Program

Program

Workshops and lectures

 

Session (totally or partly) in English below

Full program: Download preliminary program (pdf)


Keynotes in Turku Castle
Monday 5.6.2017
11:00-12:00

Educating generation Z – Simon Beames (UK)

Generation Z, who are currently teenagers, are the most over-protected in history and have grown up with wifi and smartphones as the norm. They expect access to useful information with the swipe of a screen and to communicate by video link with those not present, and are constantly bombarded by media imploring them to buy goods, lose weight, and stay connected to online friends. Simon will outline popular defining traits of Gen Z and suggest ways that educators can develop their practices in order to effectively cater to today’s youth. This talk will also consider how broader contexts of globalisation, shifting societal norms, and rapid changes in technology influence learners, educational policy, and teaching practice.

Dr. Simon Beames, The University of Edinburgh Senior Lecturer in Outdoor Learning, Teaching and Leadership (ETL)

 


Seminars in Turku Castle
Monday 5.6.2017

Seminar: Change from the fossil economy to the bioeconomy
13:30-15:00 (ENG/FIN)

13:30-14:00 Black and green carbon and geo-economics (ENG)
Jon Bingen (NO)

In his lecture Mr. Bingen will focus the intimate connections between energy-systems (coal, petroleum, nuclear and «renewables») and the development of the global economy, international systems and relations. The «bio-economy», i.e. the substitution of fossil («black») by biospheric («green») carbon, implies changes as big and consequential as the industrial utilisation of fossil carbon after the 17th and 18th Centuries. Understandably, the fear of irreversible climate changes does overshadow other issues in the public discourse. Additional factors do contributes as importantly to the growth of the so called «green economy». State finances – balances of trade, monetary considerations,employment and welfare – are of substantial importance to the changes in the modern energy- and industry-systems.

Jon Bingen is born in 1954 and obtained his «Magister artium» in philosophy and social science after studies in Oslo and Rome, in 1984. He has translated the principal works of the Italian political theorist, Niccolò Machiavelli, to Norwegian. In his “professional life» he has been director of several Norw. research institutes/«Think tanks». In the 90´ies, Europaprogrammet; an independent think-tank in European affaires, and in the 21st Century; Norsk Institutt for Strategiske Studier.  Mr. Bingen has always worked with issues where energy- and industry policy «fuse» with finance, diplomacy and strategy. Since 2011 Jon Bingen has worked as an independent consultant with his own company, Xenophon AS. He has been a publisher since 2013.

14:00 Fotosynteesitutkimuksen soveltamisesta suorien biopolttoaineiden tuottoon (FIN)
Marjaana Suorsa, biokemian laitos, Turun yliopisto

14:30 Ripsiväristä lankaan: Puukuidun ja – kemikaalien ihmeellinen maailma (FIN)
Sirpa Välimaa, UPM


Workshops in Turku
Monday 5.6.2017
15:30 – 17:00

The organizers of the following workshops have let known, that their workshops can be eather partly (marked as ENG) or totally arranged in english. The description of the workshop is mentioned below in english, if the main workshop language is english. If you wish to have more information about some workshop(s), please contact the info@ulos2017.fi.

Entusiasmen i arkitekturen
Get excited about arcitecture
Ympäristökasvatukseen kuuluvat olennaisesti erilaiset oppimisympäristöt. Arkkitehtuuri- ja kulttuuriympäristökasvatus pureutuu rakennetun ympäristön moniulotteiseen maailmaan. Työpajassa perehdytään rakennettuun ympäristöön ja arkkitehtuurin peruselementteihin moniaistisesti havainnoiden sekä erilaisia taideperustaisia menetelmiä hyödyntäen. Työpajassa tarjotaan käytännön keinoja rakennetun ympäristön tutkimiseen eri ikäisten kanssa. Työpajassa työskennellään ulkona, joten huomioithan säänmukaisen varustuksen.” Järjestäjä: arkkitehtuurikasvattaja Mervi Eskelinen, arkkitehtuurikasvatuksen läänintaiteilija Eeva Astala, arkkitehtuurikasvatuksen asiantuntija Jaana Räsänen ( Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu, TAIKE, Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Kohderyhmä: kaikki Kielet: SVE, ENG

Lisättyä todellisuutta kulttuuriympäristöön
Augmented reality to the cultural environment
Tutustutaan nopsasti www.nurkantakana.fi -sivustoon, harjoitellaan snapchatin käyttöä ottamalla valokuvia ja jaetaan ne snäpissä. Aiheet ovat “nurkan takaa” eli tutustutaan lähiympäristöön kameran kanssa. Järjestäjä: erityisasiantuntija Ira Vihreälehto, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura Kohderyhmä: kaikki Kielet: ENG

