviä ja harjoituksia lähimetsään. Esittelyssä on valmis oppituntipaketti, jota voi lähteä syventämään. Teemoja ovat puulajitietous, kansanperinne, puiden iän arviointi, puun rakenne leikin kautta, kasvilajituntemus, puiden kasvu, hiilen sitoutuminen ja varastoituminen puihin. Pohditaan myös miten metsät liittyvät ilmastonmuutokseen metsien kehitystä sekä miksi puita kaadetaan. Työpaja pohjautuu Betulasta Pinukseen – Puut ja puiden kasvu -tehtäväkortteihin, jotka jaetaan työpajan osallistujille.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  166. Leirikoulu sosiaalisena vahvistajana ja yhteisöllisyyden rakentajana

  Sanna Järvensivu ja Lassi Taisto, Nuorisokeskus Marttinen / Seikkailukasvatusverkosto

  FI

  Leirikoulu nuorisokeskuksessa tehdään yhdessä. Osallistujien ja ryhmän tavoitteet huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa.
  Leirikoulut tukevat perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamista. Oppiminen ja ihmisenä kehittyminen tapahtuu kokonaisvaltaisesti tekemällä ja kokemalla innostavassa ympäristössä. Pajassa perehdytään nuorisokeskusten tapaan toteuttaa leirikoulu. Seikkailu- ja ympäristökasvatukselliset menetelmät ovat arkea leirikoulutoiminnassamme. Yksilöt ja ryhmät huomioidaan toiminnassa. Nuorisokeskusten yhteiset arvot, nuorisokeskusten pedagoginen työote, toimintaympäristömme ja monipuolinen osaaminen auttavat leirikoulun onnistumisessa. Paja on toiminnallinen ja keskusteleva.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  188. Valonian oppimateriaalit: kiertotalous, liikennekasvatus ja vesiensuojelu –

  Marja Tommola, Jaana Itälä-Laine, Miriam Sewón, Maiju Oikarinen, Jarkko Leka, Valonia, Jenni Tuokko – Sateenkaari Koto

  FI

  Työpajan aikana esitellään kolme ympäristökasvatusmateriaalia ja pienryhmätyöskentelyssä pääset tutustumaan tarkemmin valitsemaasi materiaaliin. Työpajoihin osallistutaan etänä, mutta ne pyritään järjestämään niin, että jokainen olisi tahollaan ulkona.

  Multaa ja mukuloita – kiertotalouden toimintamalli päiväkoteihin

  Multaa ja Mukuloita – kiertotalouden oppimispolut on varhaiskasvatukseen laadittu toimintamalli ruoan kiertotaloudesta. Malli tutustuttaa lapset leikin sekä lukuisten tehtävä- ja retkiesimerkkien avulla ruoan kasvattamisen eri vaiheisiin aina siemenestä ruoanvalmistukseen ja kompostoimiseen. Materiaali kehitettiin päiväkotiympäristössä, mutta se soveltuu erinomaisesti myös alakoulujen 1–2 -luokkien oppilaille. Tutustu Multaa ja mukuloita -materiaaliin

  Kestävää menoa! Viisasta liikkumista luokassa ja ulkoilmassa

  Kestävää menoa! Viisasta liikkumista luokassa ja ulkoilmassa on alakoululaisille, etenkin luokka-asteille 3-6 tarkoitettu oppimateriaali kestävästä liikkumisesta. Tehtävät koostuvat aihetta alustavista verkkotehtävistä, paikkatietoa hyödyntävistä karttatehtävistä, ulkona liikkumisesta ja havainnoimisesta sekä luovasta tehtävästä. Kokonaisuus soveltuu ainakin ympäristöopin, yhteiskuntaopin, kuvataiteen ja liikunnan oppitunneille ja on suunniteltu perusopetuksen opetussuunnitelman pohjalta. Tutustu Kestävää menoa! -materiaaliin

