Mikä UUO2023?

Taustatarina

Oli vuosi 2017, itsenäinen Suomi täytti 100-vuotta ja kaikkien aikojen ensimmäinen ULOS-UT-OUT kokosi 500 osallistujaa Turun linnaan… Jatka lukemista!

ULOS–UT–OUT on Suomen suurin ulkona oppimisen tapahtuma, joka

  • etsii yhdessä satojen opettajien, kasvattajien, tutkijoiden ja päättäjien kanssa polkuja kestävään tulevaisuuteen
  • on kohtaamispaikka, jossa rakennetaan dialogia, tuodaan esiin erilaisia näkökulmia ja herätetään yhteiskunnallista keskustelua
  • innostaa käyttämään luontoa oppimisympäristönä
  • tukee aktiivista kansalaisuutta ja ihmisenä kasvua sekä vahvistaa luontosuhdetta
  • antaa osallistujalle tietojen ja taitojen lisäksi ainutlaatuisia elämyksiä luonnossa sekä yhdessä tekemisen meininkiä
  • yhdistää teeman alle kokonaisuudeksi kymmenien, jopa sadan toimijan yhdessä kokoaman ohjelman
  • mahdollistaa uudenlaisen, vaikuttavan yhteistyön: yhdessä isommin
  • lupaa osallistujalle ainutlaatuisia elämyksiä kesäisessä luonnossa sekä yhdessä tekemisen meininkiä!

Näin pääset mukaan ULOS–UT–OUT:

Järjestelytoimikunta

UUO2023 tapahtuman tuottajia ovat Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry, Suomen nuorisokeskusyhdistys ry, Suomen Metsäyhdistys ry, Finlands Svenska Idrott rf, Suomen Ympäristöopisto SYKLI ja WWF Suomi.  

ULOS–UT–OUT järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2017 ja uudelleen vuonna 2021UUO2017 ja UUO2021 tapahtumien järjestäjät ovat ympäristökasvatuksen, seikkailukasvatuksen ja metsäopetuksen valtakunnallisia toimijoita:

Ympäristökasvatus

Varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmien merkittävä arvoperusta on kestävän elämäntavan välttämättömyys. Ympäristökasvatus vahvistaa luontosuhdetta, ohjaa kestävään elämäntapaan ja lisää ihmisten kykyä toimia ympäristön puolesta. Lue lisää…

Seikkailukasvatus

Seikkailukasvatukselliset menetelmät kouluissa mahdollistavat luontevan ryhmätoiminnan, joka vahvistaa yhteistyötaitoja. Luonto ja aidot oppimisympäristöt tarjoavat virikkeitä ulkona oppimiseen ja avaavat uusia näkökulmia rooleihin ja toimintamalleihin. Lue lisää…

Metsäopetus

Metsä on mainio opetus- ja oppimisympäristö. Jokaisen suomalaisen on tärkeää tuntea uusiutuva luonnonvaramme hyvin. Metsäopetus tutustuttaa myös mielenkiintoisiin metsäalan töihin. Lue lisää…

Kysyttävää? Ota yhteyttä!

Maija Ihantola
tapahtumakoordinaattori

maija.ihantola@luontokoulut.fi
puh. 041 5368 232

Majoitusvaihtoehtoina tapahtumassa myös riippumatto tai teltta!