Luontoyhteys harjoitus työpaja
Nature connection exercise workshop
Työpaja on ainutlaatuinen mahdollisuus tutustua lähes sataan erilaiseen ja eri sovelluksia sisältäviin harjoitteisiin ja niiden taustoihin. Harjoitteet sopivat lähes jokaisen ammattilaisten työkalupakkiin .niitä voi tehdä sisällä ,ulkona , veden ,metsän ,pihan jne luonnossa. vetäjä on käyttänyt harjoitteita yritysmaailman johtajista lapsiin, rymistä yksilöihin. Hän on kouluttanut niitä ympäri maailmaa ja julkaissut kirjoja, joista Eheyttävä luonto ja englanniksi Wellness by Loving Nature on saatavilla tekijältä e mail riitta.wahlstrom@gmail.com.työpajassa tehdään ja demonstoidaan parhaimmat ja kokeluimmat, joita voi työpaja jälkeen käyttää omassa työssä. Harjoitteiden Taustaa valotetaan tutkimustietojen ja monikulttuurisen näkökulman kautta. Riitta Wahlström on kouluttanut eri puolilla maailmaa ja tutkinut ekopsykologis ja ekoterapeuttisia menetelmien käyttöä eri maissa.harjoitteet sopivat myös Monikulttuurisuus työhön ja ne avaavat itsetuntemusta luonnontuntemusta ja luontorakkautta. Harjoitteet lisäävät herkkyyttä ja luovuutta, sekä yhteisyyden kokemusta.niiden kautta avautuu erilaisia kokemus ja ymmärrystäsija,joista keskustellaan pajassa. Järjestäjä: johtaja Riitta Wahlström, Taiga- instituutti Kohderyhmä: kaikki Kielet: ENG

Setlementtiarvot kaupunkiseikkaillen
Setlement values by city adventure (education)
Kaupunkiseikkailuun ovat tervetulleita kaikki toiminnallisista ja seikkailullisista menetelmistä kiinnostuneet. Seikkailun aikana liikkuminen tapahtuu pääasiassa kävellen. Osallistujien tulee huomioida säänmukainen varustus. Kaupunkiseikkailutyöpaja toteutetaan yhdessä Auralan Nuoret ry:n, Turun Tyttöjen Talon, Auralan Setlementin seniorityön sekä Turun Ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelman sosionomiopiskelijoiden toiminnallisten menetelmien kurssin kanssa. Työpajan ideointia, suunnittelua ja toteutusta varten perustetaan ryhmä, jossa on Tyttöjen Talon ja Auralan Setlementin eri toimintojen osallistujia. Järjestäjä: aluepäällikkö Heljä Pitkänen, Suomen Setlementti ry Kohderyhmä: kaikki Kielet: ENG

Tutustuminen daghem Lyckobon pihaan ja ulkoilukulttuuriin
Vierailu daghem Lyckobon pihalle, jossa tutustutaan päiväkodin tapaan osallistaa ja aktivoida lapsia ulkoilussa. Pihamme ei ole aivan perinteinen päiväkodin piha, vaan meiltä löytyy kasvimaa, kiipeilyköysiä, tukkeja, kiviä, majoja ja erillaista rakennusmateriaalia. Liikumme, leikimme, ja rakentelemme aktiivisesti yhdessä, välillä isojakin projekteja. Meillä saavat kaikki 0-6-vuotiaat kiipeillä ja kokeilla, erehtyä, onnistua, ja kartuttaa taitojaan. Kestävä kehitys, terveet elämän tavat ja taidekasvatus ovat meidän toiminnan ydintä.  Järjestäjä: Päiväkodin johtaja Pia PIkkarainen, Sateenkaarikoto oy. Kohderyhmä: varhaiskasvattajat. Kielet: ENG, SVE

Ulkoleikkejä kestävästä elämäntavasta
Työpajassa käydään läpi alakouluikäisille sopivia ulkopelejä ja leikkejä, joita voi käyttää apuna Kierrätyskeskuksen Ympäristökoulu Polusta. Järjestäjä: ympäristökasvattaja Hanniina Manner, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Ympäristökoulu Polku Kohderyhmä:  luokanopettajat ja kaikki alakouluikäisten kanssa toimivat Kielet: ENG

Vierailutyöpaja Turun yliopistolla: Kasvitutkimuksesta vastauksia ruokaan ja energiaan liittyviin haasteisiin
Visit to the university of Turku: Plant research can give answers to the challenges associated to food and energy
Hengittämämme ilma, syömämme ruoka ja lähes kaikki käyttämämme energia ovat peräisin kasveista ja muista yhteyttävistä organismeista. Turun yliopiston Biokemian laitoksella, Molekulaarisen kasvibiologian yksikössä tehdään huipputasoista tutkimusta fotosynteesin alalta. Tutkimusta on viime aikoina laajennettu erityisesti bioenergian, biotalouden sekä synteettisen biologian suuntaan. Työpajassa pääsee tutustumaan alan laboratorioihin ja kasvatustiloihin, sekä kuulemaan tutkimuksesta ja sen uusimmista saavutuksista. Työpajassa nähdään mm. bioreaktoreita, joissa kasvatetaan leviä sekä tutustutaan laitteistoon, jolla mitataan kasvien ja levien fotosynteesiä biofysikaalisin keinoin. Bussikuljetus Turun linnasta yliopistolle. Työpajan jälkeen on maksuton kuljetus nuorisokeskus Ahtelaan. Turku-Ahtela-välillä on todennäköisesti 20 minuutin visiitti Bioenergiaa Liviassa -työpajaan. Järjestäjä: Dosentti Kirsi Lehto ja dosentti Marjaana Suorsa kansainvälisine tutkimusryhmineen, Turun yliopisto Kohderyhmä: aineenopettajat, kaikki Kielet: ENG