  Koulujemme lähivedet-toimintamalli

  Toiminnassa koululaiset pääsevät tekemään lähivesitutkimuksia veden laadusta ja vesieliöstöstä. Maastotutkimusten tulokset tallennetaan nettipohjaiselle alustalle. Toimintamalli nivoo yhteen useita oppiaineita: ympäristökasvatuksen ja liikunnallisuuden sekä mahdollisuuden kulttuuriympäristötuntemuksen parantumiseen, havaintojen ja ideoiden esittämiseen kuvataiteen keinoin ja tutkimusvälineistön rakentamiseen käsityötunneilla. Tavoitteena on saada lähivesitoiminta osaksi koulun opetussisältöä ja siten pysyväksi osaksi kouluarkea. Työpaja pyritään järjestämään niine, että jokainen työpajaan osallistuja on ulkona oman vesistön äärellä. Pohdi onko lähelläsi oja, puro, joki, kosteikko, lampi, järvi tai meren ranta missä voisit olla työpajan aikana. Varaa mukaan keittiösiivilä, joka mielellään on kiinnitetty esim. harjanvarteen tai noin 1,5 m keppiin sekä suurennuslasi. Tutustu Koulujemme lähivedet -toimintamalliin

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  185. Itämeren suojeluun liittyvät aktiviteetit Partiossa –

  Julia Parkko, Suomen Partiolaiset

  FI

  Partiossa on koottu Itämeri-aiheinen aktiviteettikokonaisuus, joka tutustuttaa Itämereen ja sen suojeluun. Aktiviteetit ovat sovellettavissa kaikenikäisille, mutta ensisijainen kohderyhmä ovat 7-12-vuotiaat partiolaiset, joten tästä ohjelmasta saa parhaiten vinkkejä toimintaan alakouluikäisten lasten kanssa.

  Aktiviteetit tutustuttavat erilaisiin vesikokemuksiin ja Itämereen laajemmin, sekä tekoihin, jotka vaikuttavat Itämeren kuntoon. Ryhmä suunnittelee myös omia tekoja ja toimintatapoja vesistöjen kunnon parantamiseksi.

  Yksi esimerkki paketin aktiviteeteista on pesuaineraati, jossa opetellaan tunnistamaan, mikä pesuaine on ympäristölle harmiton. Ryhmä valitsee tutkittavaksi valintansa mukaan shampoita, pesuaineita, hammastahnoja ja astianpesuaineita sekä tutustuu tuotteiden ympäristömerkintöihin ja selvittää millä perusteella merkintöjä voi saada.

  Aktiviteeteissa opetellaan myös vaikuttamista ja oman mielipiteen ilmaisemista. Ryhmä suunnittelee ja toteuttaa Itämeren puolesta kantaa ottavan valokuvan. Kuvan suunnittelussa saa käyttää mielikuvitusta: osallistujat voivat tehdä esimerkiksi ympäristötaideteoksen, pukeutua rooliasuihin, tehdä neuvovia opastekylttejä tai valita vain erityisen kauniin ja arvokkaan paikan kuvattavaksi.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  184. Natural Mindfulness ohjaus

  Pauliina Salminen, Tmi Viheriä

  FI (EN)

  Natural Mindfulness eli Metsä mindfulness koostuu lempeistä läsnäoloharjoituksista joissa pyritään tarkastelemaan ympäröivää luontoa arvottamatta ja uteliaasti tarkkaillen. Harjoitteita tehdään tietoisesti hengittäen ja kävellen. Parhaimmillaan luontoyhteytesi syvenee ja koet uudenlaista rentoutta ja varmuutta sekä elämyksellisä oivalluksia. Metsä mindfulnesia varten tarvitset kelin mukaiset varusteet, hyvät jalkineet ja avoimen mielen. Lähde siis kanssani tutkimaan, seikkailemaan luontoon, syvennetään luontosuhdetta, tullaan terveemmiksi ja koetaan yhdessä upeita hetkiä!
  We are learning by doing and you can take part to discussion also in English.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  KE / ONS / WED 21:00-22:00 HUOM! MUUTTUNUT KELLONAIKA!

