Mikä UUO2023?

Suomen suurin ulkona oppimisen tapahtuma ULOS-UT-OUT järjestetään seuraavan kerran 13.-15.6.2023 Nurmeksessa.

Taustaa

Oli vuosi 2017, itsenäinen Suomi täytti 100-vuotta ja kaikkien aikojen ensimmäinen ULOS-UT-OUT kokosi 500 osallistujaa Turun linnaan… Lue koko tarina tapahtuman taustasta!

ULOS–UT–OUT on Suomen suurin ulkona oppimisen tapahtuma, joka

  • etsii yhdessä satojen opettajien, kasvattajien, tutkijoiden ja päättäjien kanssa polkuja kestävään tulevaisuuteen
  • on kohtaamispaikka, jossa rakennetaan dialogia, tuodaan esiin erilaisia näkökulmia ja herätetään yhteiskunnallista keskustelua
  • innostaa käyttämään luontoa oppimisympäristönä
  • tukee aktiivista kansalaisuutta ja ihmisenä kasvua sekä vahvistaa luontosuhdetta
  • antaa osallistujalle tietojen ja taitojen lisäksi ainutlaatuisia elämyksiä luonnossa sekä yhdessä tekemisen meininkiä
  • yhdistää yhteisen teeman alle kokonaisuudeksi kymmenien, jopa sadan toimijan yhdessä kokoaman ohjelman
  • mahdollistaa uudenlaisen, vaikuttavan yhteistyön: yhdessä isommin

Näin pääset mukaan ULOS–UT–OUT:

Järjestelytoimikunta

UUO2023 tapahtuman tuottajia ovat Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry, Suomen nuorisokeskusyhdistys ry, Suomen Metsäyhdistys ry, Natur och Miljö, Finlands Svenska Idrott rf, Suomen Ympäristöopisto SYKLI , WWF Suomi, Tiedekeskus Pilke / Metsähallitus.  

ULOS–UT–OUT järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2017 ja uudelleen vuonna 2021Tapahtuman Järjestäjät ovat ympäristökasvatuksen, seikkailukasvatuksen ja metsäopetuksen valtakunnallisia toimijoita:

Ympäristökasvatus

Varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmien merkittävä arvoperusta on kestävän elämäntavan välttämättömyys. Ympäristökasvatus vahvistaa luontosuhdetta, ohjaa kestävään elämäntapaan ja lisää ihmisten kykyä toimia ympäristön puolesta. Lue lisää…

Seikkailukasvatus

Seikkailukasvatukselliset menetelmät kouluissa mahdollistavat luontevan ryhmätoiminnan, joka vahvistaa yhteistyötaitoja. Luonto ja aidot oppimisympäristöt tarjoavat virikkeitä ulkona oppimiseen ja avaavat uusia näkökulmia rooleihin ja toimintamalleihin. Lue lisää…

Metsäopetus

Metsä on mainio opetus- ja oppimisympäristö. Jokaisen suomalaisen on tärkeää tuntea uusiutuva luonnonvaramme hyvin. Metsäopetus tutustuttaa myös mielenkiintoisiin metsäalan töihin. Lue lisää…

Kysyttävää? Ota yhteyttä!

Maija Ihantola
tapahtumakoordinaattori

maija.ihantola@luontokoulut.fi
puh. 041 5368 232

Majoitusvaihtoehtoina tapahtumassa myös riippumatto tai teltta!