Yritä, opi, tienaa metsässä
Entrepreneurship, learning and earning in the forest
Kuulostaako yrittäminen hyvältä ajatukselta, mutta et ihan keksi, minkälaisen yrityksen voisit perustaa? Missä sinä olet hyvä, mitä teet mielelläsi, mitä harrastat, mistä olet kiinnostunut? Monista erilaisista asioista voi saada hyvällä suunnittelulla aikaan itselleen sopivaa metsään ja luontoon liittyvää yritystoimintaa. Katsele ympärillesi ja mieti, millaisille palveluille ja tuotteille olisi tarvetta. Miten ja millä sinä voit vastata kysyntään? Ratkaisemalla tämän kysymyksen saat itsellesi yritysidean. Metsä- ja luonnontuoteala tarjoaa runsaasti yrittämisen mahdollisuuksia.

Yritä, opi, tienaa metsässä –työpajassa löydät omat vahvuutesi ja opit yrittäjyyskasvatusmenetelmiä, jotka innostavat nuoria. Pääset ideoimaan metsään ja luontoon liittyvää yritystoimintaa muiden saman henkisten ihmisten kanssa. Löytyisikö heti yrityskumppaneita tai asiakkaita? Työpajassa tutustut 4H-Yritys -toimintamalliin, jossa oma osaaminen ja unelmat yhdistyvät yrittäjyyteen.

Järjestäjä: aluejohtaja Helena Herttuainen, Suomen 4H-liitto ry Kohderyhmä: kaikki Kielet: ENG


On the way to Ahtela
Monday 5.6.2017
18:00

Bioenergy in Livia College -visit to the college


Workshops in Ahtela
Tuesday 6.6.2017

Nonstop-workshops
No needs to sign up, visit whenever you want.

 • TreeHouse –  short demonstration (See also long workshops: TreeHouse)
 • Metsäesitys: ajoissa – Forest show: On time

 


Long Workshops
9:00-12:15 


 • Luonto tutuksi monikulttuurilaisille

  How to use nature as part of social integration
  Työpajassa keskustellaan ja jaetaan kokemuksia monikulttuuristen ryhmien ympäristökasvatuksesta. Miten luonnossa oppiminen tukee kotoutumista ja kielenoppimista ja juurtumista maahan ja kulttuuriin? Miten oppilaiden kulttuuritaustoja voidaan hyödyntää ympäristökasvatuksessa? Kurkistamme kuva- ja kokemuskielen mahdollisuuksiin tukea kielenoppimista. Kurssilla on luento-osuus sisällä ja monipuolisia harjoituksia ulkona. Kurssia vetää maahanmuuttaja-hanketta vetävä ympäristökasvattaja Milla Tuormaa. Hankkeessa on tavoitteena tukea ympäristökasvatuksen keinoin monikulttuuristen oppilaiden kotoutumista. Lisätietoja hankkeesta info@kiertavaluontokoulu.fi, Kiertävä luontokoulu Naakka. Kurssi vedetään suomeksi, mutta vieraskieliset ovat tervetulleita (englanniksi osittain jos tarvetta). Järjestäjä: ympäristökasvattaja Milla Tuormaa, Kiertävä luontokoulu Naakka Kohderyhmä: luokanopettajat,  s2 opettajat, valmistavien luokkien opettajat Kielet: ENG

 • TreeHouse-työpaja
  TreeHouse-workshop

  TreeHouse-työpajassa osallistuja saa kokonaiskuvan ja tietoperustan TreeHouse-menetelmästä. ja siellä pääsee myös itse rakentamaan. Työpaja alkaa toimintamallin teoriaperustaan tutustumisella. Pajan koulutuskieli on pääosin englanti, mutta opastusta saa myös Suomeksi. TreeHouse-menetelmää voi hyödyntää leiritoiminnassa tai sen ympärille voi rakentaa toiminnallisia tapahtumia tai koulutusta. TreeHouse voi olla puolikiinteänä rakennelmana esimerkiksi leirikeskuksessa tai se voidaan purkaa pois tapahtuman jälkeen. Rakentaminen perustuu saha- ja raakapuutavaran käyttöön, köysiin, liinoihin tai muihin luontoa säästäviin kiinnitystapoihin. Rakennelma voi olla sellainen, että siellä voi yöpyä. Vain mielikuvitus ja fysiikan lait ovat rajoina. Toimintaympäristö voi olla metsä tai peltoaukea, riippuen mitä materiaaleja käytetään. Ahtelassa on tarkoitus hyödyntää olemassa olevaa metsää. Linkistä saa hieman käsitystä, mistä on kysymys: www.cvjm-blog.de/2015/07/12/erstes-europaisches-baumhauscamp-in-michelstadt/-Järjestäjä: asiantuntija Pete Nieminen, YMCA Finland – Suomen NMKY:n Liitto Kohderyhmä: luokanopettajat,  aineenopettajat,  nuoriso-ohjaajat,  sosiaaliala,  aikuiskasvatus Kielet: ENG, FIN