  Jukka Takalon Kajakkiorkesteri

  Kajakkiorkesteri, kuvaaja: Ester Van Dam

  Jukka Takalo orkestereineen LIVE-striimattuna Pieliseltä! Orkesteri käyttää esityksessään hyväkseen veden kantavuutta ja rantojen kaikuja. Pääsemme ikiaikaiseen tunnelmaan.
  Tämä ainutkertainen esitys striimataan suorana vain Ulos-Ut-Out -tapahtuman osallistujille. Kokoa ystävät koolle ja istahda pitkän tapahtumapäivän päätteeksi kuuntelemaan musiikkia suorana luonnon omasta konserttisalista. Esityksessä esiintyy myös Suomen kesä sääilmiöineen omana itsenään! Mukana myös ripaus suoran lähetyksen tuomaa jännitystä.

  Jukka Takalo and Kayak Orchestra performs on the lake Pielinen. It takes advantage of water carrying capacity and beach echoes in nature’s own concert hall. We get to the ancient atmosphere.
  This unique concert will be live streamed only to participants of the Out-Ut-Out event.

  F TO / TOR / THU 8:00-9:30

  Pyöreä pöytä: Reflektointi- ja ryhmäytysharjoitteiden ideariihi #308 –

  Tuntuuko ohjaajan työkalupakkisi tunkkaiselta ja tylsältä? Tai pursuaako se ideioita, joita haluat jakaa? Kaipaatko ihan tuoreita ideoita tai tuttuja harjoitteita uudella twistillä? Tule reflektio- ja ryhmäytysharjoitteiden ajatustenvaihtotoriin, jossa osallistujat pääsevät fasilitoidusti jakamaan ammattitaitoaan, kokemuksiaan ja kehittelemään yhdessä jotain täysin uutta. Reflektointi- ja ryhmäytysharjoitteet ovat hyvin tärkeä osa työkalupakkia paitsi seikkailukasvattajille myös kaikille ryhmien parissa työskenteleville. Muutos vaatii rohkeutta niin yksilöiltä kuin ryhmältäkin. Pitää uskaltautua mukavuusalueen ulkopuolelle, oppia uutta ja nähdä asioita uusin silmin. Kaikki tämä edellyttää hyvää ryhmäytymistä (eli yhteistyötaitoja ja luottamusta ryhmässä) sekä taitavaa reflektointiprosessia, jossa yhteisessä prosessissa opitut ja tärkeäksi koetut asiat jäsentyvät osallistujille. Pyöreässä pöydässä hiomme näitä muutosagentin taitojamme ja saamme kaikki uusia ryhmäytys- ja reflektointityökaluja.

  Kenelle: Kaikki ryhmien kanssa toimivat.

  Fasilitaattori: Tanja Liimatainen, Rautavaaran Metsäkartano

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  Pyöreä pöytä: Muutoksen suuntaaminen tehdään yhdessä #312 –

  YK:n kestävän kehityksen tavoitteet on integroitu osaksi Metsähallituksen toimintaa. Mitä kuuluu ihmisten, ympäristön ja yhteiskunnan kannalta kestävään toimintaan?

  Fasilitaattori: Kristiina Vuopala ja Laura Halvari, Tiedekeskus Pilke, Metsähallitus

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  Työpajat / Workshoppar / Workshops (F):

  179. En djupdykning i sötvatten 1 och 2 – fältundersökningar och artmångfald; aktiviteter och lekar på stranden

  Emilia Nordling, Natur och Miljö rf & Freshabit LIFE IP

  SV (FI)

