Program / Ohjelma

NOTE! The organizers of the following workshops inform, that their workshops can be either totally or partly arranged in English, marked as EN, (EN). The description of the workshop is mentioned below in English, if the main language of the workshop is English.

Kohderyhmät / Målgrupper / Target groups:

early childhood education
preschool and early elementary teachers
class teachers
subject teachers
vocational teachers
youth work
health care and social services
adult education

The entire program is implemented ONLINE

English program path

Want to see the whole program in all languages? Go to the Finnish Index

TUE 15:00 -16:30 (A)

Round table: Learning for Life – outdoor learning at school supporting well-being and growth of pupils #317

EN (FI)

Outdoor learning at school should not be seen as a short visit outdoors but as a long-term process and a holistic framework for learning. In the beginning of the session we share practical examples on how we have applied outdoor learning in Finnish schools as a method of learning and teaching all school subjects and building physically, socially and mentally safe learning environment. We invite teachers and outdoor education professionals to join our round table and share their ideas, methods and good practices of making use of nature and other outdoor learning enviroments to support holistic learning end well-being of pupils. Goal of the discussion is to share experiences, build mutual understanding and increase the variety of our methods of learning outdoors.
Fasilitators: Tero Lämsä and Ulla Myllyniemi

TUE 17:00-19:00 Opening and Keynote

Opening speech

Meteorologist Kerttu Kotakorpi takes you on a tour of the future: What is Finland’s nature like in 2100 according to the latest research results? (Subtitled in English)

Wild pedagogies

EN (FI)

… or … what skills outdoor/environmental/nature-based/place-based educators have to offer education in a changing world?

This talk will explore three key pedagogical strands that exist in outdoor/environmental education: the relational, the critical, and the existential. The focus will be on what they are, what they do well, and how they might be extended and even challenged. Then using the frame of the six touchstones for Wild Pedagogies I hope to make a careful list of the pedagogical offerings outdoor and environmental educators might make to the larger world, including public education, in the hopes of supporting the changes that must occur.

Sean Blenkinsop is a Professor of Education at Simon Fraser University, Vancouver, Canada. He grew up in the boreal forests of northern Canada and has more than 30 years of background in outdoor, environmental, and experiential education. Now, as a researcher and educator he has been involved in starting and researching three nature-based, place-based, eco-schools (all in the public system). He is the author of more than one hundred articles and chapters, editor of The Imagination in Education (Cambridge Scholars Press, 2009), and most recently, author and editor of Wild Pedagogies: Touchstones for renegotiating education and the environment in the Anthropocene (Palgrave-Macmillan, 2018).

Comment talks: Arja Kaasinen (University of Helsinki) & Kai Lehtonen (Humak University of Applied Sciences)

Arja Kaasinen kouluttaa luokanopettaja- ja aineenopettajaopiskelijoita Helsingin yliopiston Kasvatustieteiden osastolla. Hän organisoi altakunnallista Suomen lasten metsäretkipäivä -tapahtumaa, kehittää Hemuli-kasviharrastuskerhoa sekä kirjoittaa myös tieto- ja oppikirjoja.Tutkijana hän on erityisesti kiinnostunut biodiversiteettikasvatukseta, lajintunnistuksesta, maasto-opetuksesta, koulun ulkopuolisista oppimisympäristöistä sekä digitaalisuuden hyödyntämisestä näissä.

Kai Lehtonen on Humakin seikkailukasvatuksen lehtori, joka kouluttaa seikkailukasvatuksen ohjaajaopiskelijoita. Seikkailukasvatus on aktiivinen metodi, joka hyödyntää ulkoilmassa ja aidoissa ympäristöissä tapahtuvia toimintoja. Koulutuksen tavoitteena on osaava seikkailukasvatuksen ohjaaja, joka hallitsee eri lajien teknisiä taitoja, huomioi turvallisen toiminnan valitussa aidossa ympäristössä, on sosiaalisesti taitava sekä ottaa ympäristöasiat huomioon.

WED 9:00-12:00 (3h) B2

Long workshop: Evoluutiopajat, Evolution in Action -workshops #203

Tiina Hirvonen & Carita Lindstedt-Kareksela, Evoluutiopajat / Evolution in Action

FI (EN)

Opi evoluutiosta ja luonnon monimuotoisuudesta tieteen ja taiteen keinoin. Evoluutiopajat toteuttaa ilmiöoppimiseen sopivan työpajan, jossa havainnollistetaan miten luonnon vuorovaikutukset ovat muovanneet meille tuttujen lajien evoluutiota ja opitaan miten luonnon monimuotoisuus on syntynyt. Työpajassa yhdistyvät tieteellinen ja taiteellinen tieto. Ulos-Ut-Out -tapahtuman työpajassa tutustutaan meille kaikille tuttujen lajien evolutiiviseen historiaan ääniluontopolun kautta. Ääniluontopolku sisältää kuvitteluharjoitteita ja kehollisia tehtäviä. Esittelemme myös muita kasvattajille saatavilla olevia materiaaleja. Työpajan materiaalit ovat vapaasti osallistujien käytettävissä omissa opetustarkoituksissa. www.evolutioninaction.fi

Learn about evolution and biodiversity through science and arts. In this workshop participants will learn about the biological interactions and how they shape the evolution of different types of organisms familiar to us. To do that, they will listen to an audio nature trail about the evolutionary history of species that contains scientific information mixing it with embodied imagination. We will also introduce other teaching materials available. The workshop group will be divided to Finnish and English speaking groups.