Morning Workshops 9:00-10:30

BIOAIKA – Matkalla yhteiseen tulevaisuuteen
BIOAIKA – På väg in i bio-framtiden
BIOTIME – on the way to common future
Mitkä ominaisuudet tekevät tuotteesta tai palvelusta kestävän? Mitkä asiat viitoittavat yhteistä matkaa kohti biotalouden aikakautta? Työpajassa pohditaan erilaisia tuotteita biotalouden näkökulmasta ja myös jaetaan oivallukset sosiaaliseen mediaan. Osallistujat saavat mukaan ohjeet ja materiaalin bioaika-työpajan toteuttamiseksi omalle ryhmälle. Työpaja on osa BIOAIKA-tapahtumakiertuetta. Vaikka itse bioaika-rekka olisi toisaalla, tämän työpajan avulla voi osallistua yhteiseen matkaan koko vuoden ajan. Bioaika-tapahtumakiertue on metsäsektorin lahja 100-vuotiaalle Suomelle ja sen nuorille. Läpi Suomen ulottuvan kiertueen ytimen muodostaa pyörillä – ja biodieselillä – kulkeva tiedekeskusnäyttely, Bioaika-rekka. Kiertueen aikana esitellään myös kiertuepaikkakuntien biotalousvahvuuksia. Bioaika-rekan tuottaa Metsähallituksen Tiedekeskus Pilke yhdessä Tiedekeskus Tietomaan kanssa. Kiertueen päärahoittajia ovat Suomen Metsäsäätiö ja Metsämiesten säätiö. Tapahtumakiertue toteutetaan yhdessä biotalouden toimijoiden kanssa. Jos haluat tutustua itse Bioaikarekkaan, bongaa tapahtumakiertueen aikataulu www.bioaika.fiJärjestäjä: oppimisinnoittaja Piritta Marttila, Tiedekeskus Pilke Kohderyhmä: luokanopettajat,  aineenopettajat,  nuoriso-ohjaajat,  aikuiskasvatus,  harrastusryhmien ohjaajat, partio, 4h Kielet: SVE, ENG

Get OUT, place-based integration               
The workshop will explore how we can use the outdoor environment to aid immigrant integration. We will do practical activities but leave plenty of opportunity for participants to freely share their own experience and reflections.  The workshop activities are based on the best practice of an EU financed project 2013-2015 which took place in four EU countries www.liu.se/linc. The Finnish partner of the project was Novia University of Applied Sciences.  Our learning questions are amongst other: How can outdoor spaces aid integration of newly arrived immigrants? What are the benefits of outdoor learning for this target group? What are some key points and considerations for best-practice? How do newly arrived immigrants themselves experience these activities? What are appropriate environments for this type of activity? James Simpson is a teacher, outdoor educator and wilderness-guide. www.tarinapolku.wordpress.com Participants will get a small photographic task to do before the workshop. The workshop language is primarily English but we can also use Swedish and Finnish as necessary.    Organizer:  James Simpson, Tarinapolku Target group: youth leaders,  social workers,  adult education,  integration workers

Kuningas lähtee kalaan
King leaves to fish                                                      

Järjestäjä: seikkailuohjaaja Kari Pitkänen, Hels.kaup. nuorisoasiainkeskus, Seikkailutalo Kohderyhmä: kaikki Kielet: ENG                

Lasten kanssa linturetkelle!
Go to the bird excursion with kids!                          
Uskaltaako lasten kanssa lähteä linturetkelle, jos ei tunne lintuja? Totta kai! Lintuja voi nähdä missä tahansa, ja linturetki on aina hyvä syy lähteä ulos! Pajassa tehdään kävellen pieni linturetki, jonka aikana tutustutaan linturetkeilyyn lasten kanssa, Lasten lintuviikko -tapahtumaan ja sen maksuttomiin materiaaleihin. Materiaaleja saa myös mukaan. Lasten lintuviikko on lintutapahtuma kouluille, päiväkodeille, perheille ja muille lapsiryhmille. Tapahtuman tarkoituksena on kannustaa lapsiryhmiä lähtemään linturetkelle. Retkellä ei tunnisteta lintulajeja, vaan havainnoidaan yhdessä mitä linnut tekevät ja etsitään helppoja lintujen pesinnän merkkejä. Lintujen pesintä kiehtoo sekä lapsia että aikuisia, ja pesinnän merkkien etsimisen voi ajatella vaikkapa hauskana salapoliisileikkinä! Tarjolla on runsaasti maksutonta materiaalia ryhmänvetäjän tueksi. Lasten lintuviikon aikaan toukokuun lopulla monien lintujen pesimäaika on parhaimmillaan, ja lintuja on helppo nähdä ja kuulla kaikissa ympäristöissä. Linturetki tukee hyvin opsien tavoitteita muun muassa lähiympäristössä liikkumisesta ja sen havainnoinnista. Linturetki käy mainiosti ulkoilu-, liikunta- tai muun teemapäivän ohjelmaksi.