  Redo att blöta ner dig och fascineras av våra sötvattendrag? Verkstaden baserar sig på Natur och Miljös undervisningsmaterial för naturskoldagar, En djupdykning i sötvatten (åk 5-9), sammanställt inom projektet Freshabit Life IP. Under verkstaden får du kunskaper i fältundersökning av sötvattendrag och får pröva på olika typer av utrustning. Du får utveckla din artkunskap och lära dig knepen att känna igen de vanligaste sötvattensorganismerna, med särskilt fokus på djur. Vi går även igenom sätt att handleda barn och unga i att formulera enkla frågeställningar, planera, utföra och utvärdera fältarbete vid sjö eller å. Här får du ta del av nya och upcyclade aktiviteter som anknyter till ekologin i sjöar och åar. Vi testar själva aktiviterna samt utvecklar och anpassar dem tillsammans så att du kan använda dem med in egen målgrupp.
  Suomenkieliset osallistujat ovat tervetulleita omalla äidinkielellään, vaikka työpaja on pääosin ruotsiksi. Opetusmateriaali löytyy myös suomenkielisenä osoitteessa www.naturochmiljo.fi/freshabit.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  101. Apuvälineet ihan pihalla!

  Päivi Ainasto ja Satu Niiranen, Joensuun seudun erilaiset oppijat ry

  FI (EN)

  Kuinka tehdä tekstiä metsässä siimeksessä ja lukea kirjoja luonnon lumoissa. Oppimisen apuvälineet mahdollistavat monenlaisen oppimisen monissa eri ympäristöissä – esimerkiksi luonnon keskellä. Tule työpajaan tutustumaan erilaisiin oppimista tukeviin apuvälineisiin sekä löytämään oma tapasi oppia.
  We are learning by doing and you can take part to discussion also in English.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  103. Climate Agreement of Schools 2019-2025 –

  Kaija Saramäki, ENO Schoolnet ry

  FI (EN)

  Maailmanlaajuiset koulujen toimet ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. Esittelyä ja terveisiä vuosi sitten pidetystä Maailman koululaisten ilmastokokouksesta.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  115. Hiilineutraalia koulua kohti

  Paula Ratava, Ilmastonmuutos lukioihin! -hanke, Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut

  FI (SV) (EN)

  Yhdessä muutos hiilineutraalia koulua kohti! Tutustutaan työpajassa syksyllä julkaistavan Koulun korjausoppaan pilottiversioon ja osallistetaan koko yhteisö mukaan kohti vastuullista tulevaisuutta. Korjausoppaan teemoina Ruoka, Liike, Infra ja Asenne. Muutoksen kohteena niin opetus, rakenteet kuin toimintakulttuuri. Testataan työpajassa tehtäviä uudessa verkkoympäristössä, joka pohjautuu ilmasto-osaamisen tunnistamiseen ja hankkimiseen osaamismerkkien kautta, niin yksilönä kuin yhteisönä. Tehdään muutoksesta mitattavaa, mieluisaa ja monialaista! Opas on vasta pilottilukioiden käytössä, mutta tehtävät sovellettavissa muillekin kouluasteille. Saat mukaasi linkit materiaaleihin.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  119. Kosteikot tutuksi –

  Tanja Jylänki, Hydrologia-LIFE-hanke, Metsähallitus / Liminganlahden kosteikkokeskus

  FI (EN)

  Mitä kosteikot ovat, miksi ne ovat tärkeitä ja mitä kosteikon veden alla elää? Toiminnallinen työpaja keskittyy tutkimuksellisempiin menetelmiin sekä kosteikkojen ekologiaa avaaviin leikkeihin ja peleihin. Työpajassa pääsee mm. kokeilemaan yläkouluille suunnattua maksutonta kosteikkopeliä ja saa vinkkejä monialaisen kosteikko-opetuksen toteuttamiseen. Osallistujat tutustuvat kosteikon tutkimusmenetelmiin. Kurkistus vedenalaiseen eliömaailmaan auttaa ymmärtämään kosteikkoluonnon monimuotoisuuden ja herkkyyden.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  120. Luonnonkosmetiikka-työpaja

  Johanna Ahtinen, Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö

  FI

  Ympäristöystävällisen luonnonkosmetiikan valmistaminen on kivaa ja helppoa! Tule kokeilemaan.