Teaching materials published on our webpages are available in both languages: www.evolutioninaction.fi

WED 10:45-12:15 C

174.Short workshop: Storytelling for a sustainable world

Essi Aarnio-Linnanvuori, Tampereen yliopisto

EN (FI)

We all know stories that are corner stones for our worldviews and identities. Through stories, it is possible to bond, have fun, reflect ethical questions and create alternative futures. But what kind of stories do we need to educate for a sustainable future? In this workshop we discuss the possibilities of storytelling in environmental education, share stories, and – perhaps – even create some new stories.

WED 14:00 -15:30 (1,5h)

Lectures VI: OUTdoorlearning!

OUTDOOR LEARNING IN FINNISH AND TURKISH CONTEXT #27
Gaye Amus, Learning In Nature Ltd

EN (FI)

A country with 4 seasons, temperature that goes down to -40 degrees, where people do ice-fishing and children go to forests. This is…Turkey. Welcoming you to the journey of inspirations Finland gave on outdoor learning &hope for change.

REFLECT – RETHINK AND REFORM #28
Anders Szcepanski, Linköping University

Go out teach and learn on scientific basis and proven experience, what is the change – similarities and differences if we compare outdoor education with the traditional classroom context in teaching and learning.

SCIENCE EDUCATION OUTDOORS – HOW DO PRIMARY SCHOOL TEACHERS DESCRIBE IT? #29
Ann-Catherine Henriksson, Åbo Akademi

What does the teacher tell you when he or she describes science teaching outdoors? Does the teacher describe how the students investigate plants, birds and insects or is it about water surveys, lost rainwear or a packed time-schedule? The presentation describes research results where class teachers describe their experiences and also their perceived challenges when it comes to teaching outdoors. The presentation also includes a summary of other researchers’ thoughts on what is characteristic of a good outdoor education.

WED 15:45 -17:15 D1

Short workshop: Reality survival #189

Huck Middeke

EN

Workshop about thriving, living and surviving (all the same thing?) as naked born members of the animal kingdom. Why bother about survival and facing realities? What do we need to survive and thrive? How to deal with survival situations locally with a global mindset? This online workshop includes the fabrication of an important survival item.

Kivispiraaleja historiassa (Historic pahts in stories) #224 FI (EN)

Long workshop: Milla Tuormaa, Kiertävä luontokoulu Naakka

FI (EN)

Tule piirtämään kivispiraaleja ja sukeltamaan kalliomaalauksiin! Kuljemme ajassa taaksepäin tarinan kerronnan siivin ja teemme erilaisia ympäristöhistoriaa käsitteleviä harjoituksia, joita voi soveltaa opetuskäyttöön ja pohtia niiden kautta ympäristön muutoksia luonnossa.

Ympäristömuutosten käsittely auttaa ymmärtämään ihmisen vaikutuksia ja niiden vahvuuksia luonnossa. Se ohjaa myös tunteiden käsittelyyn. Kuljemme kertomuksien siivittäminä Pielisen historiassa. Teemme ympäristönmuutokseen sukeltavia harjoituksia, joita voi soveltaa historian ja luonnon muutoksien ymmärtämiseen ja havainnollistamiseen luonnossa. Käytämme draamaa, kerrontaa ja taideharjoituksia. Lisäksi jaamme ideoita aiheeseen liittyen. Työpaja on suunnattu erityisesti opettajille, mutta kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita.

Historic pahts in stories

Workshop agree partly in English. Guide tell historic stories in Finnish and translate in English, if this is necessary. We make practices, where you image yourself into different myhts, old stories “walk” throught ages. You can use the practices in history theahing and they give mystic atmosphere to nature trips.

WED 17:30 -19:00 E

Nonstop program: Films

English subtitles

Vedenneito (Maiden of the Lake) tells about the fun moments 13-year-old Emika and her cousin Antti have at a lake during all four seasons, surrounded by fascinating nature. Together the cousins roam in an untouched forest, swim, fish and pick bilberries. In the winter they sleep on the frozen lake, under the northern lights. In the spring they encounter the world’s rarest seal, the Saimaa ringed seal.
Maiden of the Lake is a breathtakingly beautiful nature story for the whole family. Duration: 1 h 11 min.

DIRECTOR’S WORD:

Maiden of the Lake offers the viewers characters they can identify themselves with and a chance to feel nature. When Emika and Antti do all kinds of exciting things in nature, I want the viewers to feel that they can also go to nature and experience something memorable. I want to inspire and encourage children and parents to go out and have an adventure in nature! Duration: 1 h 11 min.

WED about 22:00 – The show time will be specified closer to the event!

Evening program: Jukka Takalon Kajakkiorkesteri

Finnish songs – music works in all languages

Jukka Takalo and Kayak Orchestra performs on the lake Pielinen. It takes advantage of water carrying capacity and beach echoes in nature’s own concert hall. We get to the ancient atmosphere.
This unique concert will be live streamed only to participants of the Out-Ut-Out event.

THU 10:00-11:30

Round table: MINDSCAPE + LANDSCAPE = LEARNSCAPE #315 –

EN

Learning about landscape and biodiversity for sustainability through outdoor education – two sides on the same coin. How to connect and integrate these perspectives in education and learning for sustainability in practice?

Fasilitators: Gaye Amus & Anders Szczepanski