The materials of this workshop are in Finnish, but otherwise the workshop can be held partly or fully in English.” Järjestäjä: järjestökoordinaattori Inka Plit, BirdLife Suomi ry Kohderyhmä:  varhaiskasvattajat,  luokanopettajat Kielet: ENG                                         

Opetetaan ulkona
Let’s teach outdoors
Tutustumme ulkona opettamisen käytänteisiin alkaen etukäteissuunnittelusta: Mitä tulee ottaa huomioon, kun suunnittelet aloittavasi ulkona opettamisen? Käymme läpi turvallisuuteen, viestintään, materiaaleihin, resursseihin, suunnitteluun ja opetukseen liittyviä asioita. Käymme myös läpi uutta OPSia ulkona opettamisen valossa, tutustumme erilaisiin tapoihin suunnitella ja toteuttaa ulkona opettamista erilaisissa paikoissa, niin koulun pihalla, metsässä kuin puistossakin. Kuulemme käytännön toteutuksista eri vuodenaikoina ja eri ikäisille oppilaille.Tutustumme opetusmateriaaleihin ja kokeilemme eri aineisiin liittyviä opetustuokioita. Saat mukaasi vinkkilistan, joiden avulla voit koota aloituspaketin ulkona oppimiselle. Järjestäjä: Luokanopettaja / Ympäristökasvattaja Ulla Myllyniemi, Vihdin kunta Kohderyhmä: varhaiskasvattajat, luokanopettajat,  aineenopettajat, kaikki ulkona opettamisesta kiinnostuneet Kielet: ENG      

Villiyrttikävely
Wild herb walk       
Lähiluonnosta löytyy paljon herkullisia ja terveellisiä kasveja. Tunnetuimpia niistä lienevät nokkonen ja voikukka, mutta on myös monia muita syötäväksi kelpaavia villiyrttejä ja -vihanneksia. Villiyrttikävelyllä keräämme ja opettelemme tunnistamaan näitä kasveja ja tutustumme siihen, miten niitä käsitellään. Järjestäjä: FM, biologi Susanna Auvinen Kohderyhmä: kaikki Kielet: ENG


Midday Workshops
10:45-12:15


 • Elämää pinnan alla – intoa ja ideoita vesistöopetukseen
  Life under the surface – isnpiration an ideas to the water system education
  Työpajan tavoitteena on tarjota osallistujalle toiminnallisia menetelmiä vesistöopetuksen toteuttamiseen. Ulkona toteutettavassa työpajassa kokeillaan Freshabit LIFE -hankkeessa kehitettyjä opetuspelejä ja-materiaaleja. Pääset tutustumaan leikinomaisesti raakun ja vaelluskalojen elinkiertoon sekä kokeilemaan ennakkoon elokuussa 2017 julkaistavaa mobiilioppimateriaalia vesistötutkimuksiin. Koulutuksessa kokeiltavat materiaalit on suunnattu pääasiassa peruskouluille mutta kaikki vesistöopetuksesta kiinnostuneet ovat tervetulleita osallistumaan työpajaan! Järjestäjä: Ympäristökasvatuksen asiantuntija Essi Aarnio-Linnanvuori, WWF, Maija Venäläinen, Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry  Kohderyhmä: luokanopettajat,  aineenopettajat Kielet: ENGKanoottilautta ja melonta ohjattuna ryhmätoimintana
  Kanotflotte och paddling i ledd grupp
  Canoe ferry and paddling as an oranized group activity
  Työpajassa rakennetaan avokanooteista yksinkertaisia kaatumattomia sovelluksia joiden avulla voidaan ohjatussa ryhmätoiminnassa madaltaa melonnan osallistumiskynnystä ja laajentaa kanoottien käyttöympäristöä. Näitä testaillaan käytännössä. Lisäksi osallistujien kanssa pohditaan kanoottilautan käyttömahdollisuuksia kasvatus- ja kuntoutustyössä. KOTA ry:llä on laaja kokemus kanoottilauttamelonnan soveltamisesta osana opetusta ja kuntoutustyötä. Järjestäjä: Valtteri Kivelä, KOTA – Lasten ja nuorten hyvinvointi ry Kohderyhmä: kaikki Kielet: ENG, SVELast child in nature: Re-connecting the brain, the body and landscape together           
  This workshop will be a didactic implementation of learning and teaching in, for and about nature. The participants will reflect, rethink and reform through sensual experience in the natural landscape answering 5 main questions connected to: what, where, when, how and why. Participants will have the opportunity to shift between two types of “landscapes”. Websites: www.liu.se/ikk/ncu ; www.learninginnature.org Organizer: Anders Szczepanski, ass. visiting prof Outdoor Education Director National Centre for Outdoor Education (NCU), Linköping University, Sweden & Environmental Educator Gaye Amus Learning in Nature, Finland Target group: all teachers from kindergarten to upper secondary school, principals, social workers, policy makers
  Lasten kanssa linturetkelle!