  Opi tekemään helppoja luonnonkosmetiikkatuotteita hyödyntäen lähiluonnon aineksia. Työpajassa kerätään vuodenajan kasveja, joista valmistetaan voidetta. Sisältää lyhyen luontoretken, alustuksen kosmetiikan valmistamiseen sekä käytännön tekemistä.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  124. Pörinää puutarhassa ja lähimetsässä

  Eeva-Liisa Korpela, Suomen Mehiläishoitajain Liitto

  FI (EN)

  Virtuaaliretki omaan lähiympäristöön pölyttäjähyönteisen silmin. Mistä löytyy sopivia ravintokasveja? Entä pesäpaikkoja? Työpajassa pohditaan pölyttäjien tilannetta ja sitä, mitä me kaikki voimme tehdä näiden ruoantuotannon korvaamattomien apureiden eteen. Tutustutaan myös kimalaisten linjalaskentaan, pölyttäjähotelleihin sekä kaupunkimehiläistarhaukseen.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  135. Oppitunti metsässä: Betulasta Pinukseen – puut ja puiden kasvu

  Eveliina Pokela, Suomen Metsäyhdistys

  FI

  Työpajassa osallistuja saa monipuolisia tehtäviä ja harjoituksia lähimetsään. Esittelyssä on valmis oppituntipaketti, jota voi lähteä syventämään. Teemoja ovat puulajitietous, kansanperinne, puiden iän arviointi, puun rakenne leikin kautta, kasvilajituntemus, puiden kasvu, hiilen sitoutuminen ja varastoituminen puihin. Pohditaan myös miten metsät liittyvät ilmastonmuutokseen metsien kehitystä sekä miksi puita kaadetaan. Työpaja pohjautuu Betulasta Pinukseen – Puut ja puiden kasvu -tehtäväkortteihin, jotka jaetaan työpajan osallistujille.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  145. Turvallisuussuunnitelma ja riskianalyysi ohjaajan toiminnan tukena

  Kai Lehtonen, Humak

  FI

  Työpajan aikana osallistujat oppivat ymmärtämään konkreettisen toiminnan kautta, kuinka turvallisuussuunnitelma ja riskianalyysi tulee täyttää, jotta se palvelee toimintaympäristön turvallista hallintaa käytännön tasolla.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  147 & 149. Ulkoluokka innostaa oppimaan ylä- ja alakouluissa

  Virpi Jussila, Aulikki Laine ja Ulla Myllyniemi, Suomen ympäristöopisto SYKLI

  FI (EN)

  Työpajassa käydään läpi monenlaisia tapoja toteuttaa ulko-opetusta eri oppiaineissa ja eritasoisille oppilaille. Kokeilemme eri menetelmiä ja koettuja ulko-opetustuokioita syventyen tarkemmin ryhmän valitsemaan aiheeseen. Ulko-opetuksessa tärkeintä on hahmottaa, miten muuntaa opetusta toiminnalliseksi, kuinka pitkään eri tehtävät voivat kestää, miten järjestää ryhmät tai parit ja mitä etukäteisvalmisteluja pitää tehdä – vai pitääkö? Ohessa käymme myös pedagogista keskustelua niin omista kokemuksista, eri menetelmistä, opetuksen tuesta kuin niistä esteistäkin, jotka vaikeuttavat ulko-opetusta, sekä mietimme, miten vaikeudet voitaisiin ratkaista ja yhteistyötä lisätä.

  Luonto on luokkahuonetta monipuolisempi oppimisympäristö. Se mahdollistaa toiminnalliset, taiteelliset ja tutkimukselliset työtavat. Luonnossa oppilaan on mahdollista hyödyntää monipuolisesti eri aisteja ja omaksua opetettava aines paremmin. Ulkoluokka on lähiluontokohde tai piha, jota käytetään oppimiseen. Koulujen ja esiopetuksen opetussuunnitelmassa korostetaan tietojen sijaan taitoja. Tämä ohjaa toiminnalliseen tekemiseen ja asettaa opettajille haasteen käytännön toiminnan arvostamisesta omassa opetuksessa. Ulkoluokka on myös toimintatapa – säännöllinen ulkoluokkatoiminta lisää liikettä koulupäivään. Ulkona oppiessa oppilas on aktiivinen toimija. Luonnossa liikutaan luonnostaan.

