Mikä UUO?

Taustaa

Oli vuosi 2017, itsenäinen Suomi täytti 100-vuotta ja kaikkien aikojen ensimmäinen ULOS-UT-OUT kokosi 500 osallistujaa Turun linnaan… Lue tarina vuoden 2021 tapahtumasta, kun UUO järjestettiin toisella tavalla! Kolmas UUO-tapahtumaan vuonna 2023 kokoonnuttiin Nuorisokeskus Hyvärilään Nurmekseen. Tapahtuman tallenteita ja tuotoksia kootaan näille sivuille syksyllä 2023. Tapahtuma järjestetään jälleen 2026!

ULOS–UT–OUT on opetus-, kasvatus- ja nuorisotyötä tekevien suurtapahtuma, joka

  • rakentaa yhdessä satojen opettajien, kasvattajien, tutkijoiden ja päättäjien kanssa siltoja kestävään tulevaisuuteen
  • on kohtaamispaikka, jossa rakennetaan dialogia, tuodaan esiin erilaisia näkökulmia ja herätetään yhteiskunnallista keskustelua
  • innostaa käyttämään luontoa oppimisympäristönä
  • tukee aktiivista kansalaisuutta ja ihmisenä kasvua sekä vahvistaa luontosuhdetta
  • antaa osallistujalle tietojen ja taitojen lisäksi ainutlaatuisia elämyksiä luonnossa sekä aitoja yhteisöllisyyden kokemuksia
  • yhdistää yhteisen teeman alle kokonaisuudeksi kymmenien, jopa sadan toimijan yhdessä kokoaman ohjelman
  • mahdollistaa uudenlaisen, vaikuttavan yhteistyö ja edistää yhdessä tekemisen kulttuuria

Näin pääset mukaan ULOS–UT–OUT:

Järjestelytoimikunta

UUO2023 tapahtuman järjestävät yhteistyössä Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry, LUMA-keskus Suomi, Suomen nuorisokeskusyhdistys ry, Suomen Metsäyhdistys ry, Natur och Miljö, Finlands Svenska Idrott rf, Suomen Ympäristöopisto SYKLI , WWF Suomi, Tiedekeskus Pilke / Metsähallitus.  

ULOS–UT–OUT järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2017 ja uudelleen vuonna 2021Tapahtuman Järjestäjät ovat ympäristökasvatuksen, seikkailukasvatuksen ja metsäopetuksen valtakunnallisia toimijoita:

Ympäristökasvatus

Varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmien merkittävä arvoperusta on kestävän elämäntavan välttämättömyys. Ympäristökasvatus vahvistaa luontosuhdetta, ohjaa kestävään elämäntapaan ja lisää ihmisten kykyä toimia ympäristön puolesta. Lue lisää…

Seikkailukasvatus

Seikkailukasvatukselliset menetelmät kouluissa mahdollistavat luontevan ryhmätoiminnan, joka vahvistaa yhteistyötaitoja. Luonto ja aidot oppimisympäristöt tarjoavat virikkeitä ulkona oppimiseen ja avaavat uusia näkökulmia rooleihin ja toimintamalleihin. Lue lisää…

Metsäopetus

Metsä on mainio opetus- ja oppimisympäristö. Jokaisen suomalaisen on tärkeää tuntea uusiutuva luonnonvaramme hyvin. Metsäopetus tutustuttaa myös mielenkiintoisiin metsäalan töihin. Lue lisää…

Tiede- ja teknologiakasvatus

LUMA-verkosto innostaa ja kannustaa lapsia ja nuoria matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian opiskeluun ja harrastamiseen uusimman tiede- ja teknologiakasvatuksen avulla. Lisäksi tuetaan opettajien elinikäistä oppimista ja vahvistetaan tutkimuspohjaista opetuksen kehittämistyötä.Lue lisää…

Haluatko tietää lisää? Tältä sivustolta löydät linkkejä edellisten tapahtumien tallenteisiin. Voit ottaa myös yhteyttä tapahtuman taustajoukkoihin.

Majoitusvaihtoehtoina ULOS-UT-OUT tapahtumissa myös riippumatto tai teltta!