  Go to the bird excursion with kids!
  Uskaltaako lasten kanssa lähteä linturetkelle, jos ei tunne lintuja? Totta kai! Lintuja voi nähdä missä tahansa, ja linturetki on aina hyvä syy lähteä ulos! Pajassa tehdään kävellen pieni linturetki, jonka aikana tutustutaan linturetkeilyyn lasten kanssa, Lasten lintuviikko -tapahtumaan ja sen maksuttomiin materiaaleihin. Materiaaleja saa myös mukaan. Lasten lintuviikko on lintutapahtuma kouluille, päiväkodeille, perheille ja muille lapsiryhmille. Tapahtuman tarkoituksena on kannustaa lapsiryhmiä lähtemään linturetkelle. Retkellä ei tunnisteta lintulajeja, vaan havainnoidaan yhdessä mitä linnut tekevät ja etsitään helppoja lintujen pesinnän merkkejä. Lintujen pesintä kiehtoo sekä lapsia että aikuisia, ja pesinnän merkkien etsimisen voi ajatella vaikkapa hauskana salapoliisileikkinä! Tarjolla on runsaasti maksutonta materiaalia ryhmänvetäjän tueksi.Lasten lintuviikon aikaan toukokuun lopulla monien lintujen pesimäaika on parhaimmillaan, ja lintuja on helppo nähdä ja kuulla kaikissa ympäristöissä. Linturetki tukee hyvin opsien tavoitteita muun muassa lähiympäristössä liikkumisesta ja sen havainnoinnista. Linturetki käy mainiosti ulkoilu-, liikunta- tai muun teemapäivän ohjelmaksi. The materials of this workshop are in Finnish, but otherwise the workshop can be held partly or fully in English.” Järjestäjä: järjestökoordinaattori Inka Plit, BirdLife Suomi ry Kohderyhmä: varhaiskasvattajat, luokanopettajat Kielet: ENG  Metsädraamaa – kohtaamisia metsässä
  Skogsdramatik- att träffas i skogen
  Forest drama – meetings in the forest
  Työpajassa pohditaan omaa metsäsuhdetta metsässä. Työskentely on ryhmälähtöistä, luovaa ja osallistavaa. Luonnon tunnustelua ja kohtaamista – inspiroitumista muistoista ja tästä hetkestä – tarinoiden, ajatusten ja kokemusten jakamista, työstämistä draaman keinoin. Järjestäjä: draamaopettaja ja luokanopettaja, ympäristökasvattaja, tohtorikoulutettava Anna Lehtonen, Espoon kaupunki Kohderyhmä: kaikki Kielet: SVE, ENG                  Nuorisokeskuspedagogiikka OPSin yleisten tavoitteiden tukena
  Työpajassa käydään osittain toiminnallisesti läpi nuorisokeskuspedagogiikkaan vaikuttavat taustateoriat ja niistä johdetut tunnuspiirteet. Nuorisokeskuspedagogiikka on valtakunnallisten nuorisokeskusten yhteinen näkemys siitä, mitä on hyvä nuorisotyö toimintaympäristössämme. Toiminnan tavoitteena on nuorten sosiaalinen vahvistuminen. Nuorisokeskuspedagogiikka perustuu yhteiseen arvopohjaan ja taustateorioihin, joista oppimiskäsityksenä mainittakoon kokemuksellinen oppiminen. Järjestäjä: Suomen nuorisokeskusyhdistys Kohderyhmä: luokanopettajat, aineenopettajat, nuoriso-ohjaajat, sosiaaliala Kielet: ENG                      