  Ulkoluokassa opitaan toiminnallisesti, liikunnallisten tehtävien innostamana. #Ulkoluokka-hankkeessa on luotu Loikkaa ulkoluokkaan -julkaisu sekä upeat lajikortit. Työpajassa esitellään julkaisua ja esimerkkitehtäviä ja leikkejä korttien käytöstä, sekä opitaan itse tekemällä ja kokemalla ulkona luonnossa.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  170. Ihminen valintojen viidakossa – käyttäytymistaloustieteen oivallukset

  Satu Jovero, Suomen ympäristöopisto Sykli

  FI

  Ihminen tekee päivittäin tuhansia ja taas tuhansia valintoja. Valinnat ratkaisevat sen minkälaista elämää elämme ja minkälaisen jäljen jätämme. Mutta miksi järkevät ihmiset tekevät järjettömältä tuntuvia valintoja? Markkinoinnissa on jo pitkään osattu hyödyntää ihmisten käyttäytymiseen liittyviä tutkimustuloksia. Näistä havainnoista olisi apua myös meille kasvattajille. Yksi käyttäytymistieteen mielenkiintoisimmista konsepteista on nimeltään ”nudge theory” (nudge = suomennettuna ”tuuppaus”). Eli sen sijaan, että pakotettaisiin ihmiset tekemään asioita, valintaolosuhteita muotoilemalla heidät voidaan hienovaraisesti ”tuupata” tekemään parempia valintoja.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  180. Luonto nuoren kasvun ja kotoutumisen tukijana –

  Ariela Tuikkanen & Johanna Sutinen & maahanmuuttajataustaiset nuoret, Avartti-säätiö

  FI

  Tässä työpajassa pääset aloittamaan aamusi ulkona. Työpajan tavoitteena on kertoa, miten luontoa ja luonnossa liikkumista voidaan käyttää välineenä maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen kasvun tukijana. Työpajan aikana kuunnellaan podcastia, jonka vieraina ovat Avartti-ohjaaja Ariel Tuikkanen ja Afganistanista vuonna 2001 Suomeen saapunut, nykyisin jyväskyläläinen, Jassin Rezai. Seikkailukasvatuksen avulla voidaan vaikuttaa lasten ja nuorten itsetunnon vahvistumiseen, onnistumiskokemuksien saavuttamiseen ja omien vahvuuksien löytämiseen. Tällä tavoin vaikutetaan kotoutumiseen, ennaltaehkäistään ulkopuolisuuden kokemista ja radikalisoitumista. Harrastamisen kautta voidaan tukea mm. nuorta hänen odottaessaan turvapaikkapäätöstä. Avartti-ohjelmaa on toteutettu kasvatusmenetelmänä Suomessa yli 20 vuotta. Ohjelman filosofia perustuu seikkailukasvatukseen ja sitä toteutetaan 130 maassa. Suomessa ohjelmaa on käytetty hyvin tuloksin muun muassa maahanmuuttajataustaisten nuorten kotouttamisen tukena jo vuodesta 2001 lähtien. Työpajassa tarjotaan toimintamalleja kuntien, seurakuntien ja järjestöjen nuorisotoimintaan sekä koulujen ja oppilaitosten kerho- ja asuntolatoimintaan. Osallistuaksesi tähän työpajaan tarvitset puhelimen toimivalla nettiyhteydellä sekä kuulokkeet. Työpajan aikana teemme tehtävän luonnossa, joten otathan huomioon, että sinulla on jokin lähellä oleva ulkoilupaikka (lähimetsä, piha, puisto) jonne siirtymiseen sinulla menee max. 10min.