Afternoon Workshops
14:00-15:30


  • Eräkasvatusta lapsille ja nuorille

   Vildmarksfostran för barn och unga
   Outdoor (wilderness) learning for kids and young people
   Lähde toiminnalliselle retkelle oppimaan luonnosta perinteisten eräharrastusten kautta. Koska luonnossa liikkuminen ja eränkäynnin perinne ovat olleet olennainen osa suomalaista kulttuuria, niiden vaaliminen on tärkeää ja mielenkiintoista myös nykypäivänä. Työpajassa tutustutaan Eräpassi-opetuskokonaisuuden avulla muun muassa jokamiehenoikeuksiin, lajintuntemukseen ja luonnon havainnointiin eränkäynnin näkökulmasta. Lisäksi esitellään eränkäyntikulttuuria ja päästään tutustumaan Eräkummitoimintaan. Pajassa järjestetään toimintaa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, ja esitellään, miten eräkasvatusmateriaaleja voidaan hyödyntää uuden opetussuunnitelman mukaisesti osana oppiainerajat ylittävää opetusta. Työpajan osallistujat pääsevät eläytymään oppilaan rooliin ja tekemään tehtäviä oppaana toimivan Eräkummin ohjaamana. Osallistujista riippuen työpajaan voidaan järjestää toimintaa myös saamen kielellä. Järjestäjä: Madeleine Nyman, Metsähallitus Kohderyhmä: kaikki Kielet: SVE, ENGKättä pidempää ilmiölähtöisyyteen
   Design suuntautunut pedagogiikka pyrkii edistämään oppijoissa osaamista, jolla tulevaisuudessa pystytään yhä paremmin vastaamaan 21. vuosisadan taitoihin. Oppimisen ekosysteemi tuo esille, miten erilaisia koulujen ulkopuolisia ympäristöjä ja yhteisöjä, fyysisiä sekä virtuaalisia, voidaan hyödyntää oppimisessa nykyistä laajemmin tavalla. Oppimisprosessi etenee ohjatusti, oppijan kysymyksiin pohjautuen. Oppijat rajaavat itselleen tutkimustehtävän tai muodostavat tutkimusongelman, josta ryhtyvät hankkimaan tietoa. Järjestäjä: Ympäristökasvattaja, LTO, Mari Parikka-Nihti Kelo-concept Kohderyhmä: kaikki            Lasten kanssa linturetkelle!
   Go to the bird excursion with kids!
   Uskaltaako lasten kanssa lähteä linturetkelle, jos ei tunne lintuja? Totta kai! Lintuja voi nähdä missä tahansa, ja linturetki on aina hyvä syy lähteä ulos! Pajassa tehdään kävellen pieni linturetki, jonka aikana tutustutaan linturetkeilyyn lasten kanssa, Lasten lintuviikko -tapahtumaan ja sen maksuttomiin materiaaleihin. Materiaaleja saa myös mukaan. Lasten lintuviikko on lintutapahtuma kouluille, päiväkodeille, perheille ja muille lapsiryhmille. Tapahtuman tarkoituksena on kannustaa lapsiryhmiä lähtemään linturetkelle. Retkellä ei tunnisteta lintulajeja, vaan havainnoidaan yhdessä mitä linnut tekevät ja etsitään helppoja lintujen pesinnän merkkejä. Lintujen pesintä kiehtoo sekä lapsia että aikuisia, ja pesinnän merkkien etsimisen voi ajatella vaikkapa hauskana salapoliisileikkinä! Tarjolla on runsaasti maksutonta materiaalia ryhmänvetäjän tueksi. Lasten lintuviikon aikaan toukokuun lopulla monien lintujen pesimäaika on parhaimmillaan, ja lintuja on helppo nähdä ja kuulla kaikissa ympäristöissä. Linturetki tukee hyvin opsien tavoitteita muun muassa lähiympäristössä liikkumisesta ja sen havainnoinnista. Linturetki käy mainiosti ulkoilu-, liikunta- tai muun teemapäivän ohjelmaksi. The materials of this workshop are in Finnish, but otherwise the workshop can be held partly or fully in English. Järjestäjä: järjestökoordinaattori Inka Plit, BirdLife Suomi ry Kohderyhmä: varhaiskasvattajat, luokanopettajat Kielet: ENG                
   Luonnon lumoissa

   Enchanted by nature
   Työpajassa keskeistä on taidekasvatuksen ja luonnossa oppimisen yhdistäminen sekä sen soveltaminen opetussuunnitelmaan. Siinä yhdistyvät useat eri oppiaineet, kuten kuvataide, kädentaidot, äidinkieli ja ympäristöoppi yhdeksi kokonaisuudeksi. Ympäristöön tutustutaan muotoilun työkaluja apuna käyttäen ja kolmiulotteista hahmottamista vahvistaen. Työpajassa käytetään luonnosta saatavia ja ympäristöystävällisiä materiaaleja, jotka eivät kuormita luontoa. Tässä konkretisoituu myös oma vaikutuksemme ympäristöön. Työpajan aikana tutkitaan omaa lähiympäristöä luovasti ja esteettisesti orientoituneesta näkökulmasta, vahvasti läsnä ollen. Työpaja rohkaisee tuottamaan mielikuvia taiteen avulla sekä tarjoaa mahdollisuuden käsitellä askarruttavia asioita uudesta näkökulmasta. Tärkeää on myös ympäristöön vaikuttaminen omalla tekemisellä sekä oman sanoman välittäminen taiteen kautta. Työpaja antaa mahdollisuuden kokonaisvaltaiseen, aisteihin ja tunteisiin sekä mielikuvitukseen perustuvaan oppimiskokemukseen. Näistä jää vahvoja muistoja joihin voi palata myöhemmin uudestaan. Järjestäjä: Luontopainotteinen taidekasvattaja Jenni Perttu, Hämeenlinnan kaupunki: Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX Kohderyhmä: varhaiskasvattajat, luokanopettajat, (erityisesti 0-4lk.) kanssa työskenteleville Kielet: ENGMeren pikkujättiläiset
   Små jättarna i havet
   Elämä on merestä lähtöisin ja ensimmäiset sinilevät tuottivat hapen alkuilmakehään. Tässä työpajassa sukelletaan planktoneliöiden ihmeelliseen mikromaailmaan tuoden nämä meren pikkujättiläiset lähemmäksi omaa kokemusta ja arkea. Tarjolla on helppoja käytännönläheisiä menetelmiä ja välineitä planktonin tutkimiseen, sekä niistä oppimiseen. Veden keijuvien pikkujättiläisten merkitys ja vuorovaikutus kanssamme hahmottuu. Työpajan aluksi valmistetaan omat tutkimusvälineet kierrätysmateriaalista. Osa näytteistä on tuotu mereltä osa kerätään lähivesistä. Eliöstöä tutkitaan ensin mikroskoopein ja luupein. Planktoniin ilmiönä tutustutaan myös eri taiteenmuotojen ja leikkien avulla. Ajankohtaiset ympäristökysymykset heijastuvat myös planktonin kautta meren ja järvien ravintoketjuihin, sekä ekosysteemiin. Havainnollistaen ja kokeillen tutkimme ilmastonmuutoksen, sekä mikromuovien vaikutusta ravintoketjussa. Yhdessä luomme planktonystävällistä elämäntapaa. Järjestäjä: Luontokoulunopettaja, Erkki Makkonen, Helsingin kaupungin ympäristökeskus Kohderyhmä: kaikki Kielet: SVE, ENG Outdoor Journey
   Outdoor Journeys is an approach that enables pupils to learn about the people and place in which they live. By planning and undertaking local journeys, pupils are able to learn across the curriculum in manner that is active, holistic and contextualized. We hope that school teachers will consider using the Outdoor Journeys framework and resources, as a means of “bringing curricula alive” by taking learning outdoors. It involves three phases that can repeated over and over: Questioning, Researching and Sharing. http://outdoorjourneys.org.uk/  Organizer: Dr. Simon Beames, The University of Edinburgh Target group: * luokanopettajat * aineenopettajat                             Seikkailua, luontoa ja liikuntaa elämää varten
   Seikkailua, luontoa ja liikuntaa elämää varten – kokemuksia seikkailu- ja ympäristökasvatuksen sekä liikunnan hyödyntämisestä tukea tarvitsevien nuorten parissa. Teemana miksi viedä haasteellisia nuoria luontoon liikkumaan ja seikkailemaan ja mitä kannattaa huomioida? Pajan aikana käymme läpi vetäjien johdolla ajatuksia ja kokemuksia yhdessä pohtien ja kokien, miten onnistunut ja turvallinen luontoseikkailu kannattaa suunnitella ja toteuttaa. Pajassa mietitään miten motivoida nuoria liikkeelle, kotoa kohti seikkailua. Pajan vetäjillä on laaja kokemus luonnon ja seikkailun käyttämisestä työvälineenä erilaisten nuorten kanssa mm. kohdennetussa nuorisotyössä ja lastensuojelussa.             Järjestäjä: Projektisuunnittelija Niklas Hjort, Helsingin kaupunki nuorisoasiainkeskus, Boosti- Hanke Kohderyhmä: kaikki, luokanopettajat,  aineenopettajat,  nuoriso-ohjaajat, sosiaaliala Kielet: ENG                 Ympäristökasvatus integroituna alakoulun arkeen
   Työpaja toteutetaan eri oppiaineiden pysäkkityöskentelynä. Pysäkeillä pääsee testaamaan ja kokemaan, kuinka luonnossa/luokan ulkopuolella voi oppia OPS:n tavoitteiden mukaisia asioita yhdessä muiden kanssa – samalla omaa ympäristötietoisuutta ja kestävän kehityksen mukaisia työskentelytapoja omaksuen. Pysäkkityöskentelyn yhteydessä on mahdollisuus jakaa esiin nousseita ideoita, ajatuksia ja kokeilla itselle mielekkäitä työtapoja. Vaihtoehtoja toiminnalle on sekä pajojen teemojen välillä että työskentelytavoissa. Järjestäjä: kasvatustieteiden kandidaatti Jenni Piispanen Kohderyhmä: varhaiskasvattajat, luokanopettajat, nuoriso-ohjaajat, sosiaaliala, aikuiskasvatus, avustajat Kielet: ENG

Lectures I (ENG/FIN)
9:00-10:30

9:00 – 9:30 Children in Permaculture-It’s not just about gardening (ENG)
Gaye Amus, Learning In Nature

Permaculture is genuine care for people, for nature, and taking only a fair share of resources.Children in Permaculture, an Erasmus+ funded innovative project, was born by an enthusiastic team of 7 organisations from Romania, UK, Slovenia, Italy, Czech Republic, a UK state school and a kindergarten & after-school centre in Romania.
Gaye Amus is an environmental educator, permaculture designer and is specialized in early childhood education. Gaye is from Istanbul,Turkey and has been living in Finland for 9 years. Her experiences have taken her on a pathway from working in various kindergartens inluding a forest/nature based kindergarten to presently facilitating courses, giving seminars and consultation on nature education and outdoor learning. (For more information: www.learninginnature.org) Pioneer and founder member of the Children in Permaculture project, funded by Erasmus + (2015-2018), Gaye is also representing the UK organisation- Permaculture Association Britain.