  180. Ympäristötunteet

  Lue kuvaus!

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  TO / TOR / THU 10:00-11:30

  Keynote: Toivo on tuolla ulkona

  Panu Pihkala & Minna Pyykkö

  Toivoa pidetään keskeisenä edellytyksenä sille, että ihminen jaksaa toimia. Mutta mitä on toivo alati pahenevan ympäristökriisin keskellä? Ympäristökasvatuksesta ja toivosta paljon kirjoittanut Panu Pihkala kartoittaa luennossaan merkityksellisen elämän mahdollisuuksia. Toivo on tuolla ulkona, hän väittää.
  Pihkalan kirjoituksia tunteista ja ympäristökasvatuksesta löytyy esimerkiksi Ympäristökasvatus-lehdestä ja Toivoa ja toimintaa –sivustolta

  Toivosta on keskustelemassa Pihkalan kanssa myös tunnettu luontotoimittaja, taidemaalari Minna Pyykkö. Hän tarkastelee omassa puheenvuorossaan luonnon monimuotoisuutta.

  Myös osallitujat pääsevät osallistumaan keskusteluun ja lopuksi vedetään yhteen kolmipäiväisen tapahtuman antia. Mitä jäi reppuun? Millaista voimaantumista syntyi?

  Panu Pihkala, kuvaaja: Terho Haataja

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  Round table: MINDSCAPE + LANDSCAPE = LEARNSCAPE #315 –

  Learning about landscape and biodiversity for sustainability through outdoor education – two sides on the same coin. How to connect and integrate these perspectives in education and learning for sustainability in practice?

  Fasilitators: Gaye Amus & Anders Szczepanski

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  Runda bordet: Utomhusverksamhet för barn och unga på svenska i Finland #316 –

  Samarbete mellan olika aktörer, verksamhet för olika åldrar, ålderskategorisering, vad säger läroplanen?

  Fasilitators: Eva-Lotta Backman, Skogsmulleutbildare och vidmarksguide

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  NONSTOP-ohjelma / NONSTOP-program

  Lajiprojekti – BioBlitz

  Kuinka monta eliölajia tapahtuman osallistujat kohtaavat kolmen päivän aikana? Havaintoja kerätään 72h ajan 15.6. klo 10:00 – 17.6. klo 10:00. Ihmetellään yhdessä luonnon monimuotoisuutta. Asiantuntijat sekä tekoäly auttavat lajien määrityksessä. Rekisteröidy iNaturalistFI-palveluun ja tule mukaan! Havaintoja kerätään 72h ajan 15.6. klo 10:00 – 17.6. klo 10:00. Havaintoja voi tehdä kuka tahansa Ulos-Ut-Out osallistuja tapahtuman aikana työpajoissa, elämysretkillä tai ohjelmatauoilla. Tapahtumassa havaittu lajimäärä julkistetaan tapahtuman päättyessä.

  Kyy ympäristökasvattajan näkökulmasta #34

  Kotimaisiin käärmeisiin syventävä perehdytys elävillä yksilöillä (kyy, rantakäärme, kangaskäärme), tietopaketti kyykäärmeestä sen perspektiivistä tarkastellen. Lisäksi perehdytys maastossa tapahtuvan myrkytyspureman ensiapuun.

  Tähtiretki

  Mitä kaikkea voit nähdä tähtitaivaalla? Kuinka löydät planeetat ja millaisia yksityiskohtia ja tarinoita liittyy tähtikuvioihin? Yöllinen taivas on täynnä jälkiä omasta olemassaolostamme ja maailmankaikkeuden rakenteesta. Niistä kertoo Ursan Tuukka Perhoniemi virtuaalisella tähtiretkellä.

  Elokuvat / Films

  Vedenneito kertoo 13-vuotiaan Emikan ja hänen serkkunsa Antin riemukkaista hetkistä Saimaan saaressa huikaisevan järviluonnon keskellä, kaikkina neljänä vuodenaikana. Yhdessä serkukset menevät koskemattomaan metsään, uivat, kalastavat ja keräävät mustikoita. Talvella he yöpyvät järven jäällä, revontulten alla. Keväällä he kohtaavat maailman harvinaisimman hylkeen, saimaannorpan. Elokuva innostaa ja rohkaisee lapsia ja vanhempia menemään ulos ja seikkailemaan luonnossa!

  Maiden of the Lake tells about the fun moments 13-year-old Emika and her cousin Antti have at a lake during all four seasons, surrounded by fascinating nature. Together the cousins roam in an untouched forest, swim, fish and pick bilberries. In the winter they sleep on the frozen lake, under the northern lights. In the spring they encounter the world’s rarest seal, the Saimaa ringed seal.
  Maiden of the Lake is a breathtakingly beautiful nature story for the whole family.

  DIRECTOR’S WORD:

  Maiden of the Lake offers the viewers characters they can identify themselves with and a chance to feel nature. When Emika and Antti do all kinds of exciting things in nature, I want the viewers to feel that they can also go to nature and experience something memorable. I want to inspire and encourage children and parents to go out and have an adventure in nature!

  Kesto / Duration: 1 h 11 min.

  Vedenneito on osa FRESHABIT LIFE IP- hankkeen järjestämää teemaa Veden valtakunta.

  Arvokas metsämme -dokumenttielokuva käsittelee metsien arvokasta käyttöä ja sen muutosta. Se on puheenvuoro metsien arvostuksen ja korkeamman jalostusasteen puolesta. Elokuva esittelee useita tulevaisuuteen kurkottavia innovaatioita, ajatuksia ja ihmisiä niiden takana. Lisäksi elokuva monipuolistaa kuvaa siitä miten tärkeitä metsät Suomelle ovat ja miten erilaisia arvostuksia niihin liittyy. Kesto noin 80 minuuttia. Elokuvan on rahoittanut Marjatta ja Eino Kollin säätiö, joka tukee metsäalan kehitystä. (English subtitles)

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  Verkostojen kokoontumiset –

  Ulos-Ut-Out on kokoontumispaikka, myös verkostoille! Tapaamisiin ovat tervetulleita niin vanhat tutut kuin uudet kiinnostuneetkin. Lisätietoja saat koollekutsujilta.

  TI 15.6. klo 20:00-21:00

  Muikku-verkko eli Itä-Suomen ympäristökasvatusverkosto

  Myös toiminnasta kiinnostuneille!
  Koollekutsuja: Mari Wikholm, Kuopion luonnontieteellinen museo
  mari.wikholm (at) kuopio.fi

  KE 16.6. klo 20:00-21:00

  Ulko-opet ry (valtakunnallinen)

  Jäsenet sekä kaikki toiminnasta kiinnostuneet tervetulleita!
  Koollekutsuja: Sanna Jahkola, Ulko-opet ry
  ulkoopet (at) gmail.com
  Ulko-opet ry Facebookissa

  Alueellisten ympäristökasvatusverkostojen yhteistapaaminen

  Koollekutsuja: Mari Wikholm, Kuopion luonnontieteellinen museo
  mari.wikholm (at) kuopio.fi

  Finlandssvenskt nätverk för utomhuspedagoger

  De finlandssvenska aktörerna inom utomhuspedagogik är små och utspridda över hela Svenskfinland. I höst startar vi ett nytt nätverksprojekt för att samla alla dessa aktörer kring gemensamma frågor för att kunna utveckla utomhuspedagogiken på svenska i Finland. Tanken är att erbjuda fortbildning och öka samarbetet genom gemensamma projekt. Alla som jobbar med utomhuspedagogik på svenska är välkomna till denna första träff!
  Sammankallare: Jonas Heikkilä, Natur och Miljö rf.
  jonas.heikkila@naturochmiljo.